Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
10 Δεκεμβρίου 2023

Απόφαση καταγγελίας της σύμβασης του δήμου Μεγανησίου με την “ΠΛΟΥΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΑΡΙΝΑ”

Και ξανά μανά…(τρίτη προσπάθεια)…

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το θέμα, είπε τα εξής:

Κύριοι σύμβουλοι, μετά την με αριθμ 41/19-07-2020 απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου όπως γνωρίζετε, εγκρίθηκε η καταγγελία και λύση της με αριθμό πρωτ. 1799/6-5-2010 σύμβασης μίσθωσης παραχώρησης χρήσης και εκμετάλλευσης του Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών Βαθέος Μεγανησίου και παραπέμφθηκε το ζήτημα
στην Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 244Α του ν.3852/2010 και του αρθ.218 ν.4555/2018, καθώς και την περίπτωση ιε΄ της παρ.

.
1 του άρθρου 72 και την περίπτωση ιγ΄ της παρ. 1 του άρθρου 176 του ν.3852/10, όπως ισχύουν αντίστοιχα, για να ορισθεί νομικός σύμβουλος-δικηγόρος, ο οποίος θα συνδράμει νομικά το Δήμο στην κατεύθυνση αυτή. Για το λόγο αυτό εισηγούμαι να ορισθεί ως πληρεξούσιος για την εν λόγω υπόθεση ο δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Παπαλόης Δημ. Περικλής

.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου της, είδε τα σχετικά έγγραφα και άκουσε τους δ.σ. που πήραν τον λόγο, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ τα εξής:

.
1. Δια της παρούσης ο Δήμος Μεγανησίου εξουσιοδοτεί, σαν πληρεξούσιο για την καταγγελία και λύση της με αριθμό πρωτ. 1799/6-5-2010 σύμβασης μίσθωσης παραχώρησης χρήσης και εκμετάλλευσης του Καταφυγίου
Τουριστικών Σκαφών Βαθέος Μεγανησίου, τον δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω, Παπαλόη Δημ. Περικλή.

.

2. Την παραπομπή της χορήγησης της εντολής περί αμοιβής του εν λόγω Δικηγόρου προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγανησίου, σύμφωνα με τα άρθρα 72 του Ν. 3852/2010 και 281 του ΚΔΚ .

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights