Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
10 Αυγούστου 2022

Πρόσκληση για συμμετοχή στα Θεματικά Εργαστήρια ΤοπΕΚΟ

 Το Επιμελητήριο Λευκάδας  

που συμμετέχει στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΤΟΠΕΚΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

στο πλαίσιο του Έργου

«Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στην Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας»

σας προσκαλεί να συμμετάσχετε

σε θεματικά εργαστήρια

με τίτλο «Επιχειρηματική Στρατηγική στο νέο Οικονομικό Περιβάλλον»

που θα πραγματοποιηθούν  στην αίθουσα εκδηλώσεων της Αναπτυξιακής Εταιρείας Λευκάδας (Γολέμη 5-7 2ος όροφος- πάνω από το Λιμεναρχείο Λευκάδας) την

Τετάρτη,  30 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 18.00 (Επιχειρηματικότητα)

& την

Πέμπτη,  31 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 18.00 (Απασχόληση)

Η παρούσα χρηματοπιστωτική κρίση έχει ήδη επηρεάσει και αλλάξει το επιχειρηματικό περιβάλλον και τους όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων. Η ανεξέλεγκτη μετατροπή της σε οικονομική κρίση και η συνεπαγόμενη ύφεση, επιβάλλουν την αναθεώρηση όλων των δεδομένων της λειτουργίας των επιχειρήσεων αλλά και των εργαλείων διοικήσεως & λήψεως επιχειρηματικών αποφάσεων.

Το θεματικό εργαστήριο έχει σκοπό την ενίσχυση της προοπτικής απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των ωφελούμενων – ανέργων του προγράμματος αξιοποιώντας και την δικτύωσή τους με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης (Δήμοι Λευκάδας & Μεγανησίου). Μετά την ολοκλήρωση του εργαστηρίου της Πέμπτης θα ακολουθήσουν συναντήσεις ανέργων με υποψήφιους εργοδότες και στελέχη επιχειρήσεων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΤΟΠΕΚΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

Υπεύθυνοι  επικοινωνίας:

Επιμελητήριο Λευκάδας, Αθανασίου Πηνελόπη τηλ. 26450 22381

REMACOAE(Συντονιστής εταίρος): κος Δαλκίδης Γιώργος, τηλ. 210 6725966

e-mail:  topekolefkadas@gmail.com

website:  www.topekolefkadas.gr

1ο Θεματικό Εργαστήριο 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΤΟΠΕΚΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

Ημερομηνία 30 & 31/10/2013
Χώρος: Αίθουσα Συνεδριάσεων Αναπτυξιακής Λευκάδας
Δ/νση : Γολέμη 5-7 – 2ος όροφος

ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 18:00 μ.μ

Πρόγραμμα Θεματικού Εργαστηρίου

1η Ενότητα Εργασιών –Επιχειρηματικότητα

Εγγραφή
Α. Η ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ
i. Το Λεξιλόγιο της Κρίσεως: Οικονομικοί Όροι & Βασικές Έννοιες (Χρέος, Έλλειμμα, Α.Ε.Π., Ισοζύγιο Πληρωμών, Εμπορικό Ισοζύγιο, Ανταγωνιστικότητα, Δημοσιονομική & Νομισματική Πολιτική, Δ.Ν.Τ., Τραπεζικό Σύστημα κλπ.)
ii. Τι & Ποιος προκάλεσε την Κρίση. (Ποιος ήταν ο μηχανισμός εκδηλώσεως, πώς λειτούργησε και πώς εξελίχθηκε.)
iii. Η ελληνική διάσταση της κρίσεως. (Οι επιπτώσεις στην εγχώριο αγορά – Από την κρίση χρέους στην κρίση δανεισμού.)
iv. Αντιμετώπιση & υπέρβαση της κρίσεως – Προετοιμασία για ανάκαμψη.

Β. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΡΙΣΕΩΣ: Είναι εφικτή, πόσο και για ποιους;
i. Τα προβλήματα των τραπεζών.
ii. Τα νέα κριτήρια αξιολογήσεως αιτημάτων.
iii. Διαβάθμιση Πιστωτικού Κινδύνου & Ταξινόμηση χορηγήσεων κατά κατηγορία πιστωτικού κινδύνου
iv. Ο αλληλόχρεος λογαριασμός κεφαλαίου κινήσεως και η προεξόφληση επιταγών.
v. Πρόληψη & Διαχείριση Εμπλοκών.

Γ. ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
i. Ποια είναι.
ii. Πώς λειτουργούν.
iii. Ποιοι μπορούν να τα αξιοποιήσουν.
iv. Ποια υπάρχουν στην ελληνική αγορά.

Δ. ΔΙΑΣΩΣΗ & ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
i. Η εταιρική αναδιάρθρωση στη διεθνή και την ελληνική πραγματικότητα.
ii. Η -προπτωχευτική- διαδικασία εξυγιάνσεως του άρθρου 99 του ν.3588/07, όπως τροποποιήθηκε με το ν.4013/11.
iii. Η μεταπτωχευτική διαδικασία αναδιαρθρώσεως του άρθρου 107 του ν.3588/07.
iv. Έξυπνα Χρηματοοικονομικά Εργαλεία για τη διαπραγμάτευση & επίτευξη συμφωνίας με τους πιστωτές.

E. Προτάσεις συλλογικής ενεργού αντιμετωπίσεως της κρίσεως.

2η Ενότητα Εργασιών – Απασχόληση

ΠΕΜΠΤΗ 31 Οκτωβρίου 2013 18:00 μ.μ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Εγγραφή

1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1.1. Πολιτειακή συγκρότηση: Κυβέρνηση, Βουλή, Νομοθεσία, Κράτος, Οργανισμοί, Περιφέρειες, Αυτοδιοίκηση,.
1.2. Δικαιοσύνη: Νομικό σύστημα – Απονομή Δικαιοσύνης: Αστικά & Ποινικά Δικαστήρια – Άρειος Πάγος, Διοικητικά / Φορολογικά – Συμβούλιο της Επικρατείας, τι σημαίνει αγωγή, διαταγή πληρωμής, μήνυση, έφεση, ασφαλιστικά μέτρα κλπ.
1.3. Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωκοινοβούλιο, Ε.Κ.Τ., Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Ευρωπαϊκά Ταμεία, Ευρωζώνη, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
1.4. Άλλοι διεθνείς θεσμοί: Συμβούλιο της Ευρώπης, Διεθνή Δικαστήρια, Δ.Ε.Ε., ΝΑΤΟ, Ο.Η.Ε. κλπ.

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
2.1. Βασικά Δημοσιονομικά Στοιχεία (Χρέος, Έλλειμμα, Α.Ε.Π., Ισοζύγιο Πληρωμών, Εμπορικό Ισοζύγιο, Ανταγωνιστικότητα, Προϋπολογισμός, Νομισματική Πολιτική, Δ.Ν.Τ. κλπ.)
2.2. Τραπεζικό σύστημα: Έκδοση χρήματος, δάνεια, καταθέσεις, κάρτες, εγγυητικές κλπ.
2.3. Εταιρείες και συνεταιρισμοί (νομικές μορφές κλπ.) και στοιχεία εμπορικού δικαίου.
2.4. Βασικά στοιχεία λογιστικής: ισολογισμοί, βιβλία, τιμολόγια, αποδείξεις κλπ.
2.5. Βασικά στοιχεία εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.
2.6. Βασικά στοιχεία φορολογικής νομοθεσίας.
2.7. Βασικά στοιχεία λειτουργίας επιχειρήσεων (οργάνωση, χρηματοοικονομικά, κοστολόγηση κλπ.)

3. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
3.1. Οργάνωση Γραφείου.
3.2. Οργάνωση αρχείου: αλληλογραφία, πρωτόκολλο, έγγραφα κλπ.
3.3. Γραμματειακή υποστήριξη, σύνταξη εγγράφων κλπ.
3.4. Χρήση διαδικτύου.
3.5. Τράπεζες πληροφοριών

3η Ενότητα Εργασιών- Σύζευξη Προσφοράς και Ζήτησης Εργασίας

20:00 – 20:30 Δικτύωση Ωφελουμένων με επιχειρήσεις – Ευκαιρίες Καριέρας
Συναντήσεις ανέργων με υποψήφιους εργοδότες και στελέχη επιχειρήσεων.

Επισημαίνουμε ότι πέραν των ερωτήσεων που θα είναι εφικτό να απαντηθούν στα πλαίσια των δύο ημερών, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν στον εισηγητή ερωτήσεις ή/και να ζητήσουν πληροφορίες επί σχετικών θεμάτων, τις απαντήσεις επί των οποίων θα λάβουν ηλεκτρονικώς μετά το πέρας των σεμιναρίων.

Ο εισηγητής, κ. Ιπποκράτης Χατζηαγγελίδης είναι πιστοποιημένος από τον Ο.Α.Ε.Δ. και έχει παρουσιάσει πολλά σεμινάρια χρηματοοικονομικής φύσεως. Είναι Σύμβουλος Επιχειρήσεων με υπερ20ετή εμπειρία και εξειδίκευση στη Μελέτη & Ανάλυση Επενδύσεων, στη Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων, στις Εξαγορές & Συγχωνεύσεις και στη Διαχείριση Κρίσεων.

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *