Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
31 Μαρτίου 2023

Αβλέμονας : 2η Παράταση της πράξης έφερε η έγκριση της μελέτης από τον ΦΔΑΚ-Λευκάδας

 Σε  “γολγοθά” παρατάσεων και το μεγάλο μετά το μικρό ιχθυοτροφείο

Η  σύναψη σύµβασης µεταξύ του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων και του ∆ήµου Λευκάδας, για την υλοποίηση της πράξης «Ήπιες, φιλικές προς το περιβάλλον παρεµβάσεις στη λιµνοθάλασσα του Αβλέµονα, µε στόχο την βελτίωση της αλιευτικής παραγωγής και την οικο-τουριστική ανάδειξή της» προϋπολογισµού 12.000,00€, υπεγράφη την 6-5-2020 .Στις  12-8-2020  αποφασίζεται η  1η Τροποποίηση της Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του ∆. Λευκάδας και του Πανεπιστηµίου µέχρι τις 31/12/2020 σύµφωνα µε την αριθµ. 289/2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Λευκάδας

Σύµφωνα µε το µε αριθµ ΕΣ2691/10-12-2020 έγγραφο του Αυτοτελούς Τµήµατος Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης,  και το µε αριθµ 2ο Πρακτικό/9-12-2020 της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της εν λόγω προγραµµατικής σύµβασης λόγω καθυστερήσεων που προέκυψαν εξαιτίας της πανδηµίας του ιού Covid-19, καθυστέρησε η ολοκλήρωση των εργασιών στα πλαίσια εκτέλεσης της πράξης µέχρι τις 31/7/2021

Σύμφωνα πάντα με την ίδια απόφαση, δύναται  να υπάρξει και νέα παράταση της πράξης κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών.

Η απόφαση της έγκρισης της μελέτης από τον Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού Κόλπου- Λευκάδας, έφερε την εσπευσμένη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  για την υποβολή αίτηση χρηµατοδότησης της πράξης Ήπιες, φιλικές προς το περιβάλλον παρεµβάσεις στη Λιµνοθάλασσα του Αβλέµονα µε στόχο την βελτίωση της αλιευτικής παραγωγής και την οικο-τουριστική ανάδειξή της ” συνολικού προϋπολογισµού 2.790.000,00€ και την εξουσιοδότηση του ∆ήµαρχου Λευκάδας να υπογράψει την αίτηση συµµετοχής και οποιοδήποτε έγγραφο είναι απαραίτητο, σύµφωνα µε την µε αριθµ. 151/14-1-2019  πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης (Ε.Υ.∆.) του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Αλιείας και Θάλασσας» 2014-2020 και τις τροποποιήσεις αυτής.

Πάντως ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων στην σχετική πρόσκληση που τρέχει από τον Ιανουάριο του 2019   ορίζεται η 31 Δεκεμβρίου 2023. Η ολοκλήρωση των προτεινόμενων Πράξεων θα πρέπει να συντελεστεί έως την ως άνω ημερομηνία. Δείτε όλη την πρόσκληση εδώ

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights