Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
3 Αυγούστου 2021

Λευκάδα και Μεγανήσι καλεί το Υπουργείο να υποβάλλουν προτάσεις για την νέα χρηματοδότηση “Φιλοδήμος”

Δράση που αφορά την «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την   εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες»

Η πρόσκληση αυτή αφορά στη χρηματοδότηση των δήμων της χώρας (Παράρτημα ΙΙ) για
την κατασκευή ή προκατασκευή και τοποθέτηση ραμπών και χώρων υγιεινής για ΑμεΑ στις
σχολικές μονάδες τους και αποσκοπεί στη βελτίωση των υποδομών της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων
υπηρεσιών στον τομέα της εκπαίδευσης. Σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ, 7.361 σχολικές
μονάδες της χώρας δεν διαθέτουν ράμπα για να εισέλθει αναπηρικό αμαξίδιο και 9.917
σχολικές μονάδες δεν διαθέτουν χώρους υγιεινής για ΑΜΕΑ.

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πρόσκλησης ανέρχεται σε 35.000.000 €. Το ανώτατο
ποσό χρηματοδότησης για κάθε σχολική μονάδα (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια,
λύκεια) των δήμων του Παραρτήματος ΙΙ, καθορίζεται σε 500€ για την κατασκευή ή
προκατασκευή και τοποθέτηση ραμπών και 2.500€ για την κατασκευή χώρων υγιεινής.

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Το πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, με δυνατότητα παράτασης σε
περιπτώσεις δικαιολογημένων αιτημάτων των δήμων. Η παράταση δίνεται με απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών.

4. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ
Επιλέξιμες δαπάνες θεωρούνται οι δαπάνες που αφορούν σε δράσεις κατασκευής ή
προκατασκευής και τοποθέτησης ραμπών πρόσβασης των ΑμεΑ, καθώς και κατασκευής χώρων υγιεινής για την εξυπηρέτηση των ΑμεΑ στις σχολικές μονάδες, προκειμένου να
διασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβασή τους στους χώρους των σχολείων. Επισημαίνεται
ότι οι εν λόγω κατασκευές θα γίνουν  σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και σύμφωνα με τη νομοθεσία για την
προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ σε δημόσια κτίρια και κοινόχρηστους χώρους όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. Επισημαίνεται ότι, στις επιλέξιμες δαπάνες
συμπεριλαμβάνεται και ο ΦΠΑ.

Μη επιλέξιμες δαπάνες θεωρούνται οι  δαπάνες από τυχόν εκπόνηση σχετικών μελετών.
Επίσης, δεν εντάσσονται στο Πρόγραμμα δράσεις που είναι ήδη ενταγμένες για
χρηματοδότηση σε άλλα προγράμματα. Επιπλέον, δεν εντάσσονται δράσεις που έχουν τη
δυνατότητα άμεσης ένταξης σε άλλα Προγράμματα.

0 Shares

Σχετικά άρθρα

“Επιχειρησιακό Σχέδιο για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη της μικρών νησιών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων”

Τεχνική σύσκεψη, με αντικείμενο την προετοιμασία της υλοποίησης του «Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Μικρών Νησιών της Π.Ι.Ν.», […]

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *