Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
17 Αυγούστου 2022

Τρεις οι προτάσεις για την σύνδεση της Λευκάδας με Αιτ/νία. Ποια λύση προκρίθηκε για την ζεύξη

Στην πρόσληψη Τεχνικού Συμβούλου προχωράει το Υπουργείο Μεταφορών Υποδομών και δικτύων

Με δεδομένο ότι σχετικά  με το έργο της υποθαλλάσσιας ζεύξης Λευκάδας έχουν εκφραστεί πολλές διαφοροποιούμενες απόψεις τόσο για την επιλεγείσα αρχική αναγνωριστική χάραξη του έργου  όσο και για την κατασκευασιμότητα της επιλεγείσας  μεθοδολογίας σκυροδέτησης του υποθαλάσσιου τμήματος θεωρήθηκε  κ αι απολύτως απαραίτητη τη σε βάθος διερεύνηση διαφόρων θεμάτων πριν αποφασιστεί η περαιτέρω επιλογή των διαδικασιών υλοποίησης του έργου, το οποίο εξαγγέλθηκε ως  έργο προτεραιότητας κι αναπτυξιακής προοπτικής από τον Πρωθυπουργό στο αναπτυξιακό συνέδριο της Κέρκυρας.  Με συστείνεται  η πρόσληψη εξειδικευμένων συμβούλων, σύμφωνα με την διαδικασία τ ο υ ά ρ θ ρ ο υ 1 2 8 τ ο υ ν . 4 4 1 2 / 2 0 1 6 , προκειμένου ν α διερευνήσουν:

1) Εναλλακτικές λύσεις της χάραξης (πέραν της υφιστάμενης αναγνωριστικής λύσης) οι οποίες θα ελαχιστοποιήσουν την περιβαλλοντική επιβάρυνση στις οικολογικά ευαίσθητες περιοχές της λιμνοθάλασσας του Αβλέμονα και των ακτών της Λευκάδας, με βελτιστοποίηση του ολικού κόστους ζωής του έργου

2) Την εξέταση της κατασκευασιμότητας της προταθείσας λύσης για την επιτόπου σκυροδέτηση της υποθαλάσσιας σήραγγας

3)Την καταρχήν δυνατότητα υλοποίησης των προτάσεων των τοπικών φορέων για την κατασκευή συνοδών έργων που θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στην οικονομική βιωσιμότητα του έργου».

 Στη «Μελέτη Σκοπιμότητας», εξετάζονται τρεις παραλλαγές σύνδεσης της Λευκάδας με τη Στερεά Ελλάδα. 

Λύση Ι Υποθαλάσσια σύνδεση της Λευκάδας, μέσω σήραγγας νότια της Μαρίνας Λευκάδας και επιχώματος πρόσβασης στη σήραγγα εντός της λιμνοθάλασσας Αβλέμων. Μηκοτομική

Παραλλαγή Λύσης Ι Σύνδεση της Λευκάδας μέσω γέφυρας (αντί της υποθαλάσσιας σήραγγας), στην ίδια θέση με την παραπάνω λύση και διατήρηση του επιχώματος πρόσβασης εντός της λιμνοθάλασσας.

Παραλλαγή Γ Σύνδεση της Λευκάδας μέσω γέφυρας, αρκετά νοτιότερα των παραπάνω λύσεων, κοντά στους οικισμούς Περατιά (Στερεά Ελλάδα) και Καλλιγόνι (Λευκάδα).

Από τις προαναφερόμενες λύσεις προκρίθηκε η λύση Ι της υποθαλάσσιας ζεύξης. 

Το έργο της Υποθαλάσσιας Οδικής Ζεύξης Λευκάδας – Αιτωλοακαρνανίας είναι ειδικό και μεγάλο έργο υποδομής και σ’ αυτό εφαρμόζονται μη διαδεδομένες ειδικές μέθοδοι μελέτης και κατασκευής (υποθαλάσσια επιπυθμένια σήραγγα).

Για τους προαναφερόμενους λόγους κρίνεται απολύτως απαραίτητη η πρόσληψη  Τεχνικού Συμβούλου, προκειμένου να υποβοηθήσει την Αναθέτουσα Αρχή στην εξέταση εναλλακτικών λύσεων Οδικής Σύνδεσης Λευκάδας με το Εθνικό Δίκτυο για την  προώθηση της υλοποίηση του έργου: «Υποθαλάσσιας ζεύξης Λευκάδας».

Ο Τεχνικός Σύμβουλος θα παρέχει υποβοήθηση στη Δ16 στα κάτωθι :

1) Συγκέντρωση από τους αρμόδιους φορείς όλων των διαθέσιμων στοιχείων και των σχετικών μελετών και ερευνών.

2) Αξιολόγηση των στοιχείων ως προς την πληρότητα και την ανάγκη επικαιροποίησής τους.

3) Συγκέντρωση – αξιολόγηση από τον Δήμο Λευκάδας και την Περιφέρεια Ιονίων Νησιών όλων των θεσμοθετημένων και υπό διαβούλευση χρήσεων γης.

4) Διερεύνηση του αναπτυξιακού  σχεδίου της Περιφέρειας Ιονίων Νησιών και τις πιθανές εμπλοκές με το προς ένταξη έργο.

5) Συγκέντρωση – αξιολόγηση από τους αρμόδιους φορείς όλων των  υπό μελέτη και κατασκευή έργων στην περιοχή γειτνίασης με το έργο του Υπουργείου.

6) Αποτίμηση της πληρότητας και της συμμόρφωσης της υφιστάμενης αναγνωριστικής μελέτης με τις ισχύουσες σήμερα προδιαγραφές και κανονιστικό μελετητικό πλαίσιο.

7) Εκπόνηση και εξέταση δύο εναλλακτικών λύσεων Οδικής Σύνδεσης Λευκάδας με το Εθνικό Δίκτυο σε στάδιο Προωθημένης Μελέτης Αναγνώρισης  (πέραν των περιλαμβανόμενων στη μελέτη αναγνωριστικής λύσης).

8) Εξέταση της Περιβαλλοντικής επιβάρυνσης της λιμνοθάλασσας του Αβλέμονα και των ακτών της Λευκάδας, για κάθε μία προτεινόμενη εναλλακτική λύση περιλαμβανομένης και της υφιστάμενης, με σκοπό την  ελαχιστοποίηση της σε αυτές τις οικολογικά ευαίσθητες περιοχές, με παράλληλη βελτιστοποίηση του ολικού κόστους του έργου σε όλη την διάρκεια της ζωής του (100 έτη) μετά από εκτίμηση του κόστους κατασκευής, συντήρησης και λειτουργίας.

9) Συνεργασία με τον εμπειρογνώμονα της Υπηρεσίας σε γεωλογικά – γεωτεχνικά θέματα, σε θέματα που άπτονται της θεμελίωσης του τεχνικού της υποθαλάσσιας σήραγγας, των επιχώματος πρόσβασης κ.λ.π.

10) Σύνταξη Φακέλου ΠΠΠΑ με συνοδευτικά έγγραφα και σχέδια τεκμηρίωσης για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α1 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ν.4014/11, προκειμένου να διενεργηθεί δημόσιος διάλογος με τους αρμόδιους φορείς της Διοίκησης και συλλογή γνωμοδοτήσεων ώστε να ζητηθεί η θετική γνωμοδότηση της αρμόδιας περιβαλλοντικής αρχής για το έργο με κατευθύνσεις στα ακόλουθα ζητήματα: 

Εναλλακτικές Λύσεις και μέθοδοι κατασκευής.  Ειδικές μελέτες ανά κατηγορία επίπτωσης που κρίνει αναγκαίο να εκπονηθούν στο πλαίσιο της ΜΠΕ.  Θέματα στα οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα κατά την εξέταση των επιπτώσεων.  Ενδεχόμενες ειδικότερες κατευθύνσεις σχετικά με πρόσθετα στοιχεία και το περιεχόμενο της ΜΠΕ.

11) Συμμετοχή σε όλες τις συσκέψεις στις οποίες θα ζητείται η παρουσία του Συμβούλου από την Αναθέτουσα ή την Δημοπρατούσα Αρχή.

Το αντικείμενο του Τεχνικού Συμβούλου είναι απολύτως ειδικό,και μπορεί να ανατεθεί και υλοποιηθεί αποτελεσματικά  μόνο και κατ΄ αποκλειστικότητα από εξειδικευμένους επιστήμονες. Περαιτέρω η σύμβαση του Τεχνικού Συμβούλου είναι διακριτή και αυτοτελής μη σχετιζόμενη με τις συμβάσεις υπηρεσιών των άλλων συμβούλων

4 Shares

Σχετικά άρθρα

4 Φεβράρη : Αφετηρία αποφασιστικής δράσης για την ενότητα και συσπείρωση της εργατικής τάξης και των εργαζομένων,ή μια ακόμα επετειακή απεργία και διαδήλωση;

Τέσσερις μήνες μετά τις εκλογές της 20ης Σεπτέμβρη, η κοινωνία βρίσκεται σε αναβρασμό. Η αμφισβήτηση της «μνημονιακής» κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ–ΑΝΕΛ προσλαμβάνει μαζικά […]

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *