Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
29 Ιανουαρίου 2023

ΔΛΤΛ: Παραχώρηση χώρου χρήσης λιμένα Περιγιαλιού για την εξυπηρέτηση των μεταφορών στο Σκορπιό

Τρία χρόνια η διάρκεια της παραχώρησης, τριάντα χιλιάδες συνολικά το αντίτιμο.

Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας η προσωρινή παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώµατος χρήσης χώρου συνολικής έκτασης  105,00 τ.µ. (70µ. µήκους επί του κρηπιδώµατος και 1,5µ. πλάτους) εντός  εξοµοιούµενης ζώνης λιµένα Περιγιαλίου στην «ΜΥΚΗΝΑΙ Α.Ε.», για την πρόσδεση Ε/Γ–Ο/Γ πλοίων που θα εξυπηρετούν τη µεταφορά οχηµάτων  και υλικών για κατασκευαστικές  εργασίες στην νήσο Σκορπιό.

Η παραχώρηση εγκρίνεται µε τους εξής όρους: 
α) η παραχωρησιούχος υποχρεούται να προσκοµίσει εντός µηνός στο ∆.Λ.Τ.Λ. έκθεση υποθαλάσσιας αυτοψίας στο τµήµα του  κρηπιδώµατος του λιµένα που παραχωρείται,
β) τα δροµολόγια των Ε/Γ–Ο/Γ να  πραγµατοποιούνται όσο το δυνατόν συµπυκνωµένα κατά τη διάρκεια της ηµέρας, και κατά προτίµηση όχι σε ώρες κοινής ησυχίας, για να περιορίζεται στο ελάχιστο η όχληση στον λιµένα και στους περίοικους.

Η παραχώρηση ισχύει έως 31/12/2023.

Το ετήσιο αντάλλαγµα της παραχώρησης ορίζεται σε € 10.000,00 πλέον τέλους χαρτοσήµου (3%), ΟΓΑ χαρτοσήµου (20%) και εισφοράς υπέρ ΕΚΟΕΜΝ (3%).
Στο αντάλλαγµατης παραχώρησης δεν συµπεριλαµβάνονται τα τέλη ελλιµενισµού των πλοίων που προσδένουν στην παραχωρούµενη περιοχή.Η παραχώρηση χρήσης χώρων χερσαίας ζώνης λιµένα υπόκειται στους παρακάτω  όρους:

1. Ο ενδιαφερόµενος θα διατηρεί το χώρο που του παραχωρείται καθαρό και θα  συµµορφώνεται προς τις υποδείξεις της οικείας Λιµενικής Αρχής.
2. Κατά τη χρήση του λιµενικού χώρου θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η οµαλή λειτουργία του λιµένα, η άνετη και ασφαλής κυκλοφορία των πεζών και να διασφαλίζεται η  ελεύθερη διέλευση του κοινού κατά µήκος της προβλήτας και η προσέγγισή του στη  θάλασσα.
3. Σε περίπτωση που θα αποφασιστεί η εκτέλεση λιµενικών ή άλλων δηµοσίου  συµφέροντος ή εξυπηρετούντων την κοινή χρήση έργων, ο ενδιαφερόµενος θα εγκαταλείψει τον χρησιµοποιούµενο χώρο σε τακτή προθεσµία χωρίς καµία αξίωση για αποζηµίωση.

Επίσης το δικαίωμα χρήσης δεν μεταβιβάζεται σε τριτους, δεν επιτρέπεται καμία παρέμβαση στην προβλήτα, πρέπει να τηρούνται τα μέτρα για την αποφυγή θαλάσσιας ρύπανσης. κ.ά

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights