Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
13 Αυγούστου 2022

Οριοθετούνται οι προστατευόμενες θαλ. περιοχές

Θαλάσσια στρατηγική: τι προβλέπει το νομοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ

Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με τίτλο «Θαλάσσια στρατηγική για την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008» κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή.

Mε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο ενσωματώνεται στην εθνική νομοθεσία η κοινοτική οδηγία 2008/56 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τη θαλάσσια στρατηγική, η οποία αποτελεί τον περιβαλλοντικό πυλώνα της μελλοντικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θέμα αυτό. Στόχος είναι η διατήρηση και αποκατάσταση της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος έως το έτος 2020.

Το νομοσχέδιο αφορά σε όλα τα θαλάσσια ύδατα, δηλαδή στο βυθό και το υπέδαφος εντός των εθνικών υδάτων, ώστε να καταγραφούν οι συνέπειες στην ποιότητα του θαλάσσιου περιβάλλοντος που προέρχονται από όλες τις χώρες στην ίδια θαλάσσια περιοχή, ή υποπεριοχή.
Για την επίτευξη του στόχου της διατήρησης ή επίτευξης της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος έως το έτος 2020, απαιτούνται συγκεκριμένες δέσμες δράσεων οι οποίες θα πρέπει να ολοκληρώνονται βάσει ενός δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος.

Ειδικότερα:

*Έως το 2012, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί α) η αρχική αξιολόγηση της περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων, β) ο προσδιορισμός της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων τους και γ) ο καθορισμός των περιβαλλοντικών στόχων και δεικτών.

*Έως το 2013, θα πρέπει να έχουν οριοθετηθεί οι προστατευόμενες περιοχές για κάθε θαλάσσια περιοχή ή υποπεριοχή, με στόχο τη δημιουργία ενός συνεκτικού και αντιπροσωπευτικού δικτύου θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών.

*Έως το 2014, θα πρέπει να έχουν θεσπιστεί τα προγράμματα παρακολούθησης της περιβαλλοντικής κατάστασης των υδάτων τους.

*Τέλος, το 2015, θα πρέπει να έχουν διαμορφωθεί τα προγράμματα μέτρων για την εξασφάλιση καλής περιβαλλοντικής κατάστασης των υδάτων μέχρι το έτος 2020. Η θέση των μέτρων σε λειτουργία προβλέπεται το αργότερο έως το έτος 2016.

Οι θαλάσσιες στρατηγικές των κρατών-μελών οφείλουν να επικαιροποιούνται ανά εξαετία και πρέπει να είναι ευέλικτες σε τυχόν αλλαγές των δεδομένων και σε νέες εκτιμήσεις.

Η Οδηγία Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική είναι στενά συνυφασμένη με την Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά και συμπληρώνουν η μία την άλλη.

Για την εφαρμογή του νόμου προβλέπεται η σύστασηΕθνικής Επιτροπής Θαλάσσιας Στρατηγικής με συμμετοχή όλων των συναρμόδιων Υπουργών.

Ως Αρμόδια Αρχή ορίζεται η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ, η οποία έχει την ευθύνη της διαμόρφωσης της πολιτικής για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, μέσα στο πλαίσιο που ορίζει η κοινοτική οδηγία, καθώς και του αναγκαίου συντονισμού των φορέων του δημόσιου τομέα σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης καθώς και του ιδιωτικού τομέα και των αντίστοιχων επιστημονικών φορέων.

ΠΗΓΗ : econews via ΥΠΕΚΑ

Δείτε εδώ (ΠΗΓΗ : ΥΠΕΚΑ)

Στον ενδεικτικό χάρτη που ακολουθεί εμφαίνονται: οι θαλάσσιες υποπεριοχές «Αιγαίου Πελάγους - Θάλασσα Λεβαντίνης», «Ιονίου Πελάγους και Κεντρικής Μεσογείου» και «Αδριατικής Θάλασσας», που ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2

 

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *