Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
16 Αυγούστου 2022

Επισήμως κλειστός ο δρόμος Λευκάδας -Τσουκαλάδες. Αναρτήθηκε η απόφαση του ΔΣ

Το πρακτικό της  απόφασης

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία (23)  μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.    Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, να εγκρίνουν το κατεπείγον της συνεδρίασης για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα που αναγράφονται στην υπ΄ αριθ. 4757/13-3-2018 πρόσκληση, αναφέροντας τα εξής:

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι: για το 1ο θέμα εξαιτίας  της επικινδυνότητας του δρόμου λόγω της κατολίσθησης και προς αποφυγή   ατυχημάτων απαιτείται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την διακοπή της κυκλοφορίας,  

για το 2ο θέμα  είναι απαραίτητη η ανακατανομή  Κ.Α.Ε. της 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου μας, οικονομικού έτους 2018, προκειμένου να εγκριθεί  από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτική Ελλάδας και Ιονίου για να υλοποιηθεί το  Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2018  του Δήμου καθώς επίσης και για να  γίνουν άμεσα  οι πληρωμές παρελθόντων οικονομικών ετών  που εκκρεμούν.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, το Δημοτικό Συμβούλιο, ομόφωνα, με είκοσι τρεις (23)  ψήφους αποφασίζει το κατεπείγον της συνεδρίασης και για τα δύο θέματα της Η.Δ..

ΘEMA  1ο: Απόφαση Δ.Σ. για την άμεση διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών στον δημοτικό  δρόμο Λευκάδας – Τσουκαλάδων στο τμήμα από την Απόλπαινα ως την Ι.Μ. Φανερωμένης, λόγω επικινδυνότητας του δρόμου από κατολίσθηση στη θέση «Νταμάρι».  Εισηγητές:  Κων/νος  Δρακονταειδής,Δήμαρχος                                                                     Σπ. Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Ο Δήμαρχος κ. Κων/νος Δρακονταειδής, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε την εισήγησή του, όπως συμπληρώθηκε από τον ίδιο και έχει ως εξής: «  Όπως γνωρίζετε στις 28 Φεβρουαρίου έγινε μεγάλη κατολίσθηση βραχώδους μάζας στο δρόμο Λευκάδας- Τσουκαλάδων –Αγίου Νικήτα στη θέση «Νταμάρι» Απόλπαινας.

Αμέσως  σπεύσαμε επιτόπου μαζί με τον προϊστάμενο της Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και κλιμάκιο  τεχνικών   για την εκτίμηση της κατάστασης.  Εκεί διαπιστώθηκε ότι  υπάρχει και άλλο  μεγάλο τμήμα  του πρανούς που έχει  κάθετες ρωγμές και είναι επικίνδυνο να αποκολληθεί και να   κατολισθήσει πάνω στο οδόστρωμα. Λόγω της επικινδυνότητας της κατάστασης η υπηρεσία μας εισηγήθηκε  τη λήψη προληπτικών μέτρων και το κλείσιμο του δρόμου πράγμα που έγινε άμεσα.

Στη συνέχεια  την ίδια ημέρα συγκαλέσαμε εκτάκτως το Συντονιστικό Τοπικό  Όργανο Πολιτικής Προστασίας, το οποίο με το αριθ. 4/28-2-2018 πρακτικό και κατόπιν εισήγησης των Τεχνικών Υπηρεσιών, συμφώνησε και συναποφάσισε το κλείσιμο του δρόμου Λευκάδας –Τσουκαλάδων στο τμήμα από Απόλπαινα και έως την Ιερά Μονή Φανερωμένης για λόγους ασφάλειας διερχομένων οχημάτων και πεζών.

Επίσης καλέσαμε επιτόπου  και ειδικούς του ΙΓΜΕ οι οποίοι εκτίμησαν το φαινόμενο και συμφώνησαν  με την πρόταση για το κλείσιμο του δρόμου. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 52 του Ν.2696/1999 (ΚΟΚ) όπως ισχύουν,  για  την λήψη μέτρων απαγόρευσης της κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας του Δήμου, απαιτείται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Έχοντας υπόψη τις παραπάνω διατάξεις και το αριθ. 4/28-2-2018 πρακτικό  του Συντονιστικού  Τοπικού  Οργάνου Πολιτικής Προστασίας  και το γεγονός ότι ο δρόμος είναι δημοτικός (δεν έχει χαρακτηριστεί επαρχιακός),   εισηγούμαι την  λήψη απόφασης  για  άμεση διακοπή της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων   στο δημοτικό  δρόμο Λευκάδας –Τσουκαλάδων στο τμήμα από Απόλπαινα και έως την 1η διασταύρωση που οδηγεί στο Δημοτικό Σχολείο Φρυνίου (με κλείσιμο του δρόμου ), για λόγους ασφάλειας και ως μέτρο πρόληψης ατυχημάτων, μέχρι την εκπόνηση μελέτης και έως προσωρινής αποκατάστασης του δρόμου. Η κυκλοφορία  προς Τσουκαλάδες θα γίνεται μέσω Φρυνίου.»

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο πρ/μενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, κ. Σπυρίδων Αρέθας, ο οποίος ενημέρωσε περαιτέρω το Δ.Σ.        Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η κα Καρφάκη Μαριάννα είπε τα εξής: Δεν συναινούμε στην διαδικασία αυτή, δεν την αποδεχόμαστε και σας ζητάμε όσο γίνεται πιο γρήγορα να φτάνουμε το καλοκαίρι στις παραλίες μας.

Ο κ. Ζουριδάκης Ευτύχιος, είπε τα εξής: Εμείς δεν θα ψηφίσουμε το κλείσιμο του δρόμου και προτείνουμε στις πινακίδες να προστεθεί ότι επιτρέπεται η διέλευση με ευθύνη των οδηγών. Συμφωνώ με την διαδικασία της παράκαμψης του δρόμου, αλλά να προχωρήσουμε γρήγορα, γιατί το πρόβλημα είναι μεγάλο.

Ο κ. Καββαδάς Θωμάς είπε τα εξής: Το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο και σ΄ αυτή τη διάσταση πρέπει να το δούμε. Το θέμα είναι όχι το πώς θα κλείσουμε το δρόμο, αλλά το πώς θα τον ανοίξουμε. Για το φαινόμενο αυτό έχουμε όλοι ευθύνες. Έχουμε υποχρέωση για μια συνολική αποκατάσταση όλου αυτού του χώρου. Θα πρέπει με τις υπηρεσίες και τα Υπουργεία να προχωρήσουμε στην άμεση αποκατάσταση του χώρου με ασφάλεια.

Ο κ. Γληγόρης Κων/νος είπε τα εξής: Δεν υπάρχει καμία μελέτη για το κομμάτι το συγκοινωνιακό. Θεωρώ ότι η εισήγηση όπως ήρθε, είναι λάθος. Όσο οι πολιτικές αποφάσεις είναι αυτές που παίρνουμε σαν σημερινό Δ.Σ., τόσο θα είμαστε στο έλεος της κάθε θεομηνίας.

Η κα Γρηγόρη Ασπασία είπε: Κατά τη δική μου άποψη η έλλειψη της μελέτης και της έγγραφης τοποθέτησης των Τ.Υ. για μένα δεν είναι τυπική, θωρώ ότι είναι απόλυτα ουσιαστική και έπρεπε η Δ/νση Τ.Υ. να έχει καταθέσει έγγραφη μελέτη που να στηρίζει την εισήγηση του κ. Δημάρχου, ή μια έγγραφη πρότασή της να μας εκθέτει εγγράφως τους λόγους για τους οποίους πρέπει να παραμείνει κλειστός ο συγκεκριμένος δρόμος, για να μπορεί και το Δ.Σ. να αποφασίσει.

Η κα Καρφάκη αιτιολογώντας την ψήφος της είπε τα εξής: Εμείς θεωρούμε το δρόμο κλειστό  και δεν χρειαζόμαστε εμείς σαν δημοτικοί σύμβουλοι για να κλείσει ο δρόμος. Ο δρόμος πρέπει να είναι κλειστός για λόγους ασφαλείας.

Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία. Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν δώδεκα (12) δημοτικοί σύμβουλοι, οι κ.κ. Σέρβος Κων/νος, Γκογκάκης Γρηγόρης, Περδικάρης Αθανάσιος, Παπαδόπουλος Ανδρέας, Τριλίβας Χρήστος, Κατηφόρης Χρήστος, Θερμός Ευάγγελος, Γαρύφαλλος Δημήτριος, Βλάχος Κων/νος, Φίλιππας Γεώργιος, Χαλικιάς Ευάγγελος, και Πολίτης Σπυρίδων.

Η πρόταση του κ. Ζουριδάκη Ευτύχιου, να παραμείνει ο δρόμος ανοιχτός και η διέλευση να γίνεται με ευθύνη των οδηγών, πήρε δύο (2) ψήφους, των κ.κ. Ζουριδάκη Ευτύχιου και Σκληρού Φίλιππου.

Λευκό ψήφισαν τέσσερις, οι κ.κ. Καρφάκη Μαριάννα, Κατωπόδη Ευανθία, Γρηγόρη Ασπασία και Καββαδάς Θωμάς. Κατά ψήφισε ο κ. Γληγόρης Κων/νος.

Εκτός αιθούσης και κατά συνέπεια εκτός της ψηφοφορίας, ήταν οι Δ.Σ. κ.κ. Σκλαβενίτης Ευάγγελος,  Βλάχος Ευστάθιος και Κούρτης Φίλιππος.

Μετά την ανωτέρω ψηφοφορία, το Δ.Σ. κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Την άμεση διακοπή της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων   στο δημοτικό  δρόμο Λευκάδας – Τσουκαλάδων στο τμήμα από Απόλπαινα και έως την 1η διασταύρωση που οδηγεί στο Δημοτικό Σχολείο Φρυνίου (με κλείσιμο του δρόμου ), για λόγους ασφάλειας και ως μέτρο πρόληψης ατυχημάτων, μέχρι την εκπόνηση μελέτης και έως προσωρινής αποκατάστασης του δρόμου.

Η κυκλοφορία  προς Τσουκαλάδες θα γίνεται μέσω Φρυνίου.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 90/2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ               Τα παρόντα μέλη

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Φονιάδες των λαών Αμερικάνοι

Πριν 43 χρόνια ο αντιδικτατορικός αγώνας του ελληνικού λαού, κορυφώθηκε με τον ξεσηκωμό και την κατάληψη του Πολυτεχνείου. Τα αιτήματα […]

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *