Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
28 Σεπτεμβρίου 2021

Φανάρι, 3ος κυκλος , 4ο επεισόδιο: Προσφυγή κατά της απόφασης ακύρωσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

“Πράσσειν  άλογα”

«Ορισμός Δικηγόρου για την χορήγηση γνωμοδότησης για υποβολή ένστασης ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 152 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/06) σχετικά με την ακύρωση της υπ’ αριθμ. 86/2006-2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Μεγανησίου».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το θέμα, ανέφερε τα παρακάτω :  Δυνάμει της προσβαλλόμενης υπ’ αριθμ. 197246/20-09-2017 απόφασης του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, ακυρώθηκε η υπ’ αριθμ. 86/20-06-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεγανησίου, με την οποία είχε αποφασισθεί νόμιμα να δοθεί η εξουσιοδότηση στον Δήμαρχο Μεγανησίου κ. Πάυλο Δάγλα να εκδώσει

α) Πρωτόκολλο Διοικητικής αποβολής κατά του τέως μισθωτή,

β) Πρωτόκολλο Αποζημίωσης Αυθαίρετης Χρήσης του παραπάνω ακινήτου ιδιοκτησίας του Δήμου μας κατά του τέως μισθωτή , καθότι ο τελευταίος  αυθαίρετα μέχρι και σήμερα κατέχει το Δημοτικό Αναψυκτήριο που βρίσκεται στην περιοχή «Φανάρι» οικισμού Κατωμερίου και παρά τις συνεχείς οχλήσεις του Δήμου δεν παραδίδει το μίσθιο.

Για τους παραπάνω λόγους διορίζουμε την Παρ’ Εφέταις Δικηγόρο Λευκάδας , όπως γνωμοδοτήσει σχετικά με το αν οφείλει ο Δήμος Μεγανησίου να ασκήσει Προσφυγή ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/06), που εδρεύει στην Κέρκυρα (Αλυκές Ποταμού, τκ 49100) για την ακύρωση της υπ’ αριθμ. 197246/20-09-2017 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου Δτ. Ελλάδας και Ιονίου.

Ο Δ.Σ. Κονιδάρης Αθανάσιος λαβών το λόγο διατύπωσε την διαφωνία του επί του θέματος για το λόγο ότι θα μπορούσε η διαδικασία για την υποβολή της εν λόγω ένστασης να διεκπεραιωθεί από έναν υπάλληλο του Δήμου.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Δημάρχου, κου Δάγλα Παύλου , ύστερα από διαλογική συζήτηση, ΑΠΟΦΑΣΙΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΥΙΑ  Με τέσσερις (4) ψήφους ΤΠΕΡ και έναν (1) ΚΑΤΑ  Μειοψηφούντος του Δ.Σ. κου Κονιδάρη Αθανάσιου

1. Εξουσιοδοτεί την Παρ’ Εφέταις Δικηγόρο Λευκάδας , όπως γνωμοδοτήσει σχετικά με το αν οφείλει ο Δήμος Μεγανησίου να ασκήσει Προσφυγή ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/06), που εδρεύει στην Κέρκυρα (Αλυκές Ποταμού, τκ 49100) για την ακύρωση της υπ’ αριθμ. 197246/20-09-2017 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου Δτ. Ελλάδας και Ιονίου. 2. Σην παραπομπή της χορήγησης  της εντολής περί αμοιβής   του εν λόγω Δικηγόρου προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγανησίου  σύμφωνα με τα άρθρα 72 του Ν. 3852/2010 και 281 του ΚΔΚ .

Απόφαση πήρε τον α/α αριθμό: 92/2017. Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:      Ο   Πρόεδρος      Όλα τα παρόντα  μέλη                 Δάγλας   Παύλος          Μεγανήσι …./…./2017     Ακριβές απόσπασμα              Η Γραμματέας        Σπίγγου Γεωργία

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Επίσκεψη σε Λευκάδα και Μεγανήσι από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας κυβερνητικά στελέχη και την Περιφερειάρχη

Στα πλαίσια  προώθησης αιτημάτων για την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε ο “Ιανός“ Προγραμματισμένες συναντήσεις εργασίας από την Πέμπτη 08/1 […]

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *