Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
29 Ιανουαρίου 2022

Αγωγή αποβολής θα καταθέσει ο δήμος Μεγανησίου για το αναψυκτήριο στο Φανάρι

Εισηγούμενος το θέμα ο κος Δήμαρχος είπε:

Κύριοι σύμβουλοι, θέτω υπόψη σας, την με αριθμ. πρωτ. 1094/7-5-2018 γνωμοδότηση των νομικών του Δήμου μας κου Θεριανού Ιωάννη και κας Κοψιδά Μαριάννας, σύμφωνα με την οποία:         «Ο Δήμος Μεγανησίου, έχει στην αποκλειστική του κυριότητα, νομή και κατοχή, ένα ακίνητο στην θέση «ΦΑΝΑΡΙ» του οικισμού Κατωμερίου που έχει εμβαδόν 6.600 τετρ. μέτρα, εντός του οποίου έχει κατασκευασθεί κτίριο  (κυλικείο και τουαλέτες) εμβαδού 24 τ.μ. καθώς και εγκαταστάσεις σκίασης (πέργκολες) εμβαδού 150 τ.μ..

Οι ως άνω κτιριακές εγκαταστάσεις στο δημοτικό ακίνητο, κατασκευάστηκαν από τον Δήμο Μεγανησίου, αποκλειστικά με δικές του δαπάνες και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 188/2010 άδεια οικοδομής  και την υπ’ αριθμ. 287/2010 αναθεώρησή της  που εκδόθηκαν νόμιμα από την Διεύθυνση Πολεοδομίας Λευκάδας. Μάλιστα δυνάμει του 3217/7-12-2010 εγγράφου της τεχνικής υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΥΔΚ) του Νομού Λευκάδας που εκδόθηκε μετά την από 16-11-2010 αυτοψία της εν λόγω υπηρεσίας, ελέχθηκε και διαπιστώθηκε ότι το υπάρχον κτίσμα και οι λοιπές κατασκευές είναι σύμφωνες με την 287/2010 αναθεώρηση της 188/2010 οικοδομικής άδειας και περαιτέρω ότι «βρίσκονται εκτός αιγιαλίτιδας ζώνης» και συνεπώς ότι δεν αποτελούν περιουσία του Ελληνικού Δημοσίου.

Περαιτέρω, στις 28-06-2010 διεξήχθη διαγωνισμός πλειοδοτικής δημοπρασίας για την μίσθωση του ως άνω κυλικείου – αναψυκτηρίου στη θέση «ΦΑΝΑΡΙ» του Δήμου Μεγανησίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2160/93, του Ν. 3463/2006, του ΠΔ 270/1981, την 67/15-05-2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 52/2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Μεγανησίου και την  2245/9-62010 περίληψη διακήρυξης κλειστής πλειοδοτικής δημοπρασίας, μετά δε την ολοκλήρωση της νόμιμης διαδικασίας, η τότε Δημαρχιακή Επιτροπή με την 69/19-072010 απόφασή της, ενέκρινε το πρακτικό της δημοπρασίας η οποία και κατακυρώθηκε στον συμμετέχοντα , ενώ περαιτέρω, η ως άνω  69/2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Μεγανησίου Λευκάδας, εγκρίθηκε ως νόμιμη με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Τέλος, τηρηθέντων όλων των νόμιμων διαδικασιών, ο Δήμος Μεγανησίου, συμβλήθηκε ως εκμισθωτής στην 4130/13-12-2010 σύμβαση μίσθωσης – παραχώρησης χρήσης και εκμετάλευσης κυλικείου-αναψυκτηρίου με τον τέως μισθωτή, με την οποία καθορίσθηκε (άρθρο 5) ότι η διάρκεια της μίσθωσης είναι 4 έτη με δυνατότητα μονομερούς παράτασης για ένα ακόμα έτος, κατόπιν σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.        Περαιτέρω, το Δημοτικό Συμβούλιο, με την 58/6-4-2015 απόφασή του αποφάσισε να παρατείνει τη σύμβαση μίσθωσης του ως άνω αναψυκτηρίου στη θέση «Φανάρι» για ένα ακόμη έτος, πλην όμως ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με την 7857/387/20-5-2015 απόφασή του ακύρωσε την 58/6-4-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και συνεπώς η μίσθωση έχει οριστικά λήξει.    Όμως, παρ΄ όλο που ο Δήμος Μεγανησίου στα πλαίσια των αρχών της καλής πίστης και της χρηστής διοίκησης, ζήτησε την απόδοση του μισθίου μετά την λήξη της θερινής περιόδου 2015, ο μισθωτής όχι μόνο δεν δέχθηκε να παραδώσει το μίσθιο, αλλά αντίθετα παραμένει μέχρι και σήμερα σ΄ αυτό, παντελώς παράνομα, καταχρηστικά και αυθαίρετα.

Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγανησίου θα πρέπει να προβεί εντελώς άμεσα στην λήψη απόφασης για την άσκηση αγωγής αποβολής του εν λόγω μισθωτή από το αναψυκτήριο στο Φανάρι προς το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο Λευκάδας, ενώ η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου θα πρέπει να προβεί σε κατάσχεση των οφειλομένων – βεβαιωμένων ποσών κατά του πρώην μισθωτή τ, ακόμη και με κατάσχεση εις χείρας τρίτων, ενώ επίσης η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου θα πρέπει να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας του αναψυκτηρίου που έχει χορηγηθεί στον ανωτέρω, καθόσον έχουν εκλείψει οι νόμιμες προϋποθέσεις έκδοσής της.     Τέλος ο Δήμος αμέσως μετά την έκδοση απόφασης περί παράδοσης του μισθίου αναψυκτηρίου θα πρέπει να προβεί στην νόμιμη διαδικασία εκμίσθωσης ούτως ώστε να λειτουργήσει νόμιμα το δημοτικό αναψυκτήριο την θερινή περίοδο του έτους 2018.»

Στη συνέχεια ο κύριος Δήμαρχος, αφού επεσήμανε ότι η υπηρεσία καταστημάτων του Δήμου, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 1191/15-5-2018 απόφαση Αντιδημάρχου Μεγανησίου, ήδη έχει ανακαλέσει την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας (την οποία η ίδια είχε εκδώσει) του εν λόγω κυλικείου – αναψυκτηρίου στη θέση «ΦΑΝΑΡΙ»  επειδή έχουν εκλείψει οι νόμιμες προϋποθέσεις έκδοσής της, πρότεινε στο σώμα σύμφωνα με την παραπάνω γνωμάτευση των νομικών μας, την άσκηση αγωγής αποβολής του πρώην  μισθωτή , από το αναψυκτήριο στο Φανάρι, προς το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο Λευκάδας.

Κατόπιν  οι δημοτικοί σύμβουλοι που πήραν το λόγο και μετά από διευκρινιστικές ερωτήσεις προς την δικηγόρο του Δήμου κα Κοψιδά Μαριάννα, που ήταν παρών, συμφώνησαν με την παραπάνω πρόταση του κου Δημάρχου.

Στη συνέχεια ο κος Δήμαρχος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την εισήγηση, τους δημοτικούς συμβούλους που πήραν το λόγο, είδε και  τα σχετικά έγγραφα αποφάσισε ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ με ψήφους εννέα (9) υπέρ και ένα (1) λευκό τα εξής:

Εξουσιοδοτεί τους Δικηγόρους του Δήμου Μεγανησίου, για την άσκηση αγωγής αποβολής του πρώην μισθωτή , από το   αναψυκτήριο στο Φανάρι, προς το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο Λευκάδας.

Λευκό ψήφισε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κος Πολίτης Νικόλαος, ενώ απείχε ο δ.σ. Δάγλας  Ανδρέας του Πανογιώργου από την συζήτηση του θέματος, λόγω συγγένειας με τον πρώην μισθωτή κο Κατωπόδη Δημήτριο του Φωτίου.

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *