Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
14 Αυγούστου 2022

Απορρίφθηκε από την ΠΙΝ η αίτηση χρηματοδότησης της πράξης «Παρεμβάσεις αντιμετώπισης και πρόληψης πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή Βαρδανίων Δήμου Λευκάδας» 

Την απόρριψη της αίτησης χρηματοδότησης της πράξης Παρεμβάσεις αντιμετώπισης και πρόληψης πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή Βαρδανίων Δήμου Λευκάδαςμε κωδικό ΟΠΣ5010929 και συνολική δημόσια δαπάνη 399996.99 ευρώ, η οποία υποβλήθηκε στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ 2469 03/10/2017 αποφάσισε η ΠΙΝ για τους κάτωθι λόγους:

Η πρόταση αξιολογήθηκε αρνητικά στο στάδιο Α’: Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης για τους  ακόλουθους λόγους:

1.A/A 1 Δικαιούχος που εμπίπτει στην πρόσκληση. (Εξετάζεται εάν ο δικαιούχος έχει την αρμοδιότητα εκτέλεσης της πράξης σύμφωνα με την πρόσκληση (εμπίπτει στις κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων).

Ο δικαιούχος Δήμος Λευκάδας  εμπίπτει στις κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων σύμφωνα με την Πρόσκληση. Το έργο αφορά σε Παρεμβάσεις αντιμετώπισης και πρόληψης πλημμυρικών φαινομένων στην  περιοχή Βαρδανίων του Δήμου Λευκάδας. Όμως σύμφωνα με την Πρόσκληση αναφέρεται ότι ειδικά για τις πλημμύρες, οι δράσεις θα επικεντρωθούν στις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως «Ζώνες Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας» και θα είναι σε συμφωνία με τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας που καταρτίζονται με βάση την Οδηγία 2007/60/ΕΚ, καθώς και με τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής της Περιφέρειας.

Σύμφωνα με το Σχέδιο Αξιολόγησης κινδύνων πλημμύρας της ΕΓΥ του ΥΠΕΚΑ (όπως αποτυπώνεται στο πεδίο 3η του  εντύπου Δ3) η Λευκάδα ανήκει στην υδατική ζώνη 04 Δυτική Στερεά Ελλάδα και δεν αποτελεί ζώνη δυνητικά υψηλού κινδύνου  πλημμύρας.

Επομένως με τα έως σήμερα δεδομένα, η πρόταση δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης.

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *