Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
12 Μαΐου 2021

Τροποποιείται η «Κατασκευή – αναβάθμιση οδικής σύνδεσης πόλης Λευκάδας με τον Οδικό Άξονα «Άκτιο – Δυτικός Άξονας»

Δεν είχε προβλεφθεί η υπό μελέτη  νέα  κατασκευή αγωγού ύδρευσης Λευκάδας -Πρέβεζας

Το έργο αφορά στην κατασκευή της οδικής σύνδεσης της Λευκάδας με τον οδικό άξονα Άκτιο – Δυτικός Άξονας μέσω δύο νέων οδικών τμημάτων. Το πρώτο από την Βόνιτσα έως τη Λευκάδα, μήκους 16,0 km περίπου και το δεύτερο από το Άκτιο έως τον Άγιο Νικόλαο, μήκους 5,0 km περίπου.Τα δύο νέα οδικά τμήματα αντικαθιστούν ή βελτιώνουν τα ήδη υπάρχοντα τμήματα.

Ο άξονας στο πρώτο τμήμα ξεκινά από την περιοχή της Βόνιτσας και συνεχίζει για 6 km περίπου στην υπάρχουσα οδό μέχρι τον οικισμό του Αγίου Νικολάου όπου και τον παρακάμπτει ακολουθώντας νέα χάραξη για 3,5km περίπου και στην συνέχεια ακολουθώντας την υπάρχουσα οδό καταλήγει στην περιοχή του κάστρου της Αγίας Μαύρας. Το δεύτερο τμήμα ξεκινά από την περιοχή του Ακτίου με νέα χάραξη σε μήκος περίπου 2,0 km, στην συνέχεια σε μήκος περίπου 2,3 km ακολουθεί την υπάρχουσα οδό την οποία κατά το μεγαλύτερο τμήμα την αντικαθίσταται. Τέλος από το σημείο αυτό συνεχίζει με νέα χάραξη μέχρι να συνδεθεί με τον κλάδο Βόνιτσα – Λευκάδα όπου και ολοκληρώνεται.

Στο πρώτο τμήμα η προβλεπόμενη ασφαλτοστρωμένη διατομή της οδού είναι 11,00 m και περιλαμβάνει ανά κατεύθυνση: μία λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 3,75 m, λωρίδα καθοδήγησης πλάτους 0,25 m και ασφαλτοστρωμένο έρεισμα πλάτους 1,50 m. Η ασφαλτοστρωμένη διατομή των καθέτων οδών (στις περιοχές των κόμβων) και των παράπλευρων οδών αποτελούνται από μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση πλάτους 6,5 m έως 7,5 m και 6,5 m αντίστοιχα.Στο δεύτερο τμήμα η προβλεπόμενη ασφαλτοστρωμένη διατομή της οδού είναι 11,00 m επιπλέον λόγω τον μεγάλων κατά μήκος κλίσεων θα εφαρμοστούν δύο Πρόσθετες Λωρίδες Κυκλοφορίας (Π.Λ.Κ.) για τα βραδυπορούντα οχήματα σε μεγάλου μήκους ανωφέρειες/κατωφέρειες, οπότε προβλέπεται μία Π.Λ.Κ. ανά κατεύθυνση, με αύξηση του πλάτους του οδοστρώματος κατά 3,50 m.

Για την εξυπηρέτηση των παρόδιων οικισμών, ιδιοκτησιών και την αποκατάσταση του υφισταμένου οδικού δικτύου προβλέπεται η κατασκευή παράπλευρων οδών, μήκους 8,95 km περίπου, 1 γέφυρας, 2 κάτω διαβάσεων, 7 ισόπεδων κόμβων και 3 υψηλών τοίχων αντιστήριξης. Επίσης, προβλέπονται και συνδέσεις τοπικών οδών είτε με τις παράπλευρες οδούς, είτε απευθείας με την κύρια οδό (απαγόρευση αριστερών στροφών).

Επιπλέον, προβλέπονται εργασίες χωματουργικών, οδοποιίας, οδοστρωσίας – ασφαλτικών, εργασίες κατασκευής τεχνικών έργων, αποχέτευσης – αποστράγγισης της οδού, σήμανσης – ασφάλισης, οδοφωτισμού, πρασίνου κλπ.Λόγω της εμπλοκής των χαράξεων του οδικού έργου με έργο ύδρευσης, στην παρούσα Πράξη περιλαμβάνεται και η κατασκευή νέου αγωγού ύδρευσης ώστε να αποφευχθεί στο άμεσο μέλλον επέμβαση στα νέα οδικά τμήματα όπου αυτά εμπλέκονται με το προς υλοποίηση νέο αγωγό. Το συνολικό μήκος του νέου αγωγού στα εμπλεκόμενα τμήματα προβλέπεται να είναι 7,5 km περίπου.

Ο νέος αγωγός ύδρευσης προβλέπεται να κατασκευαστεί με σωλήνες από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) διαμέτρου 700mm. Για την κατασκευή του αγωγού προβλέπονται χωματουργικές εργασίες (εκσκαφές, επιχώσεις, αντιστηρίξεις, εγκιβωτισμοί), η κατασκευή φρεατίων και η προμήθεια και τοποθέτηση ειδικών τεμαχίων, συσκευών ελέγχου και ασφαλείας του νέου δικτύου.

Επίσης προβλέπονται φρεάτια, ειδικά τεμάχια και συσκευές σύνδεσης του νέου με τον υφιστάμενο αγωγό, ώστε το έργο ύδρευσης να παραμείνει λειτουργικό στο σύνολό του.Στην Πράξη περιλαμβάνονται επίσης δαπάνες για τις απαιτούμενες απαλλοτριώσεις, για εργασίες μετατόπισης – αποκατάστασης δικτύων Ο.Κ.Ω. και σύνδεσης με αυτά, για αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες, για υπηρεσίες συμβούλου καθώς και για μελέτη πρασίνου και εγκατάσταση πρασίνου και σχετικών υποδομών.

Τα δύο νέα τμήματα της οδικής σύνδεσης της Λευκάδας με τον οδικό άξονα «Άκτιο – Δυτικός Άξονας» συνολικού μήκους 21,0 km περίπου, ο νέος αγωγός ύδρευσης στα εμπλεκόμενα τμήματα μήκους 7,5 km περίπου, καθώς και τα έργα πρασίνου

Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 09/07/2018. Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 15/12/2023.  Η ανάληψη της νομικής δέσμευσης του πρώτου κύριου υποέργου πραγματοποιείται έως 19/05/2019.

Η τροποποίηση της πράξης έχει να κάνει με:

α) Εγγραφή για χρηματοδότηση του μη επιλέξιμου τμήματος των εργασιών κατασκευής αγωγού ύδρευσης σε Συλλογική Απόφαση (ΣΑΕ 071). β) Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος της πράξης, καθώς και του συνόλου των υποέργων κατόπιν επικαιροποίησής τους. γ) Επικαιροποίηση λοιπών στοιχείων του ΤΔΠ (χρηματοδότηση, ετήσια κατανομή δημόσιας δαπάνης κλπ).

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 46.149.600,00 € και το συνολικό κόστος ανέρχεται στο ύψος των  52.449.600,00 e

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *