Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
26 Νοεμβρίου 2022

Eνημερωτική συνάντηση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας* στο Μεγανήσι

Χωρίς “απτά” αποτελέσματα για τους ψαράδες του νησιού

Απαντώτας στα ερωτήματα που του έθεσε το meganisinews  o  πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου απάντησε τα εξής:

Πρώτη ερώτηση : Θα υπάρχει χωροθετημένος χώρος με τον χαρακτηρισμό αλιευτικό καταφύγιο , όπως ακριβώς είναι σηματοδοτημένος σήμερα με ταμπέλα ειδική που ν΄αναγράφει  αλιευτικό καταφύγιο και να προορίζεται αποκλειστικά για τους ψαράδες;

Απάντηση :Τέτοιος χώρος με την έννοια όπως υπάρχει σήμερα δεν προβλέπεται από το νέο αλλά και από κανένα παλαιότερο ΦΕΚ.(Σ΄αυτό το σημείο παρουσιάστηκε από τους ψαράδες έγγραφο που δεσμεύθηκε ο Πρόεδρος να μελετήσει με τον χαρακτηρισμό αλιευτικό καταφύγιο ,επίσης του υποδείχθηκε σχετική ενημερωτική ταμπέλα που υπάρχει και σήμερα στο λιμάνι Σπήλια) Ωστόσο η όποια απόφαση θα λάβει υπόψιν της την χωροθέτηση που θα προτείνουν οι ψαράδες και σε καμία περίπτωση δεν θα υπάρξουν αιφνιδιαστικές αποφάσεις.

Δεύτερη ερώτηση : Θ΄απαλλαγούν οι ψαράδες του Μεγανησίου από την καταβολή του αντιτίμου για την παραμονή τους στο λιμάνι;

Απάντηση: Κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από τον νόμο, ο οποίος ισχύει για όλη την Επικράτεια της Χώρας . Υποσχόμαστε  αρχικά και σ΄ένα μεταβατικό στάδιο  τριών ετών  να υπάρξει συννενόηση ώστε να μην τηρηθεί κατά γράμμα η νομοθεσία.

Τρίτη ερώτηση: Με τις κατασκευές(πέργκολες-κιόσκια) στο Βαθύ τι θα κάνετε;

Απάντηση: Κοιτάξτε τι έχει γίνει σε όλη την Λευκάδα όπου έχει αρμοδιότητα το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας*. Το ίδιο θα ισχύσει και για το  Μεγανήσι. Δηλαδή υπάρχει περιθώριο μέχρι τον Νοέμβριο του 2019, πέραν αυτής της ημερομηνίας δεν υφίσταται ανοχή. Δεν θα υπάρξει καμία μόνιμη κατασκευή στους χώρους δικαιοδοσίας μας.

Τέταρτη ερώτηση: Τι θα γίνει με τις πλωτές εξέδρες που υπάρχουν εντός της ζώνης λιμένα;

Απάντηση: Όσες είναι αδειοδοτημένες από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας θα συνεχίσουν  να λειτουργούν καταβάλλοντας στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο το ποσό που αναλογεί, όσες δεν έχουν. μπορούν να ζητήσουν άδεια από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο ακολουθώντας την νόμιμη διαδικασία. Δεν θα υπάρξει ανοχή στην παρανομία.

 

Σημείωση της σύνταξης του site

Οφείλουμε όμως και μία απάντηση σχετικά με το καθεστώς που διέπει τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία, ώστε να μην αφήνουμε κανένα περιθώριο παρερμηνείας ή επιλεκτικής ερμηνείας των όσων ισχυριζόμαστε. Kι αυτό διότι σε απάντηση του ερωτήματος ποιο καθεστώς διέπει τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία , απαντήθηκε ότι είναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. Αντίθετα εμείς ισχυριζόμαστε ότι αποτελούν την “γέφυρα” στην μετατροπή τους σε ΑΕ(δείτε εδώ).  Προς επίρρωση των ισχυρισμών μας λοιπόν:

Όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 102 / 29 Απριλίου 2013 αναφέρονται τα εξής:

Άρθρο 51
Μετατροπή του Λιμενικού Ταμείου Χαλκίδας σε ανώνυμη εταιρία του ν. 2932/2001, συγχώνευση των Λιμενικών Ταμείων Νομού Ευβοίας και μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους στην ανώνυμη εταιρία
1. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Λιμενικό Ταμείο Χαλκίδας» μετατρέπεται σε ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένων Νομού Ευβοίας Ανώνυμη Εταιρία» και με διακριτικό τίτλο «Ο.Λ.Ν.Ε. Α.Ε.» και έδρα το Δήμο Χαλκίδας.

2. Το καταστατικό της εταιρίας συντάσσεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο και υπογράφεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, διέπεται δε από τον παρόντα νόμο, το ν. 2932/2001 (Α΄ 145), τον κ.ν. 190/1920, όπως εκάστοτε ισχύουν.

3. Ως εταιρία κοινής ωφέλειας του ευρύτερου δημόσιου τομέα διέπεται επίσης από τις διατάξεις του ν. 3429/2005 (Α΄ 144) περί ΔΕΚΟ, όπως κάθε φορά ισχύει, και εποπτεύεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, δια του οποίου εκπροσωπείται στην ως άνω ανώνυμη εταιρία το Δημόσιο.

4. Τα Λιμενικά Ταμεία Νομού Ευβοίας, Αιδηψού, Αλιβερίου, Ερέτριας, Καρύστου, Κύμης, Λίμνης, Μαρμαρίου, Στύρων και Ωρεών, που προήλθαν από τη διάσπαση του Λιμενικού Ταμείου Νομού Ευβοίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 86/2003 (Α΄80), συγχωνεύονται στην ως άνω ανώνυμη εταιρία.

5. Το σύνολο των θεμάτων που ανακύπτουν από τη μετατροπή του Λιμενικού Ταμείου Χαλκίδας σε ανώνυμη εταιρία και τη συγχώνευση των Λιμενικών Ταμείων της παραγράφου 4, ρυθμίζονται με ανάλογη εφαρμογή των παραγράφων 6 έως 15 του άρθρου εικοστού πρώτου του ν. 2932/2001, όπως ισχύει.

6.α) Το τακτικό προσωπικό τόσο του μετατρεπόμενου Λιμενικού Ταμείου όσο και αυτών που συγχωνεύονται μεταφέρεται αυτοδικαίως στην ανώνυμη εταιρία και αποτελεί προσωπικό της, διατηρώντας τα δικαιώματα
και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις υφιστάμενες, κατά το χρόνο της μετατροπής και της συγχώνευσης, συμβάσεις και σχέσεις εργασίας. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζεται κάθε
άλλο σχετικό θέμα για τη μεταφορά και ένταξη του προσωπικού των εταιριών που απορροφώνται στη συνιστώμενη εταιρία.

β) Το ασφαλιστικό καθεστώς, καθώς και το καθεστώς υγειονομικής περίθαλψης του προσωπικού του προηγούμενου υπό α΄ στοιχείου, διέπεται από τις διατάξεις των στοιχείων α΄, β΄, γ΄, δ΄και ε΄ της παρ. 10 του άρθρου 4 του ν. 3075/2002 (Α΄ 297), όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3408/2005, όπως ισχύει.

Όλο το ΦΕΚ που αναφέρεται στη σύσταση του οργανισμού θα το βρείτε πατώντας εδώ.

Το ΦΕΚ που αναφέρεται στον Καθορισμό Χερσαίων Ζωνών Αρμοδιότητας του ΟΛΝΕ ΑΕ θα το βρείτε πατώντας εδώ

 

*Διευκρίνηση  Γράφουμε Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας, διότι στα επίσημα έγγραφα και στην διαύγεια έτσι αναφέρεται παρότι από το 2014 είναι διαδημοτικό δηλαδή Λευκάδos-Μεγανησίου.

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.