Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
19 Αυγούστου 2022

Νέα καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης τελευταίου αιτήματος πληρωμής για το πρόγραμμα Leader- Tριχωνίδα

Την τροποποίηση των αποφάσεων ένταξης και των αντίστοιχων τμημάτων των ΤΔΕ, λόγω ολοκλήρωσης τμήματος των πράξεων του συνημμένου Πίνακα του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007-2013, σύμφωνα με τις πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι 31/12/2015, στο πλαίσιο παραλαβής των Τοπικών Προγραμμάτων του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007-2013, αποφάσισε το Υπουργείο  Αγροτικής  Ανάπτυξης.

Επίσης αποφάσισε τη βεβαίωση ολοκλήρωσης τμήματος των πράξεων του συνημμένου Πίνακα του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007-2013, σύμφωνα με τις πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι 31/12/2015, συνολικού ύψους 53.439.405,10 €. και

τη συνέχιση των πράξεων του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007 – 2013 στο Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014 – 2020 Συνολικού Προϋπολογισμού στο ΠΑΑ 2014-2020 62.003.844,39 € και 59.450.532,67 € στο ΠΔΕ.

Τα αναλυτικά στοιχεία των   Πράξεων1 που μεταφέρονται στην νέα Προγραμματική Περίοδο περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της Απόφασης
Το ποσό των 59.450.532,67 € θα χρηματοδοτηθεί από την ΣΑ 082/1 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
Η συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ στο επιλέξιμο υπόλοιπο δημόσιας δαπάνης των νομικών δεσμεύσεων των εν λόγω συνεχιζόμενων πράξεων υπολογίζεται με βάση τα αναφερόμενα στο άρθρο 59 του Καν (ΕΕ) 1305/2013, όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο 10 «Σχέδιο Χρηματοδότησης» του εγκεκριμένου ΠΑΑ 2014-2020, όπως κάθε φορά ισχύει.
Η χρηματοδότηση των δικαιούχων των εν λόγω συνεχιζόμενων πράξεων στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014 – 2020 υπόκειται στους όρους και προϋποθέσεις της αρχικής του ένταξης και επιπλέον:
Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης τελευταίου αιτήματος πληρωμής των ανωτέρω συνεχιζόμενων πράξεων είναι η εξής :
29-06-2018.

Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των  συνεχιζόμενων πράξεων είναι η εξόφληση του τελευταίου αιτήματος πληρωμής που ισοδυναμεί με αποπληρωμή και παραλαβή του έργου.

Σύμφωνα με τον αναρτημένο πίνακα η Τριχωνίδα0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *