Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
28 Φεβρουαρίου 2021

Απέρριψε η Π.Ι.Ν σχέδιο του δήμου Λευκάδας για βελτίωση της λειτουργίας των βιολογικών

Ομολογία  “κακής” λειτουργίας που χρήζει επιδιόρθωσης και επισκευών.”Κωφαίνει”  και “σιωπά” ο δήμος Μεγανησίου όσον αφορά το βιολογικό Ελλομένου

Την απόρριψη της αίτησης χρηματοδότησης της  πράξης «Υπηρεσίες παρακολούθησης της λειτουργίας των εγκαταστάσεων Βιολογικών Καθαρισμών Λευκάδας- Αγ. Νικήτα-Βασιλικής και Ελλομένου στο Δήμο Λευκάδας»με κωδικό ΟΠΣ «5006312» και συνολική δημόσια δαπάνη  149.990,40ευρώ, η οποία υποβλήθηκε στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 3154/28.12.2016 (Κωδ.ION38) Πρόσκλησης, για τους κάτωθι  λόγους: Ειδικότερα η πρόταση αξιολογήθηκε αρνητικά στην Λίστα πληρότητας και επιλεξιμότητας ως προς τα ακόλουθα σημεία:

Τυπική πληρότητα  της υποβαλλόμενης πρότασης  Υποβλήθηκαν τα ακόλουθα υποχρεωτικά έγγραφα: Ειδική Έκθεση Σκοπιμότητας, τεκμηρίωσης υπαγωγής ή μη σε καθεστώς κρατικών ενισχύσεων, συμβατότητα με το Εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής (βεβαίωση ΟΕΣΔΥ)  (Έντυπο Δ3, που προτείνεται στο συνημμένο της Πρόσκλησης σχετικό έντυπο) Δεν υποβλήθηκε η βεβαίωση ΟΕΣΔΥ και επομένως δεν αποδεικνύεται η συμβατότητα της πρότασης με το Εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών

Εξετάζεται αν η πράξη εμπίπτει στις προσδιοριζόμενες από την Πρόσκληση Θεματικούς Στόχους, Επενδυτικές Προτεραιότητες και Ειδικούς στόχους ή/και στα πεδία παρέμβασης/ δράσεις.   Σύμφωνα με την πρόσκληση (ΙΟΝ38) ισχύουν τα ακόλουθα: 06/6b/6β1/6β1.2.(Εφαρμογή μέτρων βέλτιστης διαχείρισης υδάτων και παρακολούθησης ποιότητας τους, σύμφωνα με τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής).

Στο υποβληθέν Τεχνικό Δελτίο Πράξης γίνεται αναφορά για εργασίες επισκευών και συντήρησης των βιολογικών, οι εργασίες αυτές δεν είναι επιλέξιμες σύμφωνα με τις  ανωτέρω δράσεις της πρόσκλησης.

Επιπλέον κατά την συνολικότερη αξιολόγηση της πράξης διαπιστώθηκαν θέματα/σημεία που  απαιτούν διόρθωση ή διευκρίνιση. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι,  σύμφωνα με το υποβληθέν Τεχνικό Δελτίο Πράξης (μεθοδολογία υλοποίησης) καθώς και τα Δ1 και Δ2 η πράξη υλοποιείται με ένα υποέργο προμήθειας, παρότι  περιγράφονται εργασίες επισκευής και αποκατάστασης των βιολογικών. Επιπλέον γι΄αυτές τις εργασίες δεν  έχει εξασφαλιστεί περιβαλλοντική αδειοδότηση ή  όποια άλλη αδειοδότηση απαιτείται. Τέλος η πρόταση παρουσιάζει πιθανή επικάλυψη με την πρόταση “Δράσεις παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων από τη  λειτουργία περιβαλλοντικών υποδομών στην ΠΙΝ (ΕΕΛ, ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ κ. α.)” με ΜΙS 5007605 και  δικαιούχο την ΠΙΝ.

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *