Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
10 Δεκεμβρίου 2022

Υποβολή αιτήσεων για πρόσληψη Ειδικού Συμβούλου στο Δήμο Μεγανησίου

Ο Δήμαρχος Μεγανησίου έχοντας υπόψη:

– Τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν.3584/2007

– Τις διατάξεις του Ν.3852/2010

– Την αριθμ. 55/74802/29-12-2010 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. καλεί τους / τις

ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν αίτηση με λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου στην ακόλουθη θεματική ενότητα:

  • Οικονομική διαχείριση και λειτουργία του Δήμου

Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται εκτός από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα προσόντα αυτά.

Θα πρέπει να κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής με αντικείμενο τη Λογιστική και Χρηματοοικονομική.

Επίσης θα πρέπει να έχουν εμπειρία από θητεία τους σε θέματα ΟΤΑ ή και νομικών προσώπων των ΟΤΑ. Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:

Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Οι θέσεις δύναται να καλυφθούν και με απόσπαση υπαλλήλου από φορείς του δημόσιου τομέα.

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους, συνοδευόμενη από λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα καθώς και οποιαδήποτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο των εξειδικευμένων προσόντων τους θεωρούν απαραίτητο, στο Γραφείο του Δημάρχου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, το αργότερο μέχρι 02/01/2015.

Για περισσότερες πληροφορίες στον κο Μάντζαρη Παναγιώτη στο τηλέφωνο 2645 361 315.

 

ΠΗΓΗ: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *