Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
19 Αυγούστου 2022

Στον αέρα απειλείται να τιναχθεί ο σχεδιασμός για τα σκουπίδια της Λευκάδας

Με παραιτήσεις απειλούν τα μέλη  Διοικητικού Συμβουλίου  του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης  Στερεών αποβλήτων  3ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αιτωλ/νίας 

Απόφαση της Αποκεντρωμένης διοίκησης να δεχθεί ο ΧΥΤ Παλαίρου τα σκουπίδια της Αιγιαλείας βάζει σε κίνδυνο την συμφωνία

Σύμφωνα με το 221/27-11-2017 έγγραφο του συνδέσμου προς τον δήμο Αιγιαλείας δεν γίνεται δεκτό το αίτημα του δήμου λόγω τεχνικών εργασιών που πραγματοποιούνται στον χώρο υγειονομικής ταφής 3ης ΓΕΝ Αιτ/νιας (ΧΥΤ Παλαίρου). Η απόφαση της αποκεντρωμένης με α.π. 64413/28-03-2018 δεν λαμβάνει υπόψη της τις ειδικές τεχνικές ιδιαιτερότητες του έργου και τις τεχνικές εργασίες που πρέπει να υλοποιηθούν  (αναβάθμιση μονάδας επεξεργασίας, αποκατάσταση πρανών με μη διαπερατό υλικό πέρα από το συμβατικό υλικό επίχωσης, επέκταση κυττάρου κτλ), ώστε να μπορεί να δέχεται επιπλέον απορρίμματα, πέραν των απορριμμάτων που δέχεται σήμερα και ως εκ τούτου δεν  μπορεί να υλοποιηθεί ως έχει.

Σύμφωνα με την ΟΙΚ.70610/2316/13-03-2014/Φ579 Άδεια Λειτουργίας του Χώρου υγειονομικής ταφής και την ΟΙΚ.5314/21-08-2003 ΑΕΠΟ όπως τροποποιήθηκε από την  2850/61865/208-01-2013 ΑΕΠΟ (απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων), στο χώρο υγειονομικής ταφής γίνονται δεκτά απορρίμματα από τους Δήμους Ακτίου Βόνιτσας και Ξηρομέρου καθώς και υπόλειμμα από την μονάδας προεπεξεργασίας ανακύκλωσης και κομποστοποίησης (ΜΟΠΑΚ) του Δήμου Λευκάδας, όταν αυτή τεθεί σε λειτουργία. Η υποδοχή απορριμμάτων από άλλους δήμους προσκρούει στις ανωτέρω αποφάσεις και δεν μπορεί να αγνοηθεί από την αποκεντρωμένη διοίκηση. Ειδικά κατά την θερινή περίοδο την οποία αναμένουμε, ο ΧΥΤ Παλαίρου θα δεχθεί αυξημένες ποσότητες από τους δυο δήμους που εξυπηρετεί, και στην περίπτωση που γίνει υποδοχή ΑΣΑ από τον Δήμο Αιγιαλείας, προκύπτει υπέρβαση τόσο στο ημερήσιο όριο εισερχόμενου φορτίου που ορίζουν οι σχετικοί περιβαλλοντικοί όροι καθώς και στο ετήσιο όριο εισερχόμενων απορριμμάτων.

Ο σύνδεσμός μας πρόσφατα δέχτηκε απορρίμματα από τους Δήμους Πύργου και Αρχαίας Ολυμπίας και δεν μπορεί άμεσα να επιβαρυνθεί με νέα απορρίμματα, διότι θα τεθεί σε κίνδυνο η ομαλή λειτουργία του. Ο ΧΥΤ Παλαίρου όπως και όλοι οι ΧΥΤ της Αιτν/νίας  λειτουργούν υποδειγματικά και ενώ θα έπρεπε να δεχθούν βοήθεια από την κεντρική πολιτεία για να προχωρήσουν με γοργούς ρυθμούς στο επόμενο στάδιο της ανακύκλωσης και του εκσυγχρονισμού, αντιθέτως επιβαρύνονται με απορρίμματα Δήμων της Αχαΐας ή της Ηλείας, οι οποίοι λόγω κακοδιαχείρισης ή πλημμελούς ενδιαφέροντος δεν υλοποίησαν τα προβλεπόμενα έργα όπως και όταν έπρεπε.

Και ενώ θα έπρεπε η κεντρική πολιτεία να κινηθεί νομικά εναντίον των δήμων αυτών για την αδράνειά τους και για τις καταστροφές του περιβάλλοντος που αυτή η αδράνεια προκάλεσε, αντιθέτως προχωράει σε μηνύσεις κατά των ΦΟΔΣΑ της Αιτ/νίας, όπως έγινε με τις προηγούμενες αποφάσεις του γενικού γραμματέα της αποκεντρωμένης διοίκησης. Μάλιστα στην προκειμένη περίπτωση έγινε μηνυτήρια αναφορά στο πρόεδρο της 3ης ΓΕΝ Αιτ/νιας και στον Δήμαρχο Ακτίου Βόνιτσας. Αντί λοιπόν να προστατεύσει και να επιβραβεύσει την σωστή λειτουργία του ΧΥΤ 3ης Γεν, προσπαθεί να δημιουργήσει προβλήματα. Η κατάσταση αυτή, να τιμωρούμε τον σωστό και νόμιμο, πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει σε αυτή τη χώρα.

Το τοπικό σχέδια διαχείρισης του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας προβλέπει συνεργασία με το όμορο Δήμο Λευκάδας σε σύντομο χρονικό διάστημα και αμέσως μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής της μονάδας προεπεξεργασίας ανακύκλωσης και κομποστοποίησης (ΜΟΠΑΚ) Λευκάδας. Οι δύο δήμοι έχουν υπογράψει τις σχετικές συμβάσεις και η ΜΟΠΑΚ του Δήμου Λευκάδας έχει χρηματοδοτηθεί σύμφωνα με το σκεπτικό της αμοιβαίας συνεργασίας με το ΧΥΤ 3ης ΓΕΝ.  Μέχρι τότε αν ο ΧΥΤ δεχθεί επιπλέον απορρίμματα από άλλους δήμους, κινδυνεύει να κορεστεί και να δημιουργήσει πρόβλημα στην ομαλή συνεργασία και στην υλοποίηση του τοπικού σχεδίου διαχείρισης στερεών αποβλήτων με τον όμορο δήμο Λευκάδας. Παράλληλα θα θέσει σε κίνδυνο τόσο το τοπικό σχέδιο του δήμου Ακτίου Βόνιτσας όσο και το τοπικό σχέδιο του δήμου Λευκάδας, με ότι αυτό συνεπάγεται για τις τοπικές κοινωνίες, τον τουρισμό και την ποιότητα ζωής των κατοίκων

.Το Δ.Σ του δήμου Ακτίου Βόνιτσας σε παλαιότερη συνεδρίαση του και μετά την αποδοχή ΑΣΑ από τους δήμους Πύργου και Αρχαίας Ολυμπίας, έχει απορρίψει κάθε νέα αποδοχή απορριμμάτων από τρίτους δήμους πέραν αυτών που προβλέπει η άδεια λειτουργίας του ΧΥΤ. Ταυτόχρονα η τοπική κοινωνία του δήμου Ακτίου Βόνιτσας και ειδικότερα της Δ.Ε. Παλαίρου είναι απόλυτα αντίθετοι σε υποδοχή απορριμμάτων πέραν των όσων ορίζονται παραπάνω στην άδεια λειτουργίας και στην ΑΕΠΟ. Οι πολίτες μάλιστα είναι διατεθειμένοι να προβούν σε κινητοποιήσεις – αποκλεισμούς πλησίον του ΧΥΤ Παλαίρου, σε περίπτωση που τεθεί σε εφαρμογή η 64413/28-3-2018 απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης.

Ο ΧΥΤ Αιγιαλείας σήμερα διαθέτει άδεια λειτουργίας σε ισχύ, είναι ένας χώρος όπου λόγω κακοδιαχείρισης και μη σωστής λειτουργίας έχει πρόωρα κορεστεί χωρίς να έχουν υλοποιηθεί οι απαραίτητες υποδομές και χωρίς να έχουν εφαρμοστεί οι περιβαλλοντικοί όροι. Ο ΧΥΤ Αιγιαλείας δεν είναι κλειστός αλλά έχει καταληφθεί από τους κατοίκους της περιοχής, λόγω μη σωστής λειτουργίας από τον οικείο ΦΟΔΣΑ. Επιπλέον στον γειτονικό Πύργο Ηλείας, λειτουργεί στην θέση Τριανταφυλλιά νέος χώρος υγειονομικής ταφής ο οποίος μπορεί εύκολα να αποδεχθεί τα Α.Σ.Α. της Αιγιαλείας, διότι ο ΧΥΤ Τριανταφυλλιάς είναι νέα κατασκευή με πολύ μικρή επιβάρυνση μέχρι σήμερα (λειτουργεί σχεδόν 1 έτος μόνο) και μεγάλη χωρητικότητα. Μην ξεχνάμε ότι ο Πύργος είναι ένας δήμος όπου έτυχε βοήθειας στο παρελθόν από τον ΦΟΔΣΑ 3ης ΓΕΝ Αιτ/νιας, ενώ ταυτόχρονα βρίσκεται σε πολύ μικρή απόσταση από τον δήμο Αιγιαλείας.
Ο περιφερειακός ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδος με την 7/2018 απόφαση του (11-01-2018) με ΑΔΑ:6ΒΘΔ4653Σ5-64Σ, έχει αποφασίσει να δεχθεί 12.000 τόνους ΑΣΑ από τον δήμο Αιγιαλείας. Ωστόσο και ενώ μετά την διμερή συμφωνία, θα έπρεπε να προχωρήσει η σύμβαση για την μεταφορά των απορριμμάτων του δήμου Αιγιαλείας στο ΧΥΤ της Στερεάς Ελλάδας (ΘΗΒΑ), καλείται ο ΧΥΤ Παλαίρου να παραλάβει την μεγαλύτερη ποσότητα αυτών σύμφωνα με την 64413/28-3-2018 απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης.  Δεν γνωρίζω γιατί δεν πραγματοποιήθηκε η μεταφορά στο ΧΥΤ Θήβας, αλλά είναι σίγουρο ότι η μεταφορά των ΑΣΑ εκεί θα έλυνε προσωρινά το πρόβλημα του δήμου Αιγιαλείας, χωρίς να επιβαρύνει τον ΧΥΤ Παλαίρου για ακόμα μια φορά.

Η ΔΕ Παλαίρου όπου βρίσκεται ο ΧΥΤ 3ης ΓΕΝ Αιτ/νίας, αποτελεί τον μεγαλύτερο παίκτη στο τομέα του τουρισμού για όλη την Αιτ/νία και και έναν από τους πιο σημαντικούς για την Δυτική Ελλάδα. Ο τομέας αυτός παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια εκθετική αύξηση καθώς δέχεται μεγάλο όγκο τουριστών τόσο από την ηπειρωτική Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Σημαντικό ρόλο για την άνοδο αυτή έπαιξε και παίζει ο εκσυγχρονισμός των οδικών αξόνων αλλά και η αναβάθμιση του διεθνή αερολιμένα Ακτίου. Η μεταφορά ΑΣΑ από διάφορες άλλες περιοχές της χώρας και οι πιθανοί κίνδυνοι που ελλοχεύουν από τα απορρίμματα αυτά, θέτουν σε κίνδυνο όλη την ανάπτυξη της περιοχής, την καλή λειτουργία των επιχειρήσεων όπου απασχολούνται εκατοντάδες πολίτες της τοπικής κοινωνίας αλλά και την ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Κατόπιν όλων των παραπάνω το ΔΣ του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης  Στερεών αποβλήτων  3ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αιτωλ/νίας  αποφάσισε  να ζητηθεί τροποποίηση – ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 64413/28-3-2018 απόφασης του συντονιστή Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι, το θέμα να μπει προς συζήτηση στο Δ.Σ. του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας και να  τεθεί υπόψη του  νομικού συμβούλου του ΦΟΔΣΑ για τις περαιτέρω ενέργειες.

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Πέντε έκτακτες προσλήψεις για την αντιμετώπιση αναγκών λόγω των σεισμών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                        Ταχ. Δ/νση: Αλυκές Ποταμού                             Κέρκυρα 6 Φεβρουαρίου 2014                    49100, Κέρκυρα                                         ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ […]

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *