Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
27 Σεπτεμβρίου 2021

Επανακαθορίζεται ο Γιαλός και η Παραλία στα Βαρδάνια έμπροσθεν του νέου θεάτρου Λευκάδας

Σύμφωνα με το αιτιολογικό της απόφασης ορισμένες συντεταγμένες εμπεριέχουν εμφανή σφάλματα ,υπάρχουν ασυμφωνίες μεταξύ του τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου ,όπως αυτό δημοσιεύτηκε στο υπαριθμ.ΦΕΚ 342/22-5-98 και των οριογραμμών αιγιαλού ,παραλίας και παλαιού αιγιαλού όπως καθορίστηκαν με την υπ’άριθμ.1872/28-01-2009 απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων,ως προς τις συντεταγμένες όπως εξαρτήθηκαν από το κρατικό τριγωνομετρικό δίκτυο με συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87..

Πιο συγκεκριμένα:

1.Επανακαθοριζονται  δύο τμήματα της οριογραμμής του αιγιαλού που καθορίστηκε με βάση την υπάριθμ.1872/28-01-2009 απόφαση του Γ.Γ.Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 46/τ.Δ’/12-02-2009 από την κορυφή Α2 έως Α5 και από την κορυφή Α8 έως Α9 με κόκκινη συνεχή πολυγωνική γραμμή ,με κορυφές Α1’,Α2’,…εως Α27’ οι οποίες εξαρτώνται απευθείας από το κρατικό τριγωνομετρικό δίκτυο με συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87. Οι υπόλοιπες κορυφές της οριογραμμής του αιγιαλού που καθορίστηκαν με την ανωτέρω απόφαση και δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 46/τ.Δ’/12-02-2009 παραμένουν ως έχουν.

2.Τμήμα της οριογραμμής παραλίας που καθορίστηκε με βάση την υπάριθμ.1872/28-01-2009 απόφαση του Γ.Γ.Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 46/τ.Δ’/12-02-2009,από την κορυφή Π3 έως Π5 με κίτρινη συνεχή πολυγωνική γραμμή με την κορυφή Π1’(κατάργηση της κορυφής Π4),η οποία εξαρτάται απευθείας από το κρατικό τριγωνομετρικό δίκτυο με συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87.
Οι υπόλοιπες κορυφές της οριογραμμής παραλίας που καθορίστηκαν με την ανωτέρω απόφαση και δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 46/τ.Δ’/12-02-2009 παραμένουν ως έχουν.

3-Τμήμα της οριογραμμής του παλαιού αιγιαλού που καθορίστηκε με βάση την υπάριθμ.1872/28-01-2009 απόφαση του Γ.Γ.Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 46/τ.Δ’/12-02-2009 από την κορυφή ΠΑ1 έως την κορυφή ΠΑ6,με κυανή συνεχή πολυγωνική γραμμή ,με κορυφές ΠΑ1’,ΠΑ2’…εως ΠΑ17’ οι οποίες  εξαρτώνται απευθείας από το κρατικό τριγωνομετρικό δίκτυο με συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87. Οι υπόλοιπες κορυφές της οριογραμμής του παλαιού αιγιαλού που καθορίστηκαν με την ανωτέρω αποφαση και δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 46/τ.Δ’/12-02-2009 παραμένουν ως έχουν. Οι ανωτέρω κορυφές οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας και παλαιού αιγιαλού του επανακαθορισμού αποτυπώνονται στο απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη Ε.Κ.Χ.Α.Ε σε κλίμακα 1:500 το οποίο συνοδεύει την παρούσα απόφαση.

Η απόφαση , με την Έκθεση της Επιτροπής επανακαθορισμού ορίων αιγιαλούπαραλίας και παλαιού αιγιαλού και τον απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη θα δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Δείτε σχετικά το ΦΕΚ  του 2009

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *