Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
6 Μάι 2021

Ισχύουν για το Μεγανήσι οι ευνοϊκές ρυθμίσεις μέχρι 29/2/2016 (Αναν)

Σύμφωνα με ενημέρωση του Βουλευτή Λευκάδας κ. Θανάση Καββαδά. Τώρα εάν κακώς έγινε τόσος “ντώρος”  εμείς θέτουμε στην διάθεση οποιουδήποτε θελήσει ονόματα ανθρώπων που στις 7/1/2016  ενημερώθηκαν  ότι όλα τα παρακάτω αφορούν μόνο την Λευκάδα. Kαι μιλάμε για επίσημες ενημερώσεις. Τέλος πάντων ας βγούμε εμείς οι “κακοί”  και ας ελπίσουμε ότι έστω και κατόπιν των διευκρινίσεων, θα μπορέσουν  οι συμπατριώτες μας να  μπουν σε ρυθμίσεις και να διορθώσουν εάν εισπράχθηκαν εις βάρος  τους προσαυξήσεις ή πρόστιμα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή της απόφασης του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΠΟΛ.1270/23-12-2015) για παράταση και αναστολή βεβαιωμένων οφειλών και για το Δήμο Μεγανησίου.

Σύμφωνα με τοπικό site που διερωτάται αν ισχύει ή δεν ισχύει η απόφαση για αναστολή και παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για το Μεγανήσι, οφείλω να ενημερώσω ότι:

Έπειτα από επικοινωνία μου που προηγήθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών και συγκεκριμένα στις 23/12/2015 , υπεγράφη από τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Αλεξιάδη η παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών λόγω σεισμού στις 17/11/2015 και για το Δήμο Μεγανησίου.

Μετά από αυτή την απόφαση δε καταλαβαίνω γιατί υπάρχει αυτή η αναστάτωση.

Ότι ισχύει για το Δήμο Λευκάδας και την Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης σχετικά με τις ευνοϊκές ρυθμίσεις λόγω σεισμού που κηρύχτηκαν περιοχές εκτάκτου ανάγκης ισχύει και για το Μεγανήσι.

Τέλος, να ενημερώσω ότι αν πληρώθηκαν οφειλές με προσαυξήσεις, το ποσό της προσαύξησης θα συμψηφιστεί με επόμενες ή μελλοντικές οφειλές τους.

 

9/1/2016  ώρα   13:17  Ισχύει ή δεν ισχύει;

Δύο τουλάχιστον  φορολογικά  ενημερωτικά site  με ημερομηνία  ανάρτησης  8/1/2016 δημοσιεύουν απόφαση του Υπουργού Οικονομικών  με την οποία δίνεται παράταση στις οφειλές  προς την ΔΟΥ  των Μεγανησιωτών, διαφορετική άποψη εκφράζουν οι υπηρεσίες. Και εμείς ακόμα περιμένουμε επίσημη ενημέρωση για το τι τελικά ισχύει :

Ημερομηνία ανάρτησης: 08/01/2016 14:04:03

Αριθμ. ΠΟΛ. 1270 

ΦΕΚ Β 2932/31-12-2015 

Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω του σεισμού στις 17.11.2015 στο Δήμο Μεγανησίου, Π.Ε. Λευκάδας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1284/1982 (ΦΕΚ 114 Α΄), όπως ισχύει, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει με αποφάσεις του τις προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο και Τρίτους που εισπράττονται από τις Δ.Ο.Υ σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του πέμπτου άρθρου του Ν. 2275/1994 (ΦΕΚ 238 Α΄), όπως ισχύει, με τις οποίες ο Υπουργός Οικονομικών με αποφάσεις του που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις σεισμών, πλημμύρων ή άλλων θεομηνιών από τις οποίες προκαλούνται σημαντικές ζημιές σε μεγάλο αριθμό φορολογουμένων να αναστέλλει την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο.

3. Τις διατάξεις του Ν.δ. 356/74 (ΦΕΚ 90 Α΄ – Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄−Κ.Φ.Δ.), όπως ισχύουν.

5. Την υπ’ αριθ. Υ14/3.10.2015 (ΦΕΚ 2144 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη».

6. Την με αρ. πρωτ. 8511/8.12.2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: ΩΒ8Ω465ΦΘΕ− ΘΧΛ) με την οποία κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας ο Δήμος Μεγανησίου, Π.Ε. Λευκάδας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων λόγω των εκτεταμένων ζημιών σε κτίρια και υποδομές του Δήμου Μεγανησίου.

7. Το γεγονός ότι ο σεισμός και οι επακόλουθες ισχυρές μετασεισμικές δονήσεις είχαν ως αποτέλεσμα να απορρυθμιστεί η κοινωνική και οικονομική ζωή στο Δήμο Μεγανησίου.

8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Παρατείνονται μέχρι και την 29/2/2016 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών των φυσικών προσώπων και των νομικών προσώπων και οντοτήτων, που έχουν την κύρια κατοικία ή την κύρια εγκατάσταση (έδρα) στο Δήμο Μεγανησίου, Π.Ε. Λευκάδας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, που λήγουν ή έληξαν από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσης και μέχρι τις 29/2/2016. Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων / διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.

2. Αναστέλλεται μέχρι και την 29/2/2016 η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπροθέσμων, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της παρούσης, οφειλών των ανωτέρω προσώπων και οντοτήτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

Δείτε την αναρτημένη εδώ και εδώ

0 Shares

Σχετικά άρθρα

12 Σχόλια

  1. Το ΦΕΚ είναι δημοσιευμένο στην εφημερίδα της κυβερνήσεως εδώ κ. Μάντζαρη. Τώρα γιατί δεν εφαρμόστηκε κι έγινε όλο αυτό το μπάχαλο, δεν γνωρίζουμε! Όσοι δεν μπόρεσαν να κάνουν χρήση ή αδικήθηκαν ας σπεύσουν τις επόμενες ημέρες.

 1. Μόνο ντροπή πρέπει να νοιώθουν όσοι δημιούργησαν θέμα που δεν υπήρχε. Η ένταξη του μεγανησιου είχε γίνει με απόφαση της κυβερνησης. Όλα τα άλλα είναι κουτοπονηριες. Άλλο κριτική στη κυβέρνηση και άλλο γελοιοποίηση. Και η συγκεκριμένη παρέμβαση έχει στοιχεία γελοιότητας.δυστυχώς…

  1. Ας απαντήσουν αυτοί που 7 Ιανουαρίου δεν γνώριζαν την ύπαρξή της. Δηλαδή Δήμος Μεγανησίου, Περιφερειακή Ενότητα, ΔΟΥ! Εμείς έχουμε κρατήσει ως οφείλαμε τα στοιχεία των πολιτών που μπορούν να διαβεβαιώσουν ότι θέμα υπήρξε.

   1. Δεν χρειάζονται μαρτυρίες πολιτών, τα μαρτυρά όλα το ΦΕΚ που αναδημοσίευσε το meganisinews.
    Οι διατάξεις του οποιουδήποτε νόμου βρίσκουν εφαρμογή από την ημέρα δημοσιοποίησής του και άρα λαμβάνουν γνώση οι αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες, που για το συγκεκριμένο είναι στις 8/1/2016 και ώρα 14:00 μετά την λήξη δηλαδή της προθεσμίας καταβολής των τελών κυκλοφορίας που ίσχυε για όλη την Ελλάδα άρα και για το Μεγανήσι.
    Υ.Γ. Άλλωστε αυτό θα βρίσκαμε να κάνουμε κριτική στην κυβέρνηση.

 2. Αν ένας υπάλληλος οιασδηποτε υπηρεσίας δεν είναι ενημερωμένος για νομοθετική ρύθμιση που έχει γίνει από την κυβέρνηση αυτό τι σημαινει; ότι φταίει η κυβερνηση; τι δημοσιογραφική πρακτική είναι αυτη; μόνο ντροπη .

  1. Μα για να ενημερωθεί ο υπάλληλος πρέπει να έχει δημοσιευθεί το ΦΕΚ και αυτό είτε μας αρέσει είτε όχι έγινε κατόπιν εορτής δηλαδή στις 8/1/2015 και ώρα 14:00. Τώρα για το ποιός έπρεπε να ντρέπεται η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ ή εμείς είναι μιά άλλη ιστορία.

   1. Nα υποθέσουμε ότι εάν υπήρξαν και πρόστιμα , άιντε να βρεις άκρη, αφού επιβλήθηκαν νόμιμα λόγω του ότι δεν ήταν σε ισχύ η παράταση πριν της 8 Ιανουαρίου!
    Κι επειδή πολύ αρκετοί να μην καταλαβαίνουν ακόμα, ιδού η ημερομηνία ανάρτησης και ισχύς του νόμου(βλέπε κ.Βουλευτά) εδώ. Το πιο εύκολο θύμα ο υπάλληλος που τρέμει μήπως του στερήσει το κράτος τα ψίχουλα και μείνει στο δρόμο.

    Εμείς δεν έχουμε τίποτε με καμία κυβέρνηση , αλλά υπερασπιζόμαστε το τόπο μας, τους κατοίκους του και τα κεκτημένα τους. Κι έτσι θα συνεχίσουμε. Κατανοητό;

 3. Αγαπητοί φίλοι Μαρίνο -Τάσο-Γιωργο αφου σας ευχηθώ καλη χρόνια , έχω να σας πω τα παρακάτω :
  Οντως δόθηκε παράταση ,όντως καθυστερημένα αλλα δεν φταίει καμμιά κυβέρνηση και κανένας Αλεξιαδης και κανένας υπάλληλος Δ Ο Υ .
  Η καθυστέρηση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι ´κάποιος ´ αρμόδιος άργησε να ενεργήσει ώστε να μπει και ο Δημος Μεγανησιου στους σεισμόπληκτους,πράγμα που είχαμε επισημάνει σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο.
  Γι αυτο λοιπόν να μην τα ισοπεδώνουμε όλα .
  Πάλι καλα που προλάβανε και τη βγάλανε τη διαταγή , έστω και τώρα .

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *