Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
5 Οκτωβρίου 2023

Μέχρι τις 26 Απριλίου θα πρέπει να στείλουν οι δήμοι τα αιτήματά τους για την έγκριση προσλήψεων προσωπικού ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα

Μέχρι τις 26 Απριλίου θα πρέπει να στείλουν οι δήμοι τα αιτήματά τους για την έγκριση προσλήψεων προσωπικού ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα, που απασχολούνται κυρίως στους τομείς της καθαριότητας, ζητά με εγκύκλιό του ο υφυπουργός Εσωτερικών Γιώργος Ντόλιος, ο οποίος ταυτόχρονα κάνει γνωστό ότι οι προσλήψεις αυτές των συμβασιούχων θα είναι υπό την έγκριση της αρμόδιας τριμελούς κυβερνητικής επιτροπής.

Στην εγκύκλιο, διευκρινίζεται δε ότι οι εγκρίσεις πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και οι συμβάσεις μίσθωσης έργου για το έτος 2011 περιορίζονται κατά 15 % σε σχέση με τις αντίστοιχες εγκρίσεις του έτους 2010.

Επίσης, σημειώνεται ότι με τροπολογία, που συμπεριελήφθη στο νομοσχέδιο για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, καταργείται η εξαίρεση από τον έλεγχο της τριμελούς επιτροπής, η πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που απασχολείται σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των δήμων, εν αντιθέσει με τη δυνατότητα που παρεχόταν ως τώρα στους δήμους να εισπράττουν ανταποδοτικά τέλη και να προσλαμβάνουν προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, χωρίς την έγκριση της αρμόδιας τριμελούς επιτροπής, αλλά μόνο με τη λήψη απόφασης του οικείου συμβουλίου».

ΠΗΓΗ : express.gr

 

Το περιεχόμενο της Εγκυκλίου

ΘΕΜΑ: Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα

Σας γνωρίζουμε ότι στις 31-3-2011 και στο ΦΕΚ 66/Α΄ δημοσιεύθηκε ο ν.3943/2011 «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών». Στο άρθρο 49 παρ.8γ του νόμου αυτού προβλέπονται τα εξής:

«Η παρ.2 του άρθρου 205 του ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄) καταργείται. Οι διατάξεις της περίπτωσης δ της παρ.4 του άρθρου 3 του ν.3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α΄) δεν ισχύουν για το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που προσλαμβάνεται στους ΟΤΑ για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα».

Με την παράγραφο 2 του άρθρου 205 του ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» παρεχόταν η δυνατότητα σε όσους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ εισπράττουν ανταποδοτικά τέλη (δηλαδή Δήμους και Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, εφόσον λειτουργούν υπό τη μορφή Συνδέσμων των ΟΤΑ), να προσλαμβάνουν προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα χωρίς την έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, μόνο με τη λήψη απόφασης του οικείου συμβουλίου και την έκδοση ανακοίνωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 ν.2190/94 όπως ισχύει.

Με την κατάργηση της παραγράφου αυτής, οι ΟΤΑ θα πρέπει πλέον, προκειμένου να προσλάβουν τέτοιο προσωπικό, να αποστείλουν, διά των υπηρεσιών σας, σχετικό αίτημα στην υπηρεσία μας, ώστε να προωθηθεί για έγκριση στην Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει.

Ωστόσο, επειδή η πρόσληψη του προσωπικού αυτού αφορά την κάλυψη ανελαστικών αναγκών των ΟΤΑ, όπως η καθαριότητα, δεν υπόκειται στον περιορισμό του εδαφίου δ της παρ.4 του άρθρου 3 του ν.3899/2010, απ’ όπου προβλέπεται ότι οι εγκρίσεις πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και οι συμβάσεις μίσθωσης έργου για το έτος 2011 περιορίζονται κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15 %) σε σχέση με τις αντίστοιχες εγκρίσεις του έτους 2010.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την έκδοση της Α.Π. οικ.9089/24-2-2011 εγκυκλίου μας, περί προγραμματισμού προσλήψεων στους ΟΤΑ, δεν είχε δημοσιευθεί η ως άνω διάταξη, και ως εκ τούτου οι πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ δεν συμπεριέλαβαν στα προς έγκριση αιτήματά τους και το προσωπικό ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα, καλούνται τώρα να αποστείλουν τα αιτήματά τους διά των υπηρεσιών σας στη Δ/νση μας, το αργότερο μέχρι την 26η-4-2011, προκειμένου να τεθούν υπόψη της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει.

Τα δικαιολογητικά και η διαδικασία υποβολής των αιτημάτων είναι αυτά που περιγράφονται στην Α.Π. οικ.9089/24-2-2011 εγκύκλιό μας και για τις λοιπές περιπτώσεις αιτημάτων για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από τους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ.

Εάν οι ΟΤΑ έχουν ήδη προβεί σε ενέργειες για την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα με βάση το προηγούμενο καθεστώς, και έχουν ήδη προχωρήσει στην έκδοση σχετικών ανακοινώσεων μέχρι 30-3-2011 μετά την έγκριση του ΑΣΕΠ, οι εκκρεμείς αυτές διαδικασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν, στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης, καθόσον οι φορείς έχουν δημιουργήσει προσδοκίες στους συμμετέχοντες.

Για τις διαδικασίες αυτές οι ΟΤΑ οφείλουν να μας ενημερώσουν ως προς τον αριθμό των θέσεων ανταποδοτικού χαρακτήρα που έχουν προκηρύξει πριν τη δημοσίευση του ν.3943/2011 (31-3-2011).

Το Υπουργείο παραμένει στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση και πληροφορία.

 

Δείτε την Εγκύκλιο (πρωτότυπο) εδώ.   (ΠΗΓΗ : ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

0 Shares

Σχετικά άρθρα

“Πόλεμος” ανακοινώσεων μεταξύ κεντροαριστερών και πασοκοσυριζαίων για το δημοτικό σχολείο στο Μεγανήσι

Επίσκεψη του Γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ στο Μεγανήσι Επίσκεψη στο Δημοτικό Σχολείο Μεγανησίου, πραγματοποίησε την Πέμπτη 3/3/2016 ο […]

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights