Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
29 Νοεμβρίου 2021

Oι τελευταίες δραματικές εξελίξεις με το αναψυκτήριο στο Φανάρι

Ορατός ο κίνδυνος να παραμείνει κλειστό το Καλοκαίρι

Για τις τελευταίες εξελίξεις ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο  στην  πρόσφατη συνεδρίαση ο δήμαρχος Μεγανησίου κ. Παύλος Δάγλας , χωρίς ωστόσο να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες  για το ίδιο το γεγονός αλλά και τις προθέσεις της δημοτικής αρχής από δω και πέρα μετά και την τελευταία εξέλιξη.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του δημάρχου Μεγανησίου “Πρωτόκολλο Διοκητικής Αποβολής” κοινοποίησε η Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου  με αποδέκτες τον Δήμο Μεγανησίου και τον ιδιώτη επιχειρηματία που εκμεταλλεύεται την χρήση  του αναψυκτήριου στο Φανάρι. Μάλιστα ο δεύτερος  έγινε αποδέκτης και δεύτερου εγγράφου του ονομαζόμενου “Πρωτόκολλου καθορισμού αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης”, όπου εκδίδεται  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 115 του από 11/12 Νοεμβρίου 1929 Διατάγματος Περί διοικήσεως δημοσίων κτημάτων και ορίζεται ότι, εις βάρος εκείνων, που οπωσδήποτε χωρίς συμβατική σχέση καρπούνται ή κάνουν χρήση δημοσίων κτημάτων βεβαιώνεται αποζημίωση για όσο χρονικό διάστημα έκαναν χρήση, εν προκειμένω από το 2015 μέχρι σήμερα αφού η υπηρεσία θεωρεί ότι για τα προηγούμενα έτη έχει ήδη επιβληθεί και εισπραχθεί ανάλογο πρόστιμο από τον δήμο Μεγανησίου.

Η αποζημίωση αυθαίρετης χρήσης καθορίζεται από τον Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Β.Δ. 619/27-7-1965 (ΦΕΚ 141 Α) και του άρθρου 9 του Π.Δ. 551/1988 (ΦΕΚ 259/1988 τ.Α), κατά την κρίση αγαθού ανδρός και σύμφωνα με τις επικρατούσες μισθωτικές συνθήκες της περιοχής και σε καμία περίπτωση η αποζημίωση αυθαίρετης χρήσης δεν είναι συμβολική.

Τι σημαίνει όμως και πότε εκδίδεται “Πρωτόκολλο Διοκητικής Αποβολής” σύμφωνα με την ΥΠΟΙΚ 1060572/6513/Α0010/ΠΟΛ.1179/27.6.2001

Το Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής θεσπίσθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Α.Ν. 263/1968 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων περί δημοσίων κτημάτων, όπως έχει συμπληρωθεί με το άρθρο 15 του Ν. 719/1977 και συντάσσεται από τον Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας. Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 2 του Α.Ν. 263/1968 πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής συντάσσεται και για τα κτήματα που ανήκουν στη δημόσια περιουσία του Κράτους (κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού – παραλίας, οδών κ.λπ.).

Το εν λόγω πρωτόκολλο κοινοποιείται στον αυθαίρετο κάτοχο με δημόσιο όργανο. Κατά του προαναφερομένου πρωτοκόλλου επιτρέπεται άσκηση ανακοπής ενώπιον του αρμόδιου Ειρηνοδίκη, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της κοινοποίησης.

Η άσκηση της ανακοπής δεν αναστέλλει την εκτέλεση του πρωτοκόλλου, με αίτηση όμως του ανακόπτοντος ο Πρόεδρος Πρωτοδικών μπορεί με πράξη του να διατάξει την αναστολή εκτέλεσης μέχρι να εκδοθεί η απόφαση επί της ανακοπής.

Κατά της απόφασης του Ειρηνοδίκη επιτρέπεται άσκηση έφεσης εντός τριάντα (30) ημερών, ενώπιον του Προέδρου Πρωτοδικών. Κατά της εφετειακής απόφασης δεν επιτρέπεται κανένα ένδικο μέσο. Η εκτέλεση του Πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής διενεργείται από τον Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας που το εκδίδει με τη συνδρομή της Αστυνομικής Αρχής (Κοινή Απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης αρ. 1132603/1222/24-11-1994, ΦΕΚ 883/28-11-1994 τ.Β). Για τον τρόπο απομάκρυνσης και φύλαξης των τυχόν υπαρχόντων κινητών πραγμάτων σε περίπτωση άρνησης του δικαιούχου να παραλάβει τα απομακρυνόμενα πράγματα, εφαρμόζεται η 101/1990 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) (σύμφωνα με την προαναφερόμενη Κ.Υ.Α. η Αστυνομική Αρχή δεν υποχρεούται για την φύλαξη των κινητών πραγμάτων). Για τους κοινοχρήστους χώρους ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 4 του Ν. 2386/1996 (ΦΕΚ 43 τ.Α).

Τώρα τι σημαίνουν όλα αυτά και ποια θα είναι η εξέλιξη δεν γνωρίζουμε. Ωστόσο συμπερασματικά πλέον το Φανάρι φαίνεται ότι έχει περάσει στην δικαιοδοσία του Δημοσίου μ΄ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται  για την τύχη και το μέλλον του. Δεν προδικάζουμε τίποτε, ούτε γινόμαστε μάντεις κακών ειδήσεων, το σήριαλ “Φανάρι”  έχει ακόμα πολλά επεισόδια…

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *