Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
29 Νοεμβρίου 2023

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» εντάχθηκε η διαμόρφωση εισόδου παραλίας πόλης Λευκάδα

Υπογράφηκε  σήμερα από την Περιφερειάρχη Ι.Ν. κ. Ρόδη Κράτσα  η ένταξη της Πράξης «Διαμόρφωση εισόδου παραλίας πόλης Λευκάδας – τμήμα έργου: Περιοχή Α – Είσοδος κόμβος» με Κωδικό ΟΠΣ 5050813 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020»

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Η πράξη αφορά την αναβάθμιση, διαμόρφωση της εισόδου της παραλίας και τμήματος της πλατείας, της πόλης της Λευκάδας. Το φυσικόαντικείμενο περιλαμβάνει εργασίες ,πλακοστρώσεων δαπέδου, σκυροδέματος, κιγκλιδωμάτων και φωτιστικών σωμάτων . Γενικές εκσκαφές, Εκσκαφή θεμελίων . Εξυγίανση εδάφους στις περιοχές των δρόμων όπου θα έχουμε μεγαλύτερες καταπονήσεις. Επίχωση ορυγμάτων οχετών ομβρίων. Κατασκευή υπόβασης, σκυροδέτηση αγωγού ομβρίων, κατασκευές φρεατίων. Διαμόρφωση τελικής επιφάνειας με φυσικούς , τεχνητούς κυβόλιθους ,χονδρόπλακες κ.λπ. Κατασκευή όδευσης τυφλών -Κατασκευή ποδηλατοδρόμου.
.
Κατασκευή γυάλινης φωτεινής λωρίδας δαπέδου.Τοποθέτηση κολονακίων παρεμπόδισης στάθμευσης Διαμόρφωση παρτεριών φυτεύσεων . Κατασκευή υπόγειων υποδοµών ηλεκτροφωτισµού. Τοποθέτηση επίστηλων φωτιστικών σωµάτων και καλαθιών απορριµµάτων. Κατασκευή θέσεων στάθμευσης οχημάτων και στάσης τουριστικών λεωφορείων. Σήμανση με πινακίδες, πληροφοριακές,ρυθμιστικές ,επικίνδυνων θέσεων κλπ.
.
Προμήθεια κοινόχρηστων ποδηλάτων:
.
Η πράξη αφορά την αναβάθμιση, διαμόρφωση της εισόδου της παραλίας και τμήματος της πλατείας και την εγκατάσταση κοινόχρηστων ποδηλάτων για την πόλη της Λευκάδας
.
Ως δικαιούχος της πράξης  ορίζεται ο δήμος Λευκάδας
.
Το επιλέξιμο ποσό δημόσιας δαπάνης, η οποία προτείνεται για εγγραφή στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 2.670.724,00
.
Ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρήσει τους όρους της απόφασης ένταξης και να υλοποιήσει την πράξη, σύμφωνα με τους όρους και τον χρονικό προγραμματισμό αυτής, καθώς και να τηρήσει τις υποχρεώσεις
.
Σε περίπτωση που η υλοποίηση της πράξης αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης, η ΔΑ επανεξετάζει την πράξη και μπορεί να προβεί στην ανάκληση της απόφασης ένταξής της.
.
O δικαιούχος θα πρέπει άμεσα να μεριμνήσει την επικαιροποίηση της μελέτης του 1ου Υποέργου(εργολαβία) από το Τεχνικό Συμβούλιο Έργων της ΠΙΝ σχετικά με την πληρότητα αυτής,καθώς έχει εκπονηθεί από εξωτερικούς μελετητές.
.
Μετά την κοινοποίηση της απάντησης στην ΕΥΔ ΠΙΝ στο υπ. αριθμ 6331/04-05-2020 έγγραφο του Δήμου Λευκάδας προς την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων θα πρέπει ο δικαιούχος να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προσαρμογής της μελέτης ή/και αιτήματος τροποποίησης για την προσθήκη υποέργου αρχαιολογίας εφόσον κριθεί απαραίτητο.
.
Ο δικαιούχος οφείλει να μεριμνήσει για την τήρηση των όρων σχετικά με την υπ. αριθμ 736/48537/15 – 5 – 2020/18 – 5 -2020 γνωμοδότηση της ΕΥΚΕ και ειδικότερα των σημείων της σελ (7) 3δ,4 και 5
0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights