Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
23 Σεπτεμβρίου 2023

“Μυκήναι ΑΕ” Νέα δωρεά προς το Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας

Το ύψος του ποσού ανέρχεται στις 24.000 ευρώ και θα διατεθεί για την βελτίωση των υποδομών του λιμανιού στο Περιγιάλι

Σύμφωνα με την εισήγηση  ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του ∆.Σ. την από 10/5/2021 επιστολή της εταιρείας «ΜΥΚΗΝΑΙ Α.Ε.» σχετικά µε τη πρόθεση πραγµατοποίησης δωρεάς ποσού € 20.000 πλέον Φ.Π.Α. στο ∆.Λ.Τ.Λ. για εργασίες ενίσχυσης του λιµένα Περιγιαλίου.

Ο Πρόεδρος πρότεινε  να γίνει δεκτή η δωρεά. Μετά την έγκριση, το ∆.Λ.Τ.Λ. θα προβεί σε αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2021 για να αποτυπωθεί η δωρεά.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο λαµβάνοντας υπόψη: α) την εισήγηση του Προέδρου, β) το Β.∆. 14/19-1-39 (ΦΕΚ 24Α ) «Περί κωδικοποιήσεως των περί Λιµενικών Ταµείων κείµενων διατάξεων», γ) το αρ. 244 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α ) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», δ) την επιστολή της εταιρείας «ΜΥΚΗΝΑΙ Α.Ε.», αποφάσισε  οµόφωνα  να εγκρίνει την αποδοχή της δωρεάς ποσού € 24.800,00 από την εταιρεία «ΜΥΚΗΝΑΙ Α.Ε.» για την πραγµατοποίηση εργασιών ενίσχυσης του λιµένα Περιγιαλίου.

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Ανοιχτή παρέμβαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων υπέρ των πολυεθνικών αλυσίδων και κατά των εμποροϋπαλλήλων και των μικρομάγαζων

Ανοιχτή παρέμβαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων υπέρ των πολυεθνικών αλυσίδων και κατά των […]

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights