Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
9 Φεβρουαρίου 2023

Συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Ακτίου-Βόνιτσας με την συμμετοχή του δημάρχου Λευκάδας για τον ΧΥΤΑ στην Πάλαιρο

Αντιδράσεις , προβληματισμός και προτάσεις για κλείσιμο του ΧΥΤΑ Παλαίρου  για την εναπόθεση απορριμμάτων  από  Λευκάδα και Μεγανήσι!

Σύμφωνα με την εισήγηση από τον  Δημοτικό Σύμβουλο κ. Μασούρα Δημήτριο ο οποίος έθεσε υπόψη του συμβουλίου την από 07/05/2020 αίτησή του προς το Δ.Σ. που έχει ως εξής:
«Η ψήφιση του νομοσχεδίου με τίτλο «Εκσυγχρονισμός της περιβαλλοντικής
νομοθεσίας κλπ.» τις προηγούμενες ημέρες από την Κυβέρνηση, περιάγει την περιοχή μας στη
χειρότερη δυνατή θέση.
Με το ψηφισθέν σχέδιο νόμου:
Γράφεται σε νομοθετικό κείμενο (!) ότι τα σκουπίδια της περιφερειακής ενότητας Λευκάδας
θα έρχονται υποχρεωτικά στο ΧΥΤΑ Παλαίρου.
Καταργείται η δυνατότητα δημιουργίας του ΦΟΔΣΑ Ακτίου – Βόνιτσας/Λευκάδας και
επομένως η δυνατότητά μας να αποφασίζουμε οι ίδιοι για τον τόπο μας, περιορίζοντας την
επιβάρυνση της περιοχής, όπως είχαμε ως δ.σ. προ μερικών μηνών αποφασίσει, με μεγάλη
πλειοψηφία.
Εντασσόμαστε υποχρεωτικά πλέον στον ΦΟΔΣΑ Αιτ/νίας, με πολύ μικρή συμμετοχή και
επομένως κίνδυνο να δεχθούμε σκουπίδια και από αλλού, καθιστάμενοι έτσι δυνητικά η
χωματερή της ευρύτερης περιοχής.
Το πράγμα μάλιστα χειροτερεύει αν λάβει κανείς υπ’ όψιν και το αρ. 83 του ίδιου σχεδίου
νόμου που επιτρέπει με Υπουργική Απόφαση την μεταφορά σκουπιδιών γενικώς από
οποιαδήποτε περιοχή αντιμετωπίζει πρόβλημα.
Το δ.σ. Ακτίου – Βόνιτσας έχει ήδη τοποθετηθεί αρνητικά επί του κειμένου του άρθρου
93, η τελική μορφή του οποίου είναι ακόμη χειρότερη από την αρχική, με αποτέλεσμα να
δημιουργείται άμεση ανάγκη αντίδρασης. Η παράταξή μας άλλωστε, είχε τοποθετηθεί συνολικά
αρνητικά έναντι του σχεδίου νόμου.
Συνεπώς, υφίσταται επείγουσα ανάγκη έκτακτης συνεδρίασης του δημοτικού
συμβουλίου, προκειμένου να τεθεί προς συζήτηση και λήψη απόφασης το ανωτέρω θέμα.
Τίτλος θέματος: «Λήψη αποφάσεων αναφορικά με το ΧΥΤΑ Παλαίρου».
.
1. Η ευρύτερη περιοχή της Παλαίρου αποτελεί ίσως το μοναδικό τμήμα του δήμου μας
που παρουσιάζει μια αναπτυξιακή πορεία τα τελευταία χρόνια, ιδίως στο σκέλος του τουρισμού.
Ο ΧΥΤΑ Παλαίρου χωροθετήθηκε και κατασκευάστηκε αυτό δεν μπορεί ν’ αλλάξει.
Ζητούμενο όμως είναι οι δυσμενείς από την ύπαρξή του συνέπειες, να είναι οι μικρότερες
δυνατές για την περιοχή μας.
Οι πρόσφατες εξελίξεις θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο το χαρακτήρα της
περιοχής, αφού δημιουργούν προϋποθέσεις προκειμένου στο ΧΥΤΑ Παλαίρου να σωρεύονται,
εκτός από τα σκουπίδια του Δήμου μας:
Τα σκουπίδια των δήμων Λευκάδας & Μεγανησίου, χωρίς καμία προϋπόθεση, χωρίς
να ερωτηθούμε και χωρίς κανένα αναπτυξιακό ισοστάθμισμα. Στο σημείο αυτό αξίζει να
θυμίσουμε ότι η τρέχουσα μεταφορά απορριμμάτων από το Δήμο Λευκάδας γίνεται με απόφαση
του ΦΟΔΣΑ, στον οποίον η παράταξή μας δεν συμμετέχει. Μάλιστα, η απόφαση αυτή του
ΦΟΔΣΑ είναι αντίθετη στην προγραμματική σύμβαση μεταξύ του δήμου μας και του δήμου
Λευκάδας, η οποία προέβλεπε «κανένα σκουπίδι» μέχρι την ολοκλήρωση του εργοστασίου
επεξεργασίας που θα κατασκευαστεί στη Λευκάδα, οπότε θα έχουμε πλέον υπόλειμμα και όχι
σκουπίδια.
Όσα σκουπίδια αποφασίσει ο ΦΟΔΣΑ Αιτ/νίας ότι θα πρέπει να πάρουμε, είτε από
την Αιτωλοακαρνανία, είτε από οποιαδήποτε άλλη περιοχή, με βάση «εμπορική» συμφωνία.
Σημειώνεται εδώ ότι το δ.σ. του ΦΟΔΣΑ στελεχώνεται με βάση πληθυσμιακά κριτήρια, οπότε η
συμμετοχή μας θα είναι ελάχιστη ή μηδενική.
.
Όσα σκουπίδια αποφασίσει ο Υπουργός, αφού το νομοσχέδιο (στο αρ. 83) του δίνει την
ευχέρεια ν’ αποφασίσει ότι θα έρθουν σε οποιονδήποτε ΧΥΤΑ οσαδήποτε σκουπίδια από
οποιαδήποτε περιοχή.
Επομένως υφίσταται κίνδυνος αλλοίωσης της φυσιογνωμίας της περιοχής.
2. Αυτά συμβαίνουν ενώ σύμφωνα με την κοινή λογική, αλλά και τα υπάρχοντα
στοιχεία, ο ΧΥΤΑ Παλαίρου δεν λειτουργεί με τρόπο που να προστατεύεται το περιβάλλον και η
δημόσια υγεία.
Από την πλευρά μας, επαναφέρουμε σήμερα την τοποθέτησή μας για εκτεταμένο έλεγχο
τήρησης περιβαλλοντικών όρων.
3. Τέλος, υπό το πρίσμα των ανωτέρω δεδομένων είναι προφανές κατά τη γνώμη μας
ότι πρέπει ν’ ανακληθεί κάθε απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που συναινεί στη δημιουργία
δεύτερου κυττάρουστη συγκεκριμένη περιοχή, καθώς η έλλειψη προϋποθέσεων ορθολογικής
λειτουργίας του ΧΥΤΑ καθιστά επικίνδυνη τη σχετική προοπτική από πολλές απόψεις.
Ακόμη, πρέπει ν’ ανασταλεί η τρέχουσα συμφωνία του υφιστάμενου ΦΟΔΣΑ με το
Δήμο Λευκάδας για τη μεταφορά σκουπιδιών, εξαιτίας της μεταβολής των συνθηκών. Ο
νομικός τρόπος που αυτό μπορεί να γίνει έχει ως άξονα αναφοράς: 1. Την αντιφατικότητα της
διάταξης, η οποία αφενός κάνει λόγο για μεταφορά των απορριμμάτων στην Πάλαιρο και
αφετέρου επικυρώνει την προγραμματική συμφωνία του 2017, η οποία ρητώς απαγορεύει τη
μεταφορά απορριμμάτων και 2. Την τιμολογιακή πολιτική, η οποία δεν περιγράφεται
δεσμευτικά στον νόμο.
Αναγκαία τέλος κρίνεται και η ευρύτερη δυνατή ενημέρωση των δημοτών και η
συμμετοχή τους σε όποιες κινητοποιήσεις αποφασιστούν.
Κατόπιν τούτου προτείνω το Δ.Σ. Ακτίου Βόνιτσας να αποφασίσει ως εξής :
1) Εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του στο ψηφισθέν σχέδιο νόμου και ειδικότερα στις
διατάξεις των αρ. 83 & 93 αυτού.
2) Ανακαλεί κάθε προηγούμενη απόφαση για δημιουργία δεύτερου κυττάρου στον
ΧΥΤΑ Παλαίρου.
3) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να προβεί σε απ’ ευθείας ανάθεση έργου σε
πιστοποιημένο φορέα, προκειμένου να διενεργηθεί πλήρης περιβαλλοντικός έλεγχος της
λειτουργίας του ΧΥΤΑ Παλαίρου και να συνταχθεί σχετική έκθεση.
4) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο και τα μέλη του Δ.Σ. που είναι ταυτόχρονα και μέλη
της διοίκησης του υφιστάμενου ΦΟΔΣΑ ν’ αναστείλουν άμεσα την απόφαση για την αποδοχή
των σκουπιδιών του Δήμου Λευκάδας.
5) Να συνεδριάσει το δημοτικό συμβούλιο αμέσως μόλις αυτό καταστεί εφικτό στην
Πάλαιρο, με παρουσία δημοτών, σε χώρο που θα εξασφαλίζει τη μέγιστη δημοσιότητα (ακόμα
και υπαίθριο) προκειμένου να γίνει αναλυτική ενημέρωση και ν’ αποφασιστεί η περαιτέρω
στάση.
Παρακαλώ η παρούσα επιστολή να κοινοποιηθεί στους επικεφαλής των λοιπών
παρατάξεων, προκειμένου να διερευνηθεί αν υφίσταται η αναγκαία κατά νόμο συναίνεση για
την προτεινόμενη έκτακτη συνεδρίαση.
Διαφορετικά, η παρούσα να εισαχθεί στο πρώτο τακτικό δημοτικό συμβούλιο, το οποίο
να συγκληθεί το συντομότερο».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο κ. Αποστολάκη Γεώργιο
Θεόδωρο ο οποίος ανέφερε σχετικά με την πρόταση του κ. Μασούρα Δημήτριου τα εξής:
Σε ότι αφορά το σκέλος (1) της πρότασης «Εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του στο
ψηφισθέν σχέδιο νόμου και ειδικότερα στις διατάξεις των αρ. 83 & 93 αυτού», μας βρίσκει
σύμφωνους και ήδη έχει ληφθεί σχετική απόφαση από το Δ.Σ. επ’ αυτού, με δική μου
πρόταση.
Σε ότι αφορά το σκέλος (2) της πρότασης «Ανακαλεί κάθε προηγούμενη απόφαση για
δημιουργία δεύτερου κυττάρου στον ΧΥΤΑ Παλαίρου», δεν γίνεται να ανακληθούν οι
προηγούμενες αποφάσεις διότι αφορούν τα ΧΥΤΑ (επέκταση σε ΧΥΤΥ), αν συμβεί αυτό ο
Δήμος μας δεν θα μπορεί να μεταφέρει τα απορρίμματα του στην Λευκάδα, και
επιπροσθέτως ο Δήμος μας δεν θα μπορεί να δέχεται το υπόλειμμα απορριμμάτων από την
Λευκάδα.
.
Σε ότι αφορά το σκέλος (3) της πρότασης « Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να προβεί
σε απ’ ευθείας ανάθεση έργου σε πιστοποιημένο φορέα, προκειμένου να διενεργηθεί πλήρης
περιβαλλοντικός έλεγχος της λειτουργίας του ΧΥΤΑ Παλαίρου και να συνταχθεί σχετική
έκθεση», ο Δήμαρχος δεν έχει την αρμοδιότητα να προβεί σε Ελέγχους Λειτουργίας του
ΧΥΤΑ, για αυτό είναι αρμόδιος ο Πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ κ. Κασόλας Αθανάσιος ο οποίος
έχει κάνει, όπως μας δήλωσε, τους απαραίτητους ελέγχους από τους οποίους προέκυψε ότι ο
ΧΥΤΑ λειτουργεί κανονικά, γεγονός για το οποίο με διαβεβαίωσαν και προσωπικά σε
προφορική επικοινωνία στελέχη της Περιφέρειας.
Σε ότι αφορά το σκέλος (4) της πρότασης «Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο και τα μέλη
του Δ.Σ. που είναι ταυτόχρονα και μέλη της διοίκησης του υφιστάμενου ΦΟΔΣΑ ν’ αναστείλουν
άμεσα την απόφαση για την αποδοχή των σκουπιδιών του Δήμου Λευκάδας», για το
συγκεκριμένο ζήτημα θαρρώ πως αρέσκεστε στον λαϊκισμό, με διάθεση να κοροϊδέψετε τους
δημότες, καθώς σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 93 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία των οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», δεν νομιμοποιείται ούτε ο
Δήμαρχος ούτε το Δ.Σ. να αναστείλει την κείμενη νομοθεσία. Ακόμη κι αν μια τέτοια
απόφαση λαμβάνονταν με 27 θετικές ψήφους και καμία αρνητική, όταν θα στέλνονταν για
έλεγχο νομιμότητας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση θα ακυρωνόταν καθώς πάσχει
νομιμότητας. Ως εκ τούτου, μιλάμε για κοροϊδία και λαϊκισμό.
Η συνεργασία μας με τη Λευκάδα έχει ως εξής: Μέχρι να κατασκευαστεί η ΜΟΠΑΚ
(Μονάδα Προεπεξεργασίας Απορριμμάτων και Κομποστοποίησης), πιθανός χρόνος τρία (3)
έτη, ο ΧΥΤΑ του Δήμου μας θα δέχεται τα απορρίμματα της Λευκάδας. Μετά την
κατασκευή της ανωτέρω ΜΟΠΑΚ στην Λευκάδα, ο Δήμος Ακτίου Βόνιτσας θα πηγαίνει για
30 έτη τα απορρίμματά του στην ΜΟΠΑΚ Λευκάδας και θα δέχεται από τη Λευκάδα μόνο το
υπόλειμμα (δηλ. καθαρό χώμα), άρα περιβαλλοντολογικά κερδισμένος είναι ο Δήμος μας. Θα
λυθεί το πρόβλημα και πόσο μάλλον όταν ο Δήμος μας θα δέχεται για 3 έτη και ο Δήμος
Λευκάδας για 30 έτη.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Δημοτικό Σύμβουλο και Πρόεδρο του
ΦΟΔΣΑ κ. Κασόλα Αθανάσιο ο οποίος μεταξύ άλλων είπε πως δεν έχει γίνει καμία ενέργεια
για τη δημιουργία του εργοστασίου στη Λευκάδα, όπως αυτό είχε συμφωνηθεί στη μεταξύ
μας Προγραμματική Σύμβαση, μα ακόμα κι αν αυτό συμβεί (η δημιουργία εργοστασίου) η
χρονική καθυστέρηση που έχει επέλθει θα το καθιστά μη βιώσιμο, καθώς η διαχείριση των
απορριμμάτων εκσυγχρονίζεται μέρα με τη μέρα με αποτέλεσμα η μέθοδος διαχείρισης των
απορριμμάτων που έχει συμφωνηθεί στη μεταξύ μας Προγραμματική Σύμβαση να είναι
ξεπερασμένη. Εγώ πιστεύω, και σας το δηλώνω σήμερα, πως η Μονάδα Προεπεξεργασίας
Απορριμμάτων και Κομποστοποίησης (ΜΟΠΑΚ) δενθα δημιουργηθεί ποτέ. Γνωρίζω, όπως
όλοι, πως υπάρχουν ζητήματα ρυμοτομικά στον χώρο που έχει επιλεγεί για να δημιουργηθεί
η Μονάδα, με αποτέλεσμα οι διαδικασίες που θα ακολουθήσουν να είναι εκ των πραγμάτων
εξαιρετικά χρονοβόρες. Επίσης, θεωρώ 90% πως (υπό αυτές τις συνθήκες) ο διαγωνισμός
για τη δημοπράτηση του εργοστασίου θα ακυρωθεί. Προτείνω, λοιπόν, να εξουσιοδοτηθούν
τα μέλη του ΦΟΔΣΑ για το ύψος της τιμής καιτην ποσότητα τωναπορριμμάτων που θα
δεχόμαστε από το Δήμο Λευκάδας. Να αποφασίσουμε (τα μέλη στο συμβούλιο του ΦΟΔΣΑ)
μια υψηλή τιμή κι αν τότε επιθυμεί η Λευκάδα να μας φέρει τα απορρίμματά της, ας το κάνει.
Όμως ο ΦΟΔΣΑ ν΄ αποφασιστεί σχετικά προτού εκδοθεί Υπουργική Απόφαση.
Κατόπιν ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον τέως Δήμαρχο Λευκάδας κ. Δρακονταειδή
Κων/νο ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε πως η σύμβαση που έχει υπογραφεί μεταξύ των δύο
Δήμων είναι καθόλα ισότιμη και παράγει όφελος και για τις δύο πλευρές. Δεν ήταν μια
εύκολη συμφωνία αυτό το γνωρίζαμε εξ αρχής, ωστόσο στη συνέχεια ήρθε αυτή η νομοθεσία
να φέρει τα πάνω κάτω, διαλύοντας τα πάντα σε αυτή τη συμφωνία.
.
Έπειτα, ο λόγος δόθηκε στον Δήμαρχο Λευκάδας κ. Καλό Χαράλαμπο ο οποίος
απάντησε μεταξύ άλλων στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Κασόλα Αθανάσιο λέγοντας πως οι
προσφυγές που εκκρεμούσαν επί της δημιουργίας του εργοστασίου έχουν εκδικαστεί και ήδη
περιμένουμε τις αποφάσεις, συνεπώς από τη στιγμή που θα υπάρχει σύντομα ανάδοχος, η
ΜΟΠΑΚ θα δημιουργηθεί σε διάστημα 18 μηνών. Επίσης, παρατήρησε τα εξής:
« 1. Σύμφωνα με την παρ. 4, εδάφιο (α) του άρθρου 93 Ν. 4685/2020, τα ΑΣΑ των
Δήμων της ΠΕ Λευκάδας διατίθενται στο ΧΥΤΑ Παλαίρου.
2. Η διάθεση των ΑΣΑ των Δήμων Λευκάδας και Μεγανησίου στο ΧΥΤΑ Παλαίρου
είναι απολύτως υποχρεωτική για τον οικείο ΦΟΔΣΑ, χωρίς να απαιτείται η λήψη απόφασης
για την αποδοχή τους.
Σημείωση: Στο ζήτημα αυτό συμφωνούν και οι δύο γνωμοδοτήσεις που έχουν ληφθεί.
3. Επειδή η διάθεση των ανωτέρω ΑΣΑ στο ΧΥΤΑ Παλαίρου γίνεται σε
συμμόρφωση του οικείου ΦΟΔΣΑ προς διάταξη αναγκαστικής ισχύος, δεν προβλέπεται η
λήψη απόφασης του οικείου ΦΟΔΣΑ για τον καθορισμό της τιμής διάθεσης των ανωτέρω
ΑΣΑ, καθώς οι σχετικές υπηρεσίες παρέχονται με τους ίδιους όρους και με το ίδιο αντίτιμο
που ισχύει για τις υπηρεσίες που παρέχονται στους Δήμους μέλη του ανωτέρω ΦΟΔΣΑ.
Σημείωση: Καθίσταται σαφές ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν προβλέπεται δυνατότητα
συμβατικού καθορισμού αντιτίμου για τις υπηρεσίες που παρέχονται στους Δήμους της ΠΕ
Λευκάδας, καθώς οι ανωτέρω Δήμοι διαθέτουν τα ΑΣΑ τους στο ΧΥΤΑ Παλαίρου, σε
συμμόρφωση του οικείου ΦΟΔΣΑ προς υποχρέωση, η οποία πηγάζει από ειδική διάταξη
νόμου. Στις περιπτώσεις αυτές για τους Δήμους μη μέλη του οικείου ΦΟΔΣΑ ισχύει το ίδιο
αντίτιμο που ισχύει για τις υπηρεσίες που παρέχονται σε Δήμους μέλη του οικείου ΦΟΔΣΑ.
Ο δε συμβατικός καθορισμός ειδικού τιμολογίου ισχύει μόνο στην περίπτωση που οι
υπηρεσίες αυτές παρέχονται από το ΦΟΔΣΑ σε τρίτο ιδιωτικό φορέα δυνάμει σχετικής
σύμβασης, η οποία καταρτίζεται στα πλαίσια της δικαιοπρακτικής ελευθερίας των
συμβαλλόμενων μερών, και όχι στις περιπτώσεις που η παροχή των υπηρεσιών γίνεται σε
ΟΤΑ και σεεκπλήρωση ιδιαίτερης νομικής υποχρέωση του οικείου ΦΟΔΣΑ.
.
4. Η διάταξη της παρ. 4, εδάφιο (α) του άρθρου 93 Ν. 4685/2020 έχει ήδη τεθεί σε
ισχύ και για τη διάθεση των ΑΣΑ των Δήμων Λευκάδας και Μεγανησίου στο ΧΥΤΑ
Παλαίρου δεν απαιτείται η κατάρτιση προγραμματικήςσύμβασης του άρθρου 100 Ν.
3852/2010 ή οποιαδήποτε άλλη σύμβαση.
.
Σημείωση: Η μόνη προβλεπόμενη μορφή σύμβασης μεταξύ ΟΤΑ και Συνδέσμου
Διαχείρισης είναι η προγραμματική σύμβαση του άρθρου 100 Ν. 3852/2010. Στην
προκειμένη περίπτωση, πέραν του ότι η διάταξη της παρ. 4, εδάφιο (α) του άρθρου 93 έχει
τεθεί σε ισχύ από το χρόνο δημοσίευσης στο ΦΕΚ του Ν. 4685/2020, δεν συντρέχουν και οι
λοιπές προϋποθέσεις κατάρτισης προγραμματικήςσύμβασης (χρονική διάρκεια της
σύμβασης, χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης κλπ). Πέραν αυτού, ακόμα και αν
έπρεπε να καθοριστεί συμβατικό αντίτιμο για τις παρεχόμενες υπηρεσίες στα πλαίσια
προγραμματικής σύμβασης, το αντίτιμο αυτό θα έπρεπε να αντιστοιχεί στο πραγματικό
κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών, χωρίς να υφίσταται περιθώριο επίτευξης υψηλότερου
αντιτίμου.
.
Στην περίπτωση αυτή, η προγραμματική σύμβαση θα ήταν μη σύννομη, καθώς δεν
εμπίπτει στο εννοιολογικό περιεχόμενο της προγραμματικής σύμβασης, η συμβατική σχέση
κατά την οποία τα μέρη αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση διαφορετικών συμφερόντων, όπως
συμβαίνει όταν ο συμβαλλόμενος ΟΤΑ αποβλέπει στη μέσω της σύμβασης επίτευξη της
νόμιμης αποστολής του, ενώ ο αντισυμβαλλόμενος φορέας επιδιώκει την επίτευξη κέρδους,
μέσω ανταλλάγματος που προβλέπεται στη σύμβαση για τις παρεχόμενες από αυτόν
υπηρεσίες (ΕΣ Ολομέλεια 3582/2015 και ΕΣ Τμήμα VΙ 1114/2016).
.
Συμπέρασμα: Η διάθεση των ΑΣΑ των Δήμων της ΠΕ Λευκάδας στο ΧΥΤΑ Παλαίρου είναι
υποχρεωτική και μάλιστα υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για τα μέλη του οικείου
ΦΟΔΣΑ.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Μωραΐτη
Επαμεινώνδα ο οποίος έθεσε υπόψη του Σώματος τη δική του πρόταση προς ψήφιση επί του
θέματος, η οποία έχει ως εξής:
«Σήμερα υπάρχει η επιστημονική γνώση για την καλύτερη δυνατή διαχείριση των
απορριμμάτων. Αυτό που εμποδίζει την αξιοποίησή της είναι τα επιχειρηματικά συμφέροντα και
τα κέρδη τους.
Κάτω από την πίεση των σορών των σκουπιδιών θέλουν να αποδεχτούν οι πολίτες
εκβιαστικά λύσεις εις βάρος της υγείας του και του περιβάλλοντος, να δοθεί η διαχείριση των
απορριμμάτων στους ιδιώτες με οδυνηρές συνέπειες στην τσέπη τους, αλλά και στη δημόσια
υγεία, στην ασφάλεια των εργαζομένων στην καθαριότητα, στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος
και της ποιότητας ζωής.
.
Το δημοτικό συμβούλιο Ακτίου –Βόνιτσας διεκδικεί:
Να κλείσει άμεσα ο ΧΥΤΑ ΠΑΛΑΙΡΟΥ και να ανακληθούν όλες οι αποφάσεις που
οδηγούν στην επέκταση και επιβάρυνσή του. Εγκυμονεί σοβαρός κίνδυνος μόλυνσης του
υδροφόρου ορίζοντα αν συνεχίσει ο ΧΥΤΑ να λειτουργεί.
Να αποκατασταθούν ο χώρος και η
ευρύτερη περιοχή, να απαγορευτεί κάθε νέα δραστηριότητα διαχείρισης αποβλήτων στην
ευρύτερη περιοχή ή η επέκταση της υφιστάμενης, να προχωρήσει ολοκληρωμένη
περιβαλλοντική και επιδημιολογική μελέτη χωρίς άλλες καθυστερήσεις.
Καμία σκέψη για δημιουργία ΧΥΤΥ . Η εξεύρεση νέων χώρων να γίνει με ευθύνη της
κυβέρνησης και με κριτήριο την ποιότητα ζωής του λαού και την ουσιαστική προστασία του
περιβάλλοντος.
Να μπει τέρμα στην ιδιωτικοποίηση της λειτουργίας του συνόλου σχεδόν των
εγκαταστάσεων . Να καταργηθεί κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα στον τομέα των
απορριμμάτων.
Όχι στην καύση των απορριμμάτων με την πολυδάπανη μετατροπή τους σε καύσιμη ύλη.
Όχι στη μετατόπιση των βαρών στις πλάτες των λαϊκών στρωμάτων μέσα από τα
ανταποδοτικά τέλη και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Να πληρώσει το κεφάλαιο με πρόσθετη
φορολογία.
Να διασφαλιστούν απόλυτα όλοι οι εργαζόμενοι, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, με πλήρη
εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Να τηρούνται και να ενισχυθούν τα μέτρα ασφάλειας.
Όχι άλλα εργατικά εγκλήματα σε βάρος των εργαζομένων στην καθαριότητα.
Παλεύουμε για λύση στη διαχείριση των απορριμμάτων σε όφελος του λαού και όχι των
λίγων, κόντρα στη “λογική” όπου όλα, και τα σκουπίδια, είναι “μπίζνες”.
Αυτό που χρειάζεται είναι η διαχείριση των απορριμμάτων να γίνεται με κριτήριο την
ποιότητα ζωής της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων και όχι να υποτάσσεται στα
κέρδη μεγάλων επιχειρήσεων».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Δημοτικό Σύμβουλο κ Φερεντίνο
Ευθύμιο ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε πως για να αλλάξει τη στιγμή αυτή η διαδικασία,
πρέπει να αλλάξει η νομοθεσία. Και ο νυν αλλά και ο τέως Δήμαρχος Λευκάδας, ορθώς
προνόησαν να κάνουν τις όποιες απαραίτητες ενέργειες για να διασφαλίσουν τον τόπο τους.
Εμείς με τι σειρά μας τι διασφαλίσαμε; Να πάρουμε τα σκουπίδια της Λευκάδας! Εμείς δεν
προνοήσαμε για το δικό μας τόπο, δεν πιέσαμε καμία κατάσταση προς όφελός μας, τη στιγμή
που ο Δήμος Λευκάδας δεν έχει τηρήσει κανέναν όρο από την προγραμματική σύμβαση που
υπεγράφη μεταξύ μας το 2017.
Κατόπιν ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στη Δημοτική Σύμβουλο κ. Σιαπλαούρα Καίτη η
οποία μεταξύ άλλων έθεσε τη δίκη της πρόταση προς ψήφιση στο Σώμα η οποία έχει ως εξής:
«Άμεσο κλείσιμο του ΧΥΤΑ Παλαίρου».
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία ακούστηκαν διάφορες απόψεις και
θέσεις Δημοτικών Συμβούλων από όλες τις παρατάξεις και τον Δήμαρχο.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά επί
των τριών (3) κατατεθειμένων προτάσεων, ως τέθηκαν επί συνόλου με τη σύμφωνη γνώμη
των Επικεφαλής των Παρατάξεων: 1. Συμφωνία Ελπίδας, 2. Λαϊκή Συσπείρωση και 3.Της
Δημοτικής Σύμβουλου κ. Σιαπλαούρα Καίτης, οι οποίοι έθεσαν τις εν λόγω προτάσεις.
Ακολούθησε ψηφοφορία από την οποία προέκυψαν τα εξής:
.
Πρόταση κατέθεσε η  Επικεφαλής της παράταξης «Συμφωνία Ελπίδας» κ. Μασούρας
Δημήτριος :
Το Δημοτικό Συμβούλιο:
.
1) Εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του στο ψηφισθέν σχέδιο νόμου και ειδικότερα στις
διατάξεις των αρ. 83 & 93 αυτού.
2) Ανακαλεί κάθε προηγούμενη απόφαση για δημιουργία δεύτερου κυττάρου στον
ΧΥΤΑ Παλαίρου.
3) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να προβεί σε απ’ ευθείας ανάθεση έργου σε
πιστοποιημένο φορέα, προκειμένου να διενεργηθεί πλήρης περιβαλλοντικόςέλεγχος της
λειτουργίας του ΧΥΤΑ Παλαίρου και να συνταχθεί σχετική έκθεση.
4) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο και τα μέλη του Δ.Σ. που είναι ταυτόχρονα και
μέλη της διοίκησης του υφιστάμενου ΦΟΔΣΑ ν’ αναστείλουν άμεσα την απόφαση για την
αποδοχή των σκουπιδιών του Δήμου Λευκάδας.
Έλαβε τέσσερις (4) θετικές ψήφους των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Μασούρας
Δημήτριος, Μυλωνίδης Ευθύμιος, Βαρβάτος Νικόλαος & Καταγής Σπυρίδων.
.
Πρόταση κατέθεσε  ο Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση » κ. Μωραΐτης
Επαμεινώνδας :
.
1. Να κλείσει άμεσα ο ΧΥΤΑ ΠΑΛΑΙΡΟΥ και να ανακληθούν όλες οι αποφάσεις που
οδηγούν στην επέκταση και επιβάρυνσή του. Εγκυμονεί σοβαρός κίνδυνος μόλυνσης του
υδροφόρου ορίζοντα αν συνεχίσει ο ΧΥΤΑ να λειτουργεί. Να αποκατασταθούν ο χώρος και
η ευρύτερη περιοχή, να απαγορευτεί κάθε νέα δραστηριότητα διαχείρισης αποβλήτων στην
ευρύτερη περιοχή ή η επέκταση της υφιστάμενης, να προχωρήσει ολοκληρωμένη
περιβαλλοντική και επιδημιολογική μελέτη χωρίς άλλες καθυστερήσεις.
2. Καμία σκέψη για δημιουργία ΧΥΤΥ . Η εξεύρεση νέων χώρων να γίνει με ευθύνη της
κυβέρνησης και με κριτήριο την ποιότητα ζωής του λαού και την ουσιαστική προστασία του
περιβάλλοντος.
3. Να μπει τέρμα στην ιδιωτικοποίηση της λειτουργίας του συνόλου σχεδόν των
εγκαταστάσεων . Να καταργηθεί κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα στον τομέα των
απορριμμάτων.
3. Όχι στην καύση των απορριμμάτων με την πολυδάπανη μετατροπή τους σε καύσιμη ύλη.
4. Όχι στη μετατόπιση των βαρών στις πλάτες των λαϊκών στρωμάτων μέσα από τα
ανταποδοτικά τέλη και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Να πληρώσει το κεφάλαιο με πρόσθετη
φορολογία.
5. Να διασφαλιστούν απόλυτα όλοι οι εργαζόμενοι, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, με πλήρη
εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Να τηρούνται και να ενισχυθούν τα μέτρα
ασφάλειας. Όχι άλλα εργατικά εγκλήματα σε βάρος των εργαζομένων στην καθαριότητα.
Έλαβε μία (1) θετική ψήφο του Δημοτικού Συμβούλου κ. Μωραΐτη Επαμεινώνδα.
.
Πρόταση κατέθεσε και η Δημοτική Σύμβουλος της παράταξης «Συμφωνία Ελπίδας» κ.
Σιαπλαούρα Καίτη :
.
Άμεσο κλείσιμο του ΧΥΤΑ Παλαίρου.
Έλαβε μία (1) θετική ψήφο της Δημοτικής Συμβούλου κ. Σιαπλαούρα Καίτης.
.
Το Δημοτικό Συμβούλιο (επί παρόντων 26 Δημοτικών Συμβούλων) μετά από
διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις του άρθρου 65 του
Ν.3852/2010, καθώς και το γεγονός ότι καμία εκ των τριών (3) κατατεθειμένων προτάσεων
που υποβλήθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν έλαβε τη συνολική αποδοχή των μελών του
Δ.Σ, συνεπώς και την απαιτούμενη πλειοψηφία για την λήψη σχετικής απόφασης., απεφάνθη
πως δεν προκύπτει αποτέλεσμα απόφασης
0 Shares

Σχετικά άρθρα

Δημοσίευμα μεγάλης ιστοσελίδας επιβεβαιώνει το meganisinews. Στο “στόχαστρο” του υπουργείου το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, αλλά και το τμήμα στην Λευκάδα

Yπό κατάργηση 100 τμήματα ΑΕΙ και ΤΕΙ; Σε διορθωτικές αλλαγές στο σχέδιο αναδιάρθρωσης της ανώτατης εκπαίδευσης που είχε υλοποιήσει ο […]

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights