Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
30 Σεπτεμβρίου 2022

Μεγανήσι, Ημερίδα: Μία άλλη πρόταση για τον Βιολογικό Μεγανησίου

του Αναστ. Μάντζαρη

1.  Ποιες οι κύριες λειτουργίες ενός  βιολογικού

Από το σύνολο των δραστηριοτήτων που απαιτούνται για την επεξεργασία των αποβλήτων τρείς είναι, κυρίως, εκείνες που παίζουν καθοριστικό ρόλο ώστε να  επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή λύση.

Α. Βιολογικοί: Βιομηχανική εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων

Β. Χώρος εναπόθεσης επεξεργασμένων λυμάτων.

Γ. Αντλιοστάσια: Μηχανικά μέσα που με κατανάλωση ενέργειας ωθούν , όταν αυτό δεν μπορεί να επιτευχτεί με την βαρύτητα τα λύματα στο χώρο επεξεργασίας.

Οι τελικές επιλογές των παραπάνω έχουν να κάνουν με

– το κόστος κατασκευής

– το κόστος λειτουργίας αλλά και τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην ανάπτυξη του Μεγανησίου (δεν μπορεί οι θετικές επιπτώσεις ενός βιολογικού να εξισορροπούνται από τις αρνητικές που μπορεί να προκληθούν).

2. Ποιος συνδυασμός των δυνατών επιλογών των ποιο πάνω δραστηριοτήτων επιφέρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα

Για τον βιολογικό και τον χώρο εναπόθεσης λυμάτων που μπορεί να επιφέρουν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον δύο είναι οι τρόποι αντιμετώπισης των επιπτώσεων αυτών:

α) η τεχνολογία, ώστε να έχουμε τα καλύτερα ποσοστά καθαρότητας των λυμάτων, να ελαχιστοποιηθούν οι άσχημες οσμές που παράγονται από την επεξεργασία των λυμάτων

β) η χωροθέτησή τους, ώστε να έχουμε τις λιγότερες δυνατές επιπτώσεις  τόσο με τη θέση της βιομηχανικής εγκατάστασης όσο και του χώρου εναπόθεσης των λυμάτων

Εδώ πρέπει να επισημάνουμε τη σχέση του πλήθους των αντλιοστασίων (που έχει άμεση σχέση με το κόστος λειτουργίας και συντήρησης του βιολογικού) ανάλογα με το αν τα λύματα πρέπει να ανέβουν ποιο ψηλά για να κατευθυνθούν στον Βιολογικό προς επεξεργασία (οπότε χρειάζονται αντλιοστάσια) ή πιο χαμηλά, οπότε εκμεταλλευόμαστε την βαρύτητα (που δεν έχει κόστος ).

Εδώ γίνεται αντιληπτό ότι, όταν ο βιολογικός βρίσκεται χαμηλότερα από τους οικισμούς, εξαφανίζονται σχεδόν τα αντλιοστάσια. Άρα έχουμε και το χαμηλότερο δυνατό λειτουργικό κόστος (η παράμετρος αυτή είναι πολύ σημαντική γιατί έχει να κάνει με το τι θα πληρώνουμε άμεσα εμείς για όσα χρόνια γίνεται χρήση του Βιολογικού δηλαδή για πάντα).

Επίσης, είναι προς όφελος της οικονομίας αλλά και της λιγότερης δυνατής επιβάρυνσης του περιβάλλοντος να έχουμε έναν χώρο εγκατάστασης βιολογικού αντί για δύο, όπως και έναν χώρο εναπόθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων.

Η χωροθέτηση των βιολογικών δεν είναι άσχετη με τον γενικότερο σχεδιασμό του Μεγανησίου.

Παρόλο που κοντεύουμε να κλείσουμε ενάμιση χρόνο από την νέα εκλογή της δημοτικής αρχής, δεν έχει ληφθεί καμία πρωτοβουλία για το ΣΧΟΑΠ, ενώ συζητούνται όλα τα υπόλοιπα (Βιολογικός, μεταφορά απορριμμάτων) που έχουν άμεση σχέση με αυτό. Μια τακτική χωρίς την ασφαλιστική δικλίδα της διαφάνειας, διότι δεν αποκλείει την περίπτωση αυτή την περίοδο να οδηγείται το ΣΧΟΑΠ σε προτετελεσμένες επιλογές, αφού το μεγάλο ζητούμενο σε αυτό είναι η χωροθέτηση των μη καθαρών δραστηριοτήτων, όπως είναι οι προαναφερόμενες.

Με δεδομένο την τουριστική κατεύθυνση του νησιού, πρέπει οι ζώνες εκείνες με την μεγαλύτερη τουριστική αξία να προστατευθούν, όπως άλλωστε και η ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Ποιες είναι αυτές;

Α) Οι οικισμοί,  πολύ περισσότερο, δε, όταν η εκτός σχεδίου δόμηση δοκιμάζεται

με αποτέλεσμα σιγά σιγά την μεταφορά του συνόλου της δόμησης του νησιού στους οικισμούς.

Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να αναφέρουμε την παντελή έλλειψη προόδου από το 1990 των σχεδίων πόλεων που έχει ως αποτέλεσμα:

α) Να μας βρει εντελώς απροετοίμαστους ο σταδιακός περιορισμός τής εκτός σχεδίου δόμησης,

β) Η κοινωνία να μην έχει βιώσει τα θετικά αποτελέσματα του να σχεδιάζεις το μέλλον της, οπότε τώρα θα ήταν πιο εύκολο να υλοποιηθεί η χωροθέτηση  του Βιολογικού κ.τ.λ., άρα και η υλοποίηση του ΣΧΟΑΠ . Άλλωστε μιλάμε για μέτρα  που θα υλοποιηθούν από την κοινωνία. Πώς, όμως, θα γίνει αυτό χωρίς να έχει αντιληφθεί την αναγκαιότητά τους;

Β) Η εκτός σχεδίου περιοχή μπορεί να χωριστεί σε τέσσερις ζώνες, πάντα σε σχέση με την τουριστική της αξία.

1 ) Τα γήπεδα που εφάπτονται στη θάλασσα

2 ) Τα γήπεδα που είναι αμφιθεατρικά (πανοραμικά ) και βλέπουν θάλασσα ή οικισμούς

3 ) Τα γήπεδα που δεν βλέπουν θάλασσα ή οικισμούς αλλά βλέπονται από γήπεδα που βλέπουν θάλασσα ή οικισμούς (άρα επηρεάζουν άμεσα τουριστικά αξιοποιήσιμες περιοχές)  και

4) Τα γήπεδα που δεν βλέπουν θάλασσα ή οικισμούς αλλά και τα γήπεδα από τα οποία βλέπονται ούτε και αυτά βλέπουν θάλασσα ή οικισμούς.

Είναι προφανές ότι, τα γήπεδα της  περίπτωσης 4 είναι εκείνα στα οποία πρέπει να τοποθετηθούν οι μη καθαρές αλλά και ταυτόχρονα απαραίτητες δραστηριότητες για την ποιοτική ανάπτυξη του νησιού όπως ο Βιολογικός, ο ΣΜΑ,  βιοτεχνίες , βιομηχανίες αλλά και  εκείνες που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα.

Είναι, επίσης, προφανές ότι δεν μπορεί στο σχετικά μικρό Μεγανήσι  και με δεδομένη τη μορφολογία του (συνεχή εναλλαγή  λόφων που προσφέρουν πανοραμική θέα) ένας μόνο τέτοιος χώρος που υποχρεωτικά θα είναι σχετικά μεγάλος (ένας ΒΙΠΑ) θα έχει αρνητικές επιπτώσεις (τουλάχιστον οπτικά) σε μεγάλο τμήμα του νησιού, πράγμα το οποίο πρέπει να αποφευχθεί.

Η λύση ( ώστε να μην κάνουν αισθητή την παρουσία τους πράγματα ενώ δεν θέλουμε να φαίνονται ) που πρέπει να δοθεί είναι αυτή της διασποράς (κάτι αντίστοιχο με την στρατηγική που ακολουθείται όταν τα στρατόπεδα δέχονται επίθεση).

Πρέπει, επομένως, να βρούμε εκείνες τις «φωλιές» που υπάρχουν στο Μεγανήσι με τα χαρακτηριστικά της περίπτωσης 4 και εκεί να τοποθετήσουμε τις απαραίτητες αλλά ταυτόχρονα αντικρουόμενες με τον τουρισμό δραστηριότητες.

3. Πότε επιτυγχάνεται αυτό στο Μεγανήσι

Α) Στον παραλιακό άξονα Βαθύ -Αγ. Ιωάννης υπάρχουν τρείς θέσεις (Σημειωμένες με κόκκινους κύκλους στο σχέδιο που επισυνάπτεται) με τα μορφολογικά χαρακτηριστικά της περίπτωσης 4.

Είναι τα τμήματα εκείνα που περνώντας ο παραλιακός δρόμος τα «αφήνει» προς την μεριά του βουνού και μοιάζουν σαν φυσικές φωλιές, μέσα στις οποίες μπορεί να τοποθετηθεί ο Βιολογικός (και ειδικά εκεί που η πλαγιά συναντά το επίπεδο τμήμα (λάκα) με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται η μικρότερη δυνατή οπτική επιβάρυνση και όχι μόνο).

Που με δενδροφύτευση στο τμήμα που εφάπτεται του δρόμου, μπορούμε να πετύχουμε την καλύτερη δυνατή κάλυψη.

Β) Οι θέσεις αυτές και ειδικά η Α ικανοποιούν και το δεύτερο σημαντικό ζητούμενο, ο Βιολογικός να είναι χαμηλότερα των οικισμών, ώστε να ελαχιστοποιούνται τα αντλιοστάσια που απαιτούνται, αλλά και του τρίτου την επιβάρυνση ενός μόνο χώρου με την εγκατάσταση του Βιολογικού αλλά και του χώρου εναπόθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων.

Κάντε κλικ πάνω στην εικόνα για μεγέθυνση

Γ) Επίσης, η καλύτερη δυνατή θέση εναπόθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων είναι έξω στο Μαύρο Νερό (σημειώνονται με μωβ κύκλους οι δυνατές θέσεις εναπόθεσης επεξεργασμένων λυμάτων) στο οποίο είναι εύκολο, λόγω του υφιστάμενου δρόμου και της μεταφοράς πλέον νερού, αφού έχουν επεξεργαστεί  στη θέση Α, να μεταφερθεί εκεί χωρίς μεγάλο κόστος, διεκδικώντας να ενωθούν σε αυτό και τα επεξεργασμένα λύματα του Νυδριού που πέφτουν απέναντι από τον Άγιο Ιωάννη .

Υ.Γ. Το σχετικά μικρό μέγεθος του νησιού επιτρέπει τον σχεδιασμό του σαν να είναι δύο (παρατηρείται έντονα τελευταία) ή τρία αυτοτελή μέρη;

Η δημιουργία δρόμων, η χρήση αυτοκινήτων κ.τ.λ. έχουν ελαχιστοποιήσει τις αποστάσεις και έχουν φέρει τον κόσμο όσο ποιο κοντά από ποτέ. Όσο χρειαζόταν κάποιος για να πάει από τη μία γειτονιά ενός χωριού στην άλλη, χρειάζεται τώρα να πάει από το ένα χωριό στο άλλο.

Η κοινωνία μας, όμως, φαίνεται δεν έχει ακολουθήσει  την αντίστοιχη πορεία σύγκλισης (συνηγορώντας σε αυτό, δυστυχώς, και οι πολιτικές που εφαρμόζονται ) με ολέθριες συνέπιες για τον τόπο μας, όπως τον σωστό σχεδιασμό του και την υλοποίησή αυτού.

Το Μeganisi Νews ευχαριστεί θερμά τον κ. Αναστάσιο Μάντζαρη τόσο για την παρουσία του στο νησί μας με αφορμή την ημερίδα, όσο και για την άμεση ανταπόκρισή του να μας αποστείλει την ομιλία του.

Συγκεντρωμένο το υλικό από το ΜΝ εδώ, στην ενότητα ΜΝ-Files, ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ.

4 Shares

Σχετικά άρθρα

1 Σχόλιο

  1. Η πρόταση του κ.Μαντζαρη είναι η μοναδική που δίνει λύσεις σε όλα τα θέματα ,ακόμη και σε αυτό της κοινωνικής συνοχής, που αυτό είναι σήμερα το ζητούμενο σε τέτοιους σχεδιασμούς που αφορούν ένα ολόκληρο νησί!
    Οι άλλες προτάσεις είναι μόνο τεχνοκρατικες και απ ότι φάνηκε οι
    Μεγανησιωτες θέλουν και κάτι παραπάνω!
    Αυτό το κάτι υπάρχει αναμφίβολα σ’αυτην.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.