Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
23 Μαρτίου 2023

Στο ΠΔΕ η δημιουργία του Ιχθυοτροφικού -Οικοτουριστικού Πάρκου στο μικρό ιβάρι της Λευκάδας

Μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2019 εκταμιεύονται οι πρώτες 50.000

Είχε προηγηθεί  η  ένταξη της Πράξης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά» από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Οι Λιμνοθάλασσες του Στενού της Λευκάδας, περιλαμβάνονται στο δίκτυο NATURA 2000 ως Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (SCI) και Ζώνη Ειδικής Προστασίας για την Ορνιθοπανίδα (SPA). Είναι ένας από τους σημαντικότερους Υγροτόπους των Ιονίων Νήσων και αξιόλογος για τη διατήρηση της άγριας ζωής καθώς, βρίσκονται στον κύριο διάδρομο της μαζικής μετανάστευσης των πουλιών πάνω από τις ακτές του Ιονίου.

Ο Δήμος Λευκάδας αξιοποιεί ιχθυοκομικά από το 1985, την λ/θ Παλαιό (Γύρα) με ήπιο-παραδοσιακό τρόπο (μετακινήσεις που πραγματοποιούν οι ιχθυοπληθυσμοί από τη λιμνοθάλασσα προς τη θάλασσα και μικρής έντασης αλιεία με δίχτυα ΚΑΙ βολκούς).Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά την μετατροπή της Λιμνοθάλασσας Παλαιό σε Ιχθυοτροφικό – Οικοτουριστικό Πάρκο και περιλαμβάνει:

α) Διάνοιξη διαύλου Η λιμνοθάλασσα του Παλαιού συνδεόταν με το Ιόνιο, με την ύπαρξη διαύλων επικοινωνίας στο μέτωπο των αμμοθηνών. Κάποιοι από τους διαύλους επικοινωνίας καλύφθηκαν από την κατασκευή του περιφερειακού δρόμου. Κάποιοι διατηρήθηκαν μέσω τσιμεντένιων σωληνώσεων, οι οποίοι όμως στη συνέχεια προσχώθηκαν ολοκληρωτικά κάτω από τη δράση φυσικών διεργασιών. Σκοπός της παρέμβασης είναι η αποκατάσταση των απαραίτητων υπαρχόντων τσιμεντένιων σωληνώσεων επικοινωνίας καθώς και η κατασκευή ειδικών απολήξεων στην ένωση αυτών με το Ιόνιο έτσι ώστε να αποφευχθεί η εκ νέου πρόσχωση αυτών.

β) Εμβάθυνση ιχθυοτροφείου Οι λεκάνες διαχείμασης προσφέρουν καταφύγιο στα ψάρια σε εποχές όπου οι συνθήκες στη λιμνοθάλασσα είναι δυσμενείς γι’ αυτά, όπως π.χ. η θερμοκρασία που στην περίπτωση της λιμνοθάλασσας του Παλαιού είναι ιδιαίτερα σημαντική λόγω του μικρού βάθους που παρουσιάζει. Επίσης η εμβάθυνση του Ιχθυοτροφείου συμβάλει δραστικά στην μείωση των υπομεγεθών καθώς εμποδίζει τα αρπακτικά πτηνά να βρουν εύκολο θήραμα σε σχετικά μικρό βάθος. Για τον λόγο αυτό θα γίνει εμβάθυνση του ιχθυοτροφείου, σε όλη την έκταση αυτού (σε τμήματα που παλαιότερη επέμβαση με σκαπτικά μηχανήματα δεν ήταν εφικτό να υλοποιηθεί).

γ) Αντικατάσταση ιχθυοφραγμών και νέες πήρες στο ιχθυοτροφείο Τα διβάρια είναι οι κύριες συλληπτικές εγκαταστάσεις της λιμνοθάλασσας. Η διάταξή τους είναι πολύ σημαντική έτσι ώστε να επιτρέπουν την είσοδο των ιχθύων στη λιμνοθάλασσα αλλά όχι και την έξοδό τους. Επίσης η διατομή τους είναι αυτή που καθορίζει τη διέλευση συγκεκριμένου μεγέθους ιχθύων και κατά συνέπεια παίζουν σημαντικό ρόλο. Η παρέμβαση αυτή θα έχει διπλό χαρακτήρα διότι αφ’ ενός θα αποσκοπεί στην οικοτουριστική αξιοποίηση των διβαριών αλλά αφ’ ετέρου θα στοχεύει και στην ιχθυοπαραγωγική δυναμικότητα και συλληπτικότητά τους.

δ) Κέντρο περιβαλλοντικής πληροφόρησης (λυόμενο) Η οικοτουριστική ανάπτυξη της Λευκάδας προϋποθέτει και την ύπαρξη κατάλληλου χώρου πληροφόρησης – προβολής των μοναδικών στοιχείων του υγροβιότοπου της Λευκάδας. Η εγκατάσταση λυόμενης κατασκευής, με υλικά φιλικά προς το περιβάλλον, θα εξασφαλίσει την φιλοξενία των απαραίτητων εκθεμάτων για την βέλτιστη πληροφόρηση των επισκεπτών.

ε) Ξύλινο Παρατηρητήριο Πουλιών Καθότι η λιμνοθάλασσα είναι προστατευόμενη περιοχή, οποιαδήποτε παρέμβαση μέσα σε αυτήν απαιτεί μεγάλη προσοχή και πρέπει να καλύπτει όλους εκείνους τους περιβαλλοντικούς όρους για την αδειοδότηση οποιωνδήποτε κατασκευών. Για τον λόγο αυτό προτείνεται η αποφυγή χρήσης σκυροδέματος και η υλοποίηση της κατασκευής με ξύλινο φέροντα οργανισμού που θα εναρμονίζεται πλήρως με το φυσικά περιβάλλον.

στ) Σήμανση Για την ανάπτυξη του οικοτουρισμού απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σωστή καθοδήγηση των ενδιαφερόμενων στα σημεία οικολογικού ενδιαφέροντος. Σκοπός της παρέμβασης είναι η δημιουργία (με σήμανση), διαδρομών στις οποίες οι τουρίστες θα έχουν την δυνατότητα να γνωρίσουν τη μοναδική χλωρίδα κα πανίδα του νησιού. Η απαιτούμενη μελέτη του έργου θα εκπονηθεί με ίδια μέσα από το Δήμο Λευκάδας.

Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 20/06/2019. Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 31/12/2021. Η ανάληψη της νομικής δέσμευσης του πρώτου κύριου υποέργου πραγματοποιείται έως 20/06/2019. Ο προϋπολογισμός το έργου είναι 500.000 ευρώ,

Με σημερινή απόφαση   του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Στάθη Γιανακίδη, εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019, στη ΣΑΕΠ-022/1 των έργων με τα αντίστοιχα οικονομικά τους στοιχεία όπως περιγράφονται στον “πίνακα” της απόφασης αυτής.

2. Οι εγκρίσεις αυτές θα περιληφθούν στην τροποποίηση 00 της ΣΑΕΠ-022/1, οπότε παύει να ισχύει η παρούσα απόφαση.

3. Η Τράπεζα της Ελλάδος στην οποία κοινοποιείται η παρούσα απόφαση μπορεί από την υπογραφή της να εκτελεί πληρωμές μέχρι του ύψους των πιστώσεων που εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση για τα παρακάτω έργα.
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2019

 

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights