Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
27 Φεβρουαρίου 2021

Aπάντηση δημάρχου Μεγανησίου κ. Παύλου Δάγλα σχετικά με την υποβάθμιση του δημοτικού σχολείου

 Προς ενημέρωση των Δημοτών παραθέτω με παραπομπή σε συγκεκριμένα έγγραφα και γεγονότα το ιστορικό σχετικά με τις ενέργειες του Δήμου Μεγανησίου στο φλέγον θέμα της υποβάθμισης του 4/θέσιου Δημοτικού μας  σχολείου  προς αποφυγή παραπληροφόρησης από διάφορους κακοπροαίρετους και λασπολόγους ανώνυμους όχι γιατί θα ασχολιόμουν ποτέ με φαντάσματα αλλά διότι πολλοί συμπολίτες μας ρωτούν συνεχώς για το τι τελικά συμβαίνει με αυτό το τόσο σοβαρό θέμα που έχει  προκύψει.

 1. Η υπ΄αριθμ. 211744 /ΓΔ4/23-12-2015 Εγκύκλιος του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχ. έτος 2016-2017» απευθυνόταν στις  Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης, Διευθύνσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης, με κοινοποίηση στους Δήμους της χώρας (μέσω των Δ/νσεων Δ/θμιας Εκπ/σης). Δηλαδή οι Διευθύνσεις ήταν υπεύθυνες για την αποστολή (κοινοποίηση) του εγγράφου του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων στους Δήμους και όχι ότι οι Δήμοι ήταν οι άμεσοι παραλήπτες του εγγράφου, όπως κάποιοι σκόπιμα διασπείρουν ή αφήνουν να εννοηθεί, προκειμένου να επικαλούνται ολιγωρία ή αδιαφορία από την πλευρά του Δήμου Μεγανησίου και του Δημάρχου. «Πενία τέχνας κατεργάζεται», λέει ο θυμόσοφος λαός.
 2. Στην Εγκύκλιο αναφέρεται ρητά ότι «Οι Διευθυντές Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 59 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118), πρέπει εγγράφως να αποστείλουν προς τους Δήμους τις προτάσεις που καταχώρισαν στο Πληροφοριακό Σύστημα Myschool για κάθε είδους σχολική μεταβολή (ίδρυση, προαγωγή, συγχώνευση, υποβιβασμό, κατάργηση, μετατροπή) για το σχολικό έτος 2016-2017 και να ζητήσουν τη γνωμοδότηση των Δημοτικών Συμβουλίων επί αυτών. Σημειώνεται ότι το σχετικό έγγραφο πρέπει να κοινοποιηθεί στην Υπηρεσία μας. Επισημαίνεται ότι οι Διευθυντές Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης πρέπει να αποστείλουν προς τους Δήμους έγγραφο με κοινοποίηση στην Υπηρεσία μας, ακόμα και στην περίπτωση που δεν προτείνουν καμία σχολική μεταβολή.».Για να βάλουμε και τα πράγματα στη θέση τους, πρώτα γίνεται η καταχώριση από τους Διευθυντές Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης των προτάσεων των Διευθυντών στο Πληροφοριακό Σύστημα Myschool και ύστερα  αποστέλλεται στους Δήμους έγγραφο με το οποίο ζητούν από τα Δημοτικά Συμβούλια την γνωμοδότησή τους επί των προτάσεων των Διευθυντών Εκπαίδευσης! Προφανέστατα όχι στις 23-12-2015! Και κρατήθηκε κρυφό από πάνω; Για ποιο λόγο; Απλά δεν υπάρχει λόγος, ή μάλλον άλλοι έχουν του δικούς τους λόγους κι επιχειρούν, μάταια, να τους κάνουν …«κτήμα» της μεγανησιώτικης κοινωνίας. Όμως υπάρχει και κάτι άλλο: για να μένει κανείς στην επικαιρότητα, να τον θυμούνται πολιτικά προτού πέσει στη λήθη, και την αφάνεια, δημιουργεί «εχθρούς» εκεί που δεν υπάρχουν αλλά «δημιουργεί» και «πραγματικότητες» εκεί όπου είναι αδύνατον να σταθούν!

  Το έγγραφο, λοιπόν, παραλήφθηκε από τον Δήμο Μεγανησίου στις 28-12-2015 και αυθημερόν χρεώθηκε στον Αντιδήμαρχο Μεγανησίου με Α.Π. 3964. Τώρα, αν θα έπρεπε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποστείλει την γνωμοδότησή του, επί ποιας πρότασης-εισήγησης του Διευθυντή Π/θμιας θα απαντούσε, αφού η εισήγηση-πρόταση του Διευθυντή Εκπαίδευσης υποχρεωτικά προηγείται, διαδικαστικά, νομικά και χρονικά; Μάλλον το έγγραφο το κρύψαμε τόσο καλά που δεν μπορούσαμε να το βρούμε! Μήπως θα΄πρεπε να αισθανόμαστε περήφανοι διότι σημειώσαμε καλύτερη πρόοδο σε αυτό τον τομέα από άλλους και τους κάνουμε να αισθάνονται άσχημα;

  Και η Εγκύκλιος του υπουργείου συνεχίζει: «Oι Διευθυντές Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης, αφού συγκεντρώσουν τις γνωμοδοτήσεις των Δημοτικών Συμβουλίων θα τις διαβιβάσουν μέχρι 19-02-2016 στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. και στις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις.» και «Οι αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων θα αποσταλούν στις αρμόδιες Διευθύνσεις του ΥΠΠΕΘ ως εξής:

 • στη Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π/θμιας Εκπ/σης, όταν αφορούν σε σχολικές μονάδες Π/θμιας Εκπ/σης (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά)
 • στη Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ/θμιας Εκπ/σης, όταν αφορούν σε σχολικές μονάδες Δ/θμιας Εκπ/σης (Γυμνάσια και Γενικά Λύκεια) και
 • στη Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, όταν αφορούν σε σχολικές μονάδες Επαγγελματικής Εκπ/σης (Επαγγελματικά Λύκεια).».Τα πράγματα μιλούν από μόνα τους, διότι «Η αλήθεια υπάρχει. Το ψέμα πρέπει να εφευρεθεί.».
 1. Την Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2016 το Δ.Σ. του Δήμου Μεγανησίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Δάγλας Παναγιώτης (εισηγητής) αναφέρει, όπως ακριβώς είναι γραμμένο στα Πρακτικά, ότι θέτει υπόψη του Δ.Σ. «το με αριθμ.  Πρωτ. 103β/19-1-2016 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π.Ε. και Δ.Ε. Ιονίων Νήσων, της Δνσης Π/θμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων, με σχετικό το υπ΄αριθμ. 211744 /ΓΔ4/23-12-2015 έγγραφο του ΥΠ.Ε.Π.Θ.» σύμφωνα με το οποίο υποβιβάζεται το Δημοτικό Σχολείο Μεγανησίου σε 3θέσιο.Άρα:
 1. Το ΥΠ.Ε.Π.Θ. αποστέλλει έγγραφο στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και της Διευθύνσεις Π/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης στις 23-12-2015.
 2. Οι Διευθύνσεις οφείλουν να το κοινοποιήσουν στους Δήμους, πράγμα το οποίο έγινε και ο Δήμος Μεγανησίου τα παρέλαβε την19η Ιανουαρίου 2016 (αριθμ. πρωτ. Εισερχομένου 100, με χρέωση προς ενέργεια στην Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου).
 3. «Οι Διευθυντές Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 59 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118), πρέπει εγγράφως να αποστείλουν προς τους Δήμους τις προτάσεις που καταχώρισαν στο Πληροφοριακό Σύστημα Myschool για κάθε είδους σχολική μεταβολή (ίδρυση, προαγωγή, συγχώνευση, υποβιβασμό, κατάργηση, μετατροπή) για το σχολικό έτος 2016-2017 και να ζητήσουν τη γνωμοδότηση των Δημοτικών Συμβουλίων επί αυτών. Επισημαίνεται ότι οι Διευθυντές Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης πρέπει να αποστείλουν προς τους Δήμους έγγραφο με κοινοποίηση στην Υπηρεσία μας, ακόμα και στην περίπτωση που δεν προτείνουν καμία σχολική μεταβολή.».  Αυτό το σημείο μάλιστα χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, διότι γίνεται αισχρή και κατάπτυστη πολιτική κερδοσκοπία.Τι λέει δηλαδή. Η Διεύθυνση Π/θμιας, αφού μιλάμε για το Δημοτικό Σχολείο του νησιού μας, μάς ζητά (ουσιαστικά το υπουργείο μέσω αυτής) να γνωμοδοτήσουμε (το Δημοτικό Συμβούλιο) επί της πρότασης-εισήγησης του Διευθυντή της Π/βάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Λευκάδας, η οποία πρότασή του έχει καταχωρηθεί πρώτα στην ηλεκτρονική βάση του Myschool (δηλαδή έχει αποσταλεί ηλεκτρονικά στο υπουργείο  και μάλιστα μέχρι 19-02-2016  όπως ρητά αναφέρει μέσω της Εγκυκλίου του τής 23-12-2015), διότι έτσι ακριβώς αυτό εντέλει! Να προηγηθεί δηλαδή η εισήγηση του Διευθυντή Π/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Λευκάδας, αυτή να καταχωρηθεί στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Myschool και ύστερα από όλα αυτά αυτή να αποσταλεί στον Δήμο Μεγανησίου του οποίου το Δ.Σ. θα συζητήσει επ΄αυτής και οφείλει να γνωμοδοτήσει.

  Κάποιοι μάλλον ή έχουν «μπερδευτεί» και θέλουν να μην αισθάνονται μόνοι, ή ζουν σε άλλον χρονοχώρο και δεν θέλουν να πλήξουν, ή έχουν χάσει παντελώς την ψυχραιμία τους, αλλά δυστυχώς σε αυτό δεν μπορούμε να τους βοηθήσουμε.

 4. Το Δ.Σ. του Δήμου Μεγανησίου συνεδρίασε στις 1-2-2016 με εισηγητή τον Πρόεδρο του Δ.Σ. (και Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου) κ. Πάνο Δάγλα. Αναφορά γίνεται ότι το έγγραφο -ουσιαστικά η πρόταση της Διεύθυνσης Π/θμιας Ν. Λευκάδας-  έχει πρωτοκολληθεί από την Διεύθυνση Π/βάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Λευκάδας στις 19-1-2016, δηλαδή είκοσι επτά (27) ημέρες μετά τις 23-12-2015 και πρωτοκολλήθηκε στον Δήμο Μεγανησίου ως εισερχόμενο στις 19/01/2016, δηλαδή αυθημερόν.  Μετά, και η γνωμοδότησή μας ως Δ.Σ. στην εισήγηση του Διευθυντή Π/βάθμιας που ήταν να υποβιβασθεί το Δημοτικό Σχολείο Μεγανησίου από 4θέσιο σε 3θέσιο ήταν φυσικά αρνητική, ομόφωνα! Και δεν θα μπορούσε να ήταν διαφορετική.
 5. Το έγγραφο του Υπουργείου, αυτό της 23-12-2015, αναφέρει ακόμα ότι «Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης πρέπει μέχρι 04-03-2016 να υποβάλουν την εισήγησή τους στις αντίστοιχες ειδικές φόρμες εισηγήσεων του Myschool, αφού μελετήσουν και επεξεργαστούν τις προτάσεις των Διευθύνσεων περιοχής ευθύνης τους.». Δηλαδή ό,τι και να έχει γνωμοδοτήσει το Δημοτικό Συμβούλιο του όποιου Δήμου-παραλήπτη του εγγράφου της 23-12-2015 και όποτε αυτό έφτασε και καταχωρίστηκε ως εισερχόμενο στον όποιον δήμο (σε εμάς στις 19/01/2016, όπως προαναφέρθηκε), υπερισχύει, κατά το ΥΠ.Ε.Π.Θ., η εισήγηση του Διευθυντή Π/βάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία υποχρεωτικά προηγείται και χρονικά της διαδικασίας γνωμοδότησης του Δημοτικού Συμβουλίου!
 6. Και το έγγραφο της 23-12-2015 συνεχίζει, ουσιαστικά «πετάει το μπαλάκι» στον εκάστοτε Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ο οποίος έχει τον πολιτικό λόγο αλλά και την ευθύνη υλοποίησης της κυβερνητικής πολιτικής, διότι πρόκειται για πολιτική θέση: «Διευκρινίζεται ότι οι προτάσεις στο Myschool (σημείωση: ηλεκτρονική πλατφόρμα που διαθέτουν όλες οι Διευθύνσεις και τα σχολεία) υποβάλλονται από τον Διευθυντή Π/θμιας ή Δ/θμιας Εκπαίδευσης. Στη συνέχεια ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης εισηγείται θετικά ή αρνητικά επ’ αυτών. Εάν ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης επιθυμεί να εισηγηθεί μεταβολή, η οποία δεν έχει προταθεί από τον Διευθυντή Π/θμιας ή Δ/θμιας Εκπαίδευσης πρέπει:
  – να ζητήσει από τον Διευθυντή Π/θμιας ή Δ/θμιας Εκπαίδευσης να υποβάλει τη σχετική πρόταση και να σημειώσει στο αντίστοιχο πεδίο την εισήγησή του (θετική.ή.αρνητική).
  – Στη συνέχεια ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης μπορεί να προχωρήσει στην ηλεκτρονική καταχώριση της εισήγησής του.».

Και δεν μείναμε οι Μεγανησιώτες με σταυρωμένα χέρια, αλλά προσπαθήσαμε και προσπαθούμε  δυναμικά να αντιπαλέψουμε την κατάσταση. Αλλά τελικά αυτό που μένει από όλο το κατασκεύασμα μιας ιστορίας είναι ότι, δυστυχώς για κάποιους, το ψέμα έχει κοντά ποδάρια και η προβοκάτσια ακόμα πιο κοντά. Και ύστερα τους ζητάμε να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων;

Συνημμένα:

Η Εγκύκλιος του ΥΠ.Ε.Π.Θ. (http://www.esos.gr/sites/default/files/articles/egkyklios_sh._metavolon_16_17.pdf)

Γνωμοδότηση Δ.Σ. Μεγανησίου (https://yperdiavgeia.gr/pdfjs/web/viewer.html?file=/decisions/downloadPdf/17994637)

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΓΛΑΣ

πηγή: δήμος Μεγανησίου

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *