Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
30 Νοεμβρίου 2020

ΥΠΟΙΚ: Νέο πλαίσιο κατά της φοροδιαφυγής

Ειδική Ομάδα Παρακολούθησης Φορολογουμένων για την υποβολή δηλώσεων, Ειδικά Συνεργεία Ελέγχου φορολογουμένων, που δεν υποβάλλουν δηλώσεις ΦΠΑ τέσσερις νέους επιλεγμένους στόχους με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου, 9.173 φυσικά πρόσωπα με ακίνητη περιουσία άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ που έχουν «ξεχάσει» να υποβάλουν δηλώσεις ΦΜΑΠ αλλά και 1.150 μεγάλες επιχειρήσεις, περιλαμβάνει το νέο σχέδιο δράσης κατά της φοροδιαφυγής, που καλείται να υλοποιήσει, το προσεχές διάστημα, ο ελεγκτικός μηχανισμός.

Από τα «δίχτυα» των ελεγκτών του υπουργείου Οικονομικών δεν θα ξεφύγουν, φυσικά, όσοι έχουν εντοπιστεί ήδη με ληξιπρόθεσμες οφειλές και στους οποίους περιλαμβάνονται τραγουδιστές, συμβολαιογράφοι, κάτοικοι του εξωτερικού που έχουν μεγάλη ακίνητη περιουσία, προμηθευτές σούπερ μάρκετ, ακόμη και όσοι εκμισθώνουν ακίνητα στο υπουργείο Πολιτισμού.

Από την άλλη πλευρά, βέβαια, θα πρέπει να αναφερθεί ότι σχεδιάζεται η επιβράβευση των συνεπών φορολογουμένων, με τη θέσπιση του «Πιστοποιητικού Φορολογικής Συνέπειας», αλλά και η σύσταση Υπηρεσίας Μεγάλων Φορολογουμένων.

Αυτά προκύπτουν, μεταξύ άλλων, από τις εκθέσεις προόδου, οι οποίες περιλαμβάνουν και τις δράσεις που πρέπει να υλοποιηθούν το προσεχές διάστημα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και την αύξηση των δημοσίων εσόδων, που παραδόθηκαν χθες στον υπουργό Οικονομικών, Γ. Παπακωνσταντίνου, από τις πέντε Ειδικές Ομάδες Εργασίας που έχουν συγκροτηθεί στο υπουργείο.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η ανωτέρω έκτακτη δομή, την οποία συντονίζει η κατευθυντήρια Επιτροπή, που αποτελείται από τους συναρμόδιους γενικούς και ειδικούς γραμματείς και γενικούς διευθυντές του υπουργείου, υπό τις οδηγίες του υπουργού, εστιάζει σε συγκεκριμένους τομείς, όπου έχουν διαπιστωθεί μεγάλες απώλειες φορολογικών εσόδων, ώστε να αντιμετωπιστεί η φοροδιαφυγή και να ενισχυθούν τα φορολογικά έσοδα, μέσα όμως από τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης και τη δικαιότερη φορολόγηση.

Στο πλαίσιο εξάλλου αυτό, στο «μικροσκόπιο» του ελεγκτικού μηχανισμού θα μπουν:

* όλες οι περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ δικηγόρων και συμβολαιογράφων,

* συγκεκριμένο δείγμα ανά ΔΟΥ για την παρακολούθηση φορολογουμένων, με βάση τα εισοδήματά τους, όπως αυτά προκύπτουν από τα τεκμήρια διαβίωσης και το περιουσιολόγιο, για τα οικονομικά έτη 2008 – 2010,

* όλα τα στοιχεία ΦΠΑ, ΑΕΠ, εισοδήματος, απόδοσης φόρων εξωχώριων εταιρειών «Στοχοποιούνται» οι οφειλέτες με ληξιπρόθεσμα χρέη και Μεγάλη Ακίνητη Περιουσία

Στην εφαρμογή όλων των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης, όπως κατασχέσεις και πλειστηριασμούς ακινήτων, κατασχέσεις μισθωμάτων εις χείρας ενοικιαστών κ.λπ., θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα ο ελεγκτικός μηχανισμός, σύμφωνα με τα πορίσματα των Ομάδων Εργασίας, προκειμένου να καταστεί δυνατή η είσπραξη μέρους των οφειλών.

Στο πλαίσιο εξάλλου αυτό, προτείνεται η μηνιαία παρακολούθηση των αποτελεσμάτων, όσον αφορά στην εφαρμογή των μέτρων, αλλά και ο σχεδιασμός νέων εξατομικευμένων δράσεων για την αναγκαστική είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών από οφειλέτες με αξιόλογη ακίνητη περιουσία.

Με βάση τις εν λόγω εισηγήσεις, πρώτοι στο «στόχαστρο» μπαίνουν:

* οφειλέτες της ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού με μεγάλη ακίνητη περιουσία,

* ιδιοκτήτες μισθωμένων από το υπουργείο Πολιτισμού ακινήτων, που έχουν εντοπιστεί ότι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές,

* προμηθευτές μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ,

* προμηθευτές του υπουργείου Υγείας,

* φαρμακεία με ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Ο ελεγκτικός μηχανισμός, εξάλλου, θα πρέπει, σε σύντομο χρονικό διάστημα, να έχει ολοκληρωμένη εικόνα των οφειλετών, με κατηγοριοποίηση ανά ομάδα με κοινά χαρακτηριστικά, ενώ οι πρώτες ομάδες που προτείνεται να ελεγχθούν είναι:

* τραγουδιστές με ληξιπρόθεσμες οφειλές και

* συμβολαιογράφοι με ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για την καλύτερη παρακολούθηση των αποτελεσμάτων στο «κυνήγι» των ληξιπροθέσμων χρεών σχεδιάζεται και ειδικό αυτοματοποιημένο σύστημα για τον έλεγχο της εμπρόθεσμης καταβολής των δόσεων και τήρησης των λοιπών όρων συμμόρφωσης των νομοθετικών ρυθμίσεων ανά οφειλέτη.

Εντοπισμός των Φορολογουμένων με Μεγάλη Περιουσία (ΦΜΠ) & Ελευθέρων Επαγγελματιών με Υψηλά Εισοδήματα (ΕΥΕ).

Ο ελεγκτικός μηχανισμός, με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού συστήματος Elenxis, θα πρέπει να προχωρήσει, το συντομότερο δυνατόν, στη δημιουργία ειδικής λίστας με 9.173 ΑΦΜ φυσικών προσώπων με ακίνητη περιουσία άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ, οι οποίοι, αν και υπόχρεοι, δεν έχουν υποβάλει δήλωση ΦΜΑΠ το έτος 2007.

Παράλληλα, καθορίζονται τέσσερις δράσεις που αφορούν σε στόχους επιλεγμένους από την ομάδα για έλεγχο, με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου, οι οποίες είναι οι εξής:

α) προσωρινοί έλεγχοι του άρθρου 28 του Ν. 2238/1994 σε 1.700 φυσικά πρόσωπα, που έχουν δηλαδή εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις,

β) έλεγχοι «πόθεν έσχες» σε 150 φυσικά πρόσωπα υψηλού κινδύνου (υποκρυπτόμενα εισοδήματα),

γ) κλήση για υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων από όσους κατέχουν ακίνητα ύστερα από σχετική αγορά και οι οποίοι δεν δήλωσαν την αξία απόκτησής τους στη σχετική δήλωση εισοδήματος,

δ) κλήση για υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης φυσικών προσώπων, οι οποίοι, αν και υπόχρεοι, δεν υπέβαλαν τις δηλώσεις ΦΜΑΠ της περιόδου 1997-2007 για ένα ή περισσότερα έτη. Με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, ξεκινά άμεσος έλεγχος των υπόχρεων που δεν ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση.

Το γεγονός φυσικά ότι οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών έχουν, κατά διαστήματα, εντοπίσει αρκετούς φορολογούμενους που «ξεχνούν» να υποβάλουν τις δηλώσεις τους, οδήγησε τις Ομάδες Εργασίας να εισηγηθούν στον υπουργό όπως προχωρήσει άμεσα στη συγκρότηση Ομάδας Παρακολούθησης Φορολογουμένων ως προς την υποβολή δηλώσεων.

Επειδή μάλιστα η μεγάλη «πληγή» των εσόδων εντοπίζεται μέχρι σήμερα στην «πηγή» του ΦΠΑ, προτείνεται όπως συγκροτηθούν Ειδικά Συνεργεία Ελέγχου για τον εντοπισμό και τον έλεγχο των φορολογουμένων που δεν υποβάλλουν δηλώσεις ΦΠΑ. Μέσω εξάλλου των διασταυρώσεων στοιχείων που πραγματοποιεί η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, θα εντοπίζονται όλοι οι υπόχρεοι σε υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ ανά φορολογική περίοδο, αλλά και όλοι οι φορολογούμενοι που δεν υπέβαλαν δήλωση ΦΠΑ.

Από την άλλη πλευρά, βέβαια, κρίνεται αναγκαία η επιβράβευση των συνεπών φορολογουμένων με τη θέσπιση του «Πιστοποιητικού Φορολογικής Συνέπειας».

Ελεγχοι μεγάλων επιχειρήσεων

Εξονυχιστικούς ελέγχους στις 1.000 μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας, οι οποίες θα επιλεγούν με νέα κριτήρια, προτείνουν στο οικονομικό επιτελείο οι Ομάδες Εργασίας.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι στο υπουργείο Οικονομικών είχε καταρτιστεί η λίστα 1.282 επιχειρήσεων όπου συμπεριλήφθηκαν όλες οι επιχειρήσεις με τζίρο άνω των 30 εκ. ευρώ (για το έτος 2009), όλες οι τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες, όλες οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς και οι συνεταιρισμοί και τα ΚΤΕΛ Υπενθυμίζεται ότι στο συγκεκριμένο κατάλογο δεν συμπεριλήφθηκαν οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί με μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο.

Οι Ομάδες Εργασίας εισηγούνται τη θέσπιση νέων κριτηρίων για την επιλογή των 1.000 μεγαλύτερων επιχειρήσεων ως ακολούθως: όλες οι επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών άνω των 30 εκατ. ευρώ (έτος βάσης 2009 ) και όλες οι Τραπεζικές, Ασφαλιστικές και Εισηγμένες στο Χ.Α. επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών άνω των 10.000.000,00 ευρώ. Με βάση αυτά τα κριτήρια, ο αριθμός των επιχειρήσεων αναμένεται να μειωθεί στις 1.150.

Με την κατάρτιση της τελικής λίστας, με τον ακριβή αριθμό των εν λόγω επιχειρήσεων, το υπουργείο θα μπορεί να προχωρήσει στη σύσταση της Υπηρεσίας Μεγάλων Φορολογουμένων, αλλά και να εστιάσει τους ελέγχους σε θέματα υψηλής επικινδυνότητας.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΡΟΣ – gkouros@naftemporiki.gr

ΠΗΓΗ:ναυτεμπορική.gr

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *