Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
19 Αυγούστου 2022

Η απόφαση της ΠΙΝ σχετικά με την μετατροπή οφειλόµενης εισφοράς από γη σε χρήµα στον Σκορπιό

Αφορά σε ανέγερση ξενοδοχείου ιδιοκτησίας της «Ανώνυµος Εµπορική Εταιρεία ΜΥΚΗΝΑΙ Α. Ε.» στη νήσο Σκορπιό του ∆ήµου Μεγανησίου 

Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων

Έχοντας υπόψη:

1. Toν N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Την «Έγκριση της 181-17/16.09.2017 (ορθή επανάληψη) απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Ιονίων Νήσων, µε την οποία τροποποιείται ο Οργανισµός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» ΦΕΚ 4083/τ. Β’/23-11-2017

3. Τις διατάξεις του Π. ∆. της 20-1-88 (ΦΕΚ 61/∆/28-1-1988) άρθρο 1 παρ. 8

4. Τις διατάξεις του Π. ∆. της 30-6-91 (ΦΕΚ 474/∆/23-7-1991) άρθρο 1 παρ. 3

5. Την µε α. π. 15196/2337/21-2-2018 αίτηση της «Ανώνυµος Εµπορική Εταιρεία ΜΥΚΗΝΑΙ Α. Ε.»

6. Την 50/2018 απόφαση του ∆. Σ. Μεγανησίου µε την οποία εγκρίνεται οµόφωνα η µετατροπή της οφειλόµενης εισφοράς από γη σε χρήµα.

7. Την µε α. π. 4502/Φ.5.30.3 /12-3-2018 (α. π. ΠΙΝ 23086/3733/16-3-2018) «γνωµοδότηση περί µετατροπής υποχρέωσης παραχώρησης έκτασης σε καταβολή χρηµατικού ποσού για την έκδοση άδειας δόµησης στο Σκορπιό»,  του Τµήµατος Πολεοδοµικών Εφαρµογών – Υ. ∆ΟΜ. της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος του ∆ήµου Λευκάδας.

Αποφασίζουµε:

1. Την µετατροπή σε χρήµα  της οφειλόµενης εισφοράς σε γη, έκτασης 7866,53 τ. µ., από την «Ανώνυµος Εµπορική Εταιρεία ΜΥΚΗΝΑΙ Α. Ε.» για την ανέγερση ξενοδοχείου πέντε αστέρων (5*) στη νήσο Σκορπιό του ∆ήµου Μεγανησίου.
2. Ο καθορισµός της τιµής µονάδας για την µετατροπή σε χρήµα της ως άνω οφειλόµενης εισφοράς σε γη, θα γίνει σύµφωνα µε τις περί απαλλοτριώσεως κείµενες διατάξεις.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ

 

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *