Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
14 Αυγούστου 2022

Προκηρύσσεται ο ανοιχτός δημοσιος διαγωνισμός για τις εργασίες αποκατάστασης του ναού του Αγίου Μηνά

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού / Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, προκηρύσσει την με ανοιχτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Μηνά Λευκάδας» (NUTS: EL624) εκτιμώμενης αξίας 580.645.16 € (πλέον ΦΠΑ), το οποίο ανήκει στην κατηγορία έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι τις 5 Ιουλίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ., σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται  η 11η Ιουλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης  είναι η προσφορά χαμηλότερης τιμής εκτέλεσης του έργου.

Το πρόγραμμα είναι ενταγμένο στο ΠΔΕ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και χρηματοδοτείται από τη  ΣΑΕΠ 022 –«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΕ – ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ –ΠΕ ΙΘΑΚΗΣ»  2015ΕΠ02200006 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ». Για την υλοποίησή του έχει συναφθεί η από 26-04-2018 Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Προβλέπεται η χορήγηση Προκαταβολής. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 720Η.Η. από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων.

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην διαμόρφωση της Μακροπεριφερειακής στρατηγικής Αδριατικής – Ιονίου

Η Αντιπεριφερειάρχης Ιονίων Νήσων κυρία Τζόγια Γρουζή συμμετείχε στις 5 Νοεμβρίου 2013, στην Αθήνα σε σύσκεψη εργασίας με θέμα: Σύσκεψη […]

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *