Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
2 Δεκεμβρίου 2021

Με αγωγή, προσφυγή και εξώδικο απαντά ο Δήμος Λευκάδας για το ακίνητο 31,35 στρεμ. στα Βαρδάνια που εκποιεί το ΤΑΙΠΕΔ

Στο Μεγανήσι ανήκει ένα μικρό ποσοστό του εν λόγω ακινήτου-

Ακολουθεί το απόσπασμα από το πρακτικό της αρ.  12/13 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας που συγκλήθηκε εκτάκτως για το θέμα που έχει ανακύψει.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ              

Από το πρακτικό της αρ.  12/13 Συνεδρίασης

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 153

Στη Λευκάδα σήμερα στις 15 του μηνός Μαϊου του έτους 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30 ήρθε σε  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ. 12201/14-5-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παράγραφος 5 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.

Παραβρέθηκαν
1. Αραβανής Ελευθέριος -Πρόεδρος
2. Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
3. Αραβανής Ανδρέας
4. Ρόκκος Στυλιανός
5. Βικέντιος Νικόλαος
6. Σούνδιας Πραξιτέλης
7. Γαζής Αναστάσιος
8. Αραβανής Σπυρίδων
9. Μακρυγιώργου Νίκη
10. Γιαννούτσος Πέτρος
11. Γεωργάκης Βασίλειος
12. Ζουριδάκης Ευτύχιος
13. Σώλος Φώτιος
14. Πεντεσπίτης Νικόλαος
15. Καρτάνος Ιωάννης
16. Μεσσήνη Κερασούλα
17. Καρβούνης Σπυρίδων
18. Μεσσήνης Ιωάννης
19. Φίλιππας Γεώργιος
20. Αραβανής Γεράσιμος
21. Νικητάκης Μάρκος
22.Καββαδάς Αθανάσιος
23.Βλάχος Σπυρίδων
24.Δρακονταειδής Κων/νος
25.Γαβρίλης Δημήτριος
26. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Απουσίαζαν
1. Βεργίνης Ξενοφών
2. Λάζαρη Πηνελόπη
3. Μελάς Βασίλειος
4. Στραγαλινός Βασίλειος
5. Μαργέλης Γεώργιος
6. Σάντα Μακρή Αικατερίνη
7. Σίδερης Αντώνιος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο κ. Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.

Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν παρόντα 26 μέλη.

ΘΕΜΑ 1ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 12/13 Συνεδρίασης του Δ.Σ.  

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με μεταβίβαση στο ΤΑΙΠΕΔ ακινήτου του Δήμου Λευκάδας, έκτασης 31,35 στρεμμάτων στη θέση ΒΑΡΔΑΝΙΑ, μετά από εισήγηση του Υπουργείου Οικονομικών.

Εισηγητής: Κώστας Αραβανής, Δήμαρχος

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω της σοβαρότητας του θέματος και των περιορισμένων χρονικών περιθωρίων εξαιτίας των δρομολογημένων διαδικασιών.

Ο Πρόεδρος θέτει το κατεπείγον της συνεδρίασης προς έγκριση στο Σώμα.

Ομόφωνα το Δ.Σ. δέχεται το κατεπείγον της συνεδρίασης.

Ο Δήμαρχος κ.Κώστας Αραβανής, εισηγούμενος το θέμα, διαβάζει στο Δ.Σ. την αριθ. 12207/14-5-2013 επιστολή που απέστειλε στον Υπουργό Οικονομικών σχετικά με το θέμα και κάνει μία ιστορική αναδρομή για το συγκεκριμένο ακίνητο.

Η παραπάνω επιστολή έχει ως εξής:

“                                                                       Προς:Υπουργό Οικονομικών

                                                                                                            κ.Ιωάννη Στουρνάρα

                                                                                                            Νίκης 5-7 –ΑΘΗΝΑ

                                                                                                            Τ.Κ.10180

            Μετά από δική σας εισήγηση η διυπουργική επιτροπή αναδιαρθρώσεων και αποκρατικοποιήσεων αποφάσισε, με την αριθμ.234/13 απόφασή της, την μεταβίβαση περιουσίας  του Δημοσίου στο ΤΑΙΠΕΔ.Ανάμεσα στα ακίνητα που μεταβιβάστηκαν περιλαμβάνονται και 31,35 στρ. του Δήμου Λευκάδας.

            Πρέπει να γνωρίζετε κ.Υπουργέ ότι το μεταβιβαζόμενο ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή NATURA και ανήκει στο Δήμο μας είναι δε μέρος της ακίνητης περιουσίας του από την εποχή της Ένωσης της Επτανήσου.Έχει μάλιστα καταγραφεί στο κτηματολόγιο ως περιουσία του Δήμου. Η Κτηματολόγιο ΑΕ απέρριψε το 2006 το αίτημα της ΚΥΔ για εγγραφή του ως περιουσιακό στοιχείο του Δημοσίου.Πρέπει να σας αναφέρω  ότι στο εν λόγω ακίνητο από  16-07-2007 δρομολογήθηκε έργο του Δήμου για την δημιουργία Αθλητικού Κέντρου συμβατικού ποσού 2.770.179 Ευρώ και μέχρι σήμερα δαπανήθηκαν 2.822.249 Ευρώ

            Επίσης, εντελώς συμπτωματικά ! πριν λίγες μέρες η ΚΥΔ Λευκάδας προσέφυγε με αίτημά της στο Κτηματολόγιο ΑΕ ζητώντας διόρθωση του κτηματολογίου με διοικητική πράξη, διαδικασία που θα αναλάβει να προωθήσει το ΤΑΙΠΕΔ.

            Πρέπει να σας κάνουμε γνωστό κ.Υπουργέ, ότι ο Δήμος μας  θα προστατεύσει με κάθε μέσον τα περιουσιακά του δικαιώματα και ο λαός της Λευκάδας δεν  θα επιτρέψει ποτέ  με διοικητική πράξη του ΟΚΧΕ αμφιβόλου νομιμότητας και με παράκαμψη της δικαστικής οδού, να του στερήσουν περιουσιακά στοιχεία που κατέχει επί 150 χρόνια.

            Στη δύσκολη στιγμή που περνάει η χώρα μας και που όλοι συμμετέχουμε για το ξεπέρασμά της , η θεσμική λειτουργία του κράτους και η προστασία της Δημοτικής περιουσίας είναι πρώτης προτεραιότητας.

            κ.Υπουργέ,

            Θα παρακαλούσαμε να επιληφθείτε του θέματος για την αποκατάσταση της τάξης και την εγγύηση της νομιμότητας. Είμαστε βέβαιοι ότι η σχετική πληροφόρησή σας δεν ήταν πλήρης”.   

Α.ΚΑΒΒΑΔΑΣ: Είναι ένα σοβαρό θέμα το οποίο για να το προσεγγίσεις απαιτεί ημέρες. Το πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ προέβλεπε την καταγραφή της Δημοτικής Περιουσίας και η παράταξή μας έχει φέρει το θέμα κατ’ επανάληψη στο Δ.Σ.

Το 2005-2006 ιδιώτης στη συγκεκριμένη περιοχή έκανε καθορισμό αιγιαλού και παραλίας. Από τη στιγμή που ήταν λιμνοθάλασσα και μετά έπεσαν σκουπίδια δεν το συζητάω ότι αυτό ανήκει στο Δήμο. Σαν Δήμος να δώσουμε πολύ μεγάλη βαρύτητα από σήμερα και να καταχωρήσουμε τη Δημοτική Περιουσία.

Στη συνέχεια διαβάζει έγγραφο-επιστολή του κ.Ξ.Βεργίνη, η οποία έχει ως εξής:

H παράταξη «Ενεργών Πολιτών» έχει επίγνωση της κατάστασης στην οποία βρίσκεται η χώρα και κατανοεί τα όποια σοβαρά και επείγοντα μέτρα πρέπει να ληφθούν προκειμένου η χώρα να βγει από το αδιέξοδο. Στην προσπάθεια αυτή συμβάλλουμε όλοι με τα ατομικά και οικογενειακά μας εισοδήματα, ο καθένας με τις δυνάμεις του. Όμως, υπάρχουν και ορισμένα όρια τα οποία ούτε ατομικά αλλά ούτε συλλογικά μπορούμε να ξεπεράσουμε. Τα όρια αυτά αφορούν είτε τη νομιμότητα και συνταγματικότητα, είτε τις παραδόσεις και τον άγραφο νόμο, είτε τις ειδικές συνθήκες και τις ιδιαιτερότητες που αφορούν τον τόπο μας.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση το κράτος οφείλει να γνωρίζει ότι στα Ιόνια Νησιά, σύμφωνα με το νομικό καθεστώς που προϋπήρχε της Ένωσης Επτανήσων με τη Μητέρα Πατρίδα, δημόσια κτήματα δεν υπάρχουν. Υπάρχουν μόνο δημοτικά. Όπως, όμως, κι αν έχει το θέμα η συγκεκριμένη έκταση των 31,35 στρεμμάτων γης διαμορφώθηκε με τη φροντίδα και δαπάνη του Δήμου Λευκάδας και αποτελεί μοναδικό χώρο ανάσας για το λαό της Λευκάδας και ιδιαίτερα για τη νεολαία. Ακόμη κι αν ο Δήμος δεν το διέθετε, όφειλε να το αποκτήσει.

Πέρα λοιπόν, από τη ισχυρή αμφισβήτηση της νομιμότητας ως προς την κυριότητα και τη νομή από πλευράς του Δημοσίου υπάρχουν και τα πραγματικά γεγονότα αλλά και η αναγκαιότητα το συγκεκριμένο οικόπεδο να παραμείνει στο Δήμο.

Ως παράταξη «Ενεργών Πολιτών» είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε σκέψη μεταβίβασης το συγκεκριμένου κτήματος στο ΤΑΙΠΕΔ. Το οικόπεδο για μας ανήκει στο Δήμο και θα αξιοποιηθεί από το Δήμο για το καλό του Λευκαδίτικου λαού και της νεολαίας”.                                       

Κ.ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ: Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε ως Δ.Σ. είναι να καταδικάσουμε αυτή την πολιτική που υλοποιείται και εξυπηρετεί συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα. Εμείς καταδικάζουμε αυτή την πολιτική του ξεπουλήματος της Δημόσιας Περιουσίας. Πρέπει να στηριχτούμε σε μια σειρά νομικών επιχειρημάτων που έχουμε για να κατοχυρώσουμε το συγκεκριμένο ακίνητο. Πρέπει να υπάρχει μέτωπο από την κοινωνία και με δράσεις κινητοποιήσεων των πολιτών.

Στο συνέχεια διαβάζει το παρακάτω κείμενο προς ψήφιση:

“1.  Το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας εκφράζει την κατηγορηματική αντίθεσή του με την αριθμ.234/13 (ΦΕΚ 1020/25-4-2013) απόφασή της διϋπουργικής επιτροπής αναδιαρθρώσεων και αποκρατικοποιήσεων, με την οποία μεταβιβάζεται η περιουσία του Δημοσίου στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) Α.Ε.

       Η πώληση (στην πραγματικότητα εκποίηση) όσο – όσο περιουσιακών στοιχείων του δημοσίου, και μάλιστα με διαδικασίες fast track, θα στερήσει από τη χώρα σημαντικά εργαλεία ανάπτυξης και στρέφεται ευθέως εναντίον του δημοσίου συμφέροντος, της αειφόρου ανάπτυξης του τόπου και της προστασίας του  φυσικού περιβάλλοντος.

       Πρόκειται, στην πλειοψηφία τους, για περιοχές χαρακτηρισμένες ως ιδιαιτέρου φυσικού κάλους, εφαπτόμενες ή εντός περιοχών προστασίας  NATURA,  στην πλειοψηφία τους παραθαλάσσιες, οι οποίες, σύμφωνα με τον τελευταίο «αναπτυξιακό» νόμο, μπορούν κατ εξαίρεση να οικοδομούνται με υψηλότερους συντελεστές δόμησης και γενικότερα οι μελλοντικοί ιδιοκτήτες να λειτουργούν έξω από κάθε έλεγχο.

    2.   Ανάμεσα στα ακίνητα που μεταβιβάστηκαν, εκ των οποίων πάνω από 2700 στρεμ. στα Ιόνια, περιλαμβάνεται και η ΠΑΡΑΝΟΜΗ μεταβίβαση έκτασης 31,35 στρ., ιδιοκτησίας του Δήμου Λευκάδας που βρίσκεται στη περιοχή Βαρδάνια.

       Το μεταβιβαζόμενο ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή NATURA και ανήκει στο Δήμο Λευκάδας από την εποχή της Ένωσης της Επτανήσου (Καπιτουλάριο). Έχει καταγραφεί στο κτηματολόγιο ως περιουσία του Δήμου και η Κτηματολόγιο ΑΕ απέρριψε το 2006 το αίτημα της ΚΥΔ για εγγραφή του ως περιουσιακό στοιχείο του Δημοσίου.

       Στο εν λόγω ακίνητο από 16-07-2007 δρομολογήθηκε έργο του Δήμου για την δημιουργία Αθλητικού Κέντρου.

       Η τελευταία μεθοδευμένη προσπάθεια αλλαγής ιδιοκτησίας του ακινήτου, με διοικητική πράξη του ΟΚΧΕ αμφιβόλου νομιμότητας και με παράκαμψη της δικαστικής οδού, συνιστά επιστροφή στο «αποφασίζομεν και διατάσσομεν» άλλων εποχών κάτι το οποίο δεν πρόκειται να αποδεχθούμε.

3.   Η έναρξη εκποίησης της δημοτικής και δημόσιας περιουσίας στην περιοχή μας, όχι μόνο δεν προωθεί έναν ολοκληρωμένο και αειφόρο περιφερειακό χωροταξικό και αναπτυξιακό σχεδιασμό, αλλά αντίθετα υπονομεύει ευθέως το μέλλον της Λευκάδας.

       Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λευκάδας είναι αποφασισμένο να προστατεύσει με κάθε μέσον τα περιουσιακά δικαιώματα του Δήμου και δεν θα επιτρέψει να του στερήσουν περιουσιακά στοιχεία που κατέχει επί 150 χρόνια.

Στην κατεύθυνση αυτή θα υλοποιηθούν τα παρακάτω μέτρα:

       α)  Αξιοποίηση κάθε νομικής διαδικασίας για να προσβληθεί η απόφαση του  ΤΑΙΠΕΔ (π.χ. ασφαλιστικά μέτρα, αγωγές, προσφυγή στο ΣτΕ, κ.α.).

       β)  Επιτάχυνση κάθε διαδικασίας που θα διασφαλίζει τα ευρύτερα συμφέροντα του Δήμου στην περιοχή.

       γ)  Συντονισμό με τους άλλους φορείς του νομού και κινητοποιήσεις, για την από κοινού αντιμετώπιση του προβλήματος.

       δ)  Κοινή συνέντευξη τύπου (και με παρουσία Λευκαδίων δημοσιογράφων του αθηναϊκού τύπου), με τη συμμετοχή του Δημάρχου και των επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων.

       ε)  Παρεμβάσεις στο χώρο, όπως: καθαρισμός, δενδροφύτευση, τοποθέτηση παγκακιών, πινακίδες από τις οποίες να προκύπτει η ιδιοκτησία του Δήμου, πανώ με σύνθημα κατά της εκποίησης, κ.λπ..

4.   Δεν παραχωρούμε σε κανέναν το δικαίωμα (τώρα αλλά και στο μέλλον) να πουλήσει, πόσο μάλλον να ξεπουλήσει σε τιμή ευκαιρίας, τη δημοτική και δημόσια περιουσία αφαιρώντας έτσι  τον εθνικό – δημόσιο χαρακτήρα της και στερώντας την από όλο τον ελληνικό λαό”.

Γ.ΑΡΑΒΑΝΗΣ: Το σημερινό είναι τμήμα του προβλήματος και δεν αγγίζει τις αιτίες. Το παράγει μία πολιτική, μία κυβέρνηση και οι προηγούμενες. Πρέπει να καταδικαστεί η πολιτική που το παράγει και όσοι την υλοποιούν.

Στο ιδιοκτησιακό φαίνεται πως έχουμε ισχυρά επιχειρήματα, τα οποία κάποιος ειδικός θα πρέπει να τα τεκμηριώσει. Θεωρώ ότι ο Δήμος δεν πρέπει να παλέψει μόνο για τα 31,35 στρέμματα. Ο Δήμος πρέπει να υπερασπίσει τα συμφέροντά του και η κοινωνία να παρέμβει.

Εμείς θα στηρίξουμε μία άποψη που θα περιλαμβάνει:

α) την καταγγελία της πολιτικής εκποιήσεων της Δημ. Περιουσίας.

β) Να επισημάνουμε τις επιπτώσεις αυτής της πολιτικής στο λαό της Λευκάδας.

γ) Ο Δήμος θα κάνει ό,τι μπορεί και η κοινωνία να βγει στο προσκήνιο και να παλέψει.

Δ.ΓΑΒΡΙΛΗΣ: Πρέπει με τη Νομική μας Υπηρεσία να λάβουμε τα όποια μέτρα πρέπει για να διασφαλίσουμε τη συγκεκριμένη Δημοτική Περιουσία.

Μ.ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ: Εγώ διαφωνώ με τον Δήμαρχο ότι πρέπει να ασχοληθούμε με το συγκεκριμένο ακίνητο μόνο. Η πολιτική είναι γενικότερη και επικίνδυνη. Υπάρχουν πολλά ακίνητα που είναι πιθανόν να ενοχοποιηθούν και να εκποιηθούν.

Ζ.ΣΚΙΑΔΑ: Αυτό που γίνεται σήμερα είναι η κορύφωση κάποιων επιλογών που συζητούνταν χρόνια πριν. Από παλιά θεωρούσα ότι οι λιμνοθάλασσες δεν έχουν αιγιαλό και παραλία.

Σ.ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ: Θεωρώ ότι ήταν μεγάλο λάθος η αποδοχή αιγιαλού και παραλίας σε περιοχή της λιμνοθάλασσας που ανήκει στο Δήμο.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να σταλεί και εξώδικο στην ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. για να μη δρομολογηθεί διόρθωση με διοικητική πράξη.

Στη συνέχεια ο κ.Δήμαρχος καταθέτει την παρακάτω πρόταση για ψήφιση από το Δ.Σ.:

Το Δημοτικό Συμβούλιο

1) Εγκρίνει την επιστολή του Δημάρχου προς τον Υπουργό Οικονομικών ως ψήφισμα του Δ.Σ.

2) Να ασκηθεί διεκδικητική αγωγή κατά της απόφασης της διϋπουργικής επιτροπής  αναδιαρθρώσεων και αποκρατικοποιήσεων που μεταβίβασε στο ΤΑΙΠΕΔ το ακίνητο του Δήμου μετά από εισήγηση του Υπουργείου Οικονομικών.

3) Να ασκήσει προσφυγή κατά της διοικητικής πράξης καθορισμού αιγιαλού και παραλίας του 2005.

4) Να σταλεί εξώδικο στην ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.  να μην προχωρήσει σε διοικητική πράξη διόρθωσης του Κτηματολογίου.

5) Να γίνει ενημέρωση  των Δημοτών για το πρόβλημα και την απόφαση του Δ.Σ. και κινητοποιήσεις φορέων για την από κοινού αντιμετώπιση του προβλήματος, καθώς και ενημέρωση των Μ.Μ.Ε.

Η παραπάνω πρόταση έλαβε 20 ψήφους, ήτοι των κ.κ.Ε.Αραβανή, Ν.Μακρυγιώργου, Ζ.Σκιαδά, Σ.Ρόκκου, Α.Αραβανή, Σ.Καρβούνη, Π.Σούνδια, Ν.Πεντεσπίτη, Α.Γαζή, Ι.Καρτάνου, Ε.Ζουριδάκη, Ν.Βικέντιου, Β.Γεωργάκη, Σ.Αραβανή, Κ.Μεσσήνη, Φ.Σώλου, Π.Γιαννούτσου, Ι.Μεσσήνης, Α.Καββαδά, Δ.Γαβρίλη.

Ακολούθως τίθεται σε ψηφοφορία η παρακάτω κοινή πρόταση των κ.κ.Κ.Δρακονταειδή-Γ.Αραβανή (όπως την αποδέχθηκε ο κ.Αραβανής):

1.  Το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας εκφράζει την κατηγορηματική αντίθεσή του με την αριθμ.234/13 (ΦΕΚ 1020/25-4-2013) απόφασή της διϋπουργικής επιτροπής αναδιαρθρώσεων και αποκρατικοποιήσεων, με την οποία μεταβιβάζεται η περιουσία του Δημοσίου στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) Α.Ε.

Η πώληση (στην πραγματικότητα εκποίηση) όσο – όσο περιουσιακών στοιχείων του δημοσίου, και μάλιστα με διαδικασίες fast track, θα στερήσει από τη χώρα σημαντικά εργαλεία ανάπτυξης και στρέφεται ευθέως εναντίον του δημοσίου συμφέροντος, της ανάπτυξης του τόπου, των κατοίκων και της προστασίας του  φυσικού περιβάλλοντος.

Πρόκειται, στην πλειοψηφία τους, για περιοχές χαρακτηρισμένες ως ιδιαιτέρου φυσικού κάλους, εφαπτόμενες ή εντός περιοχών προστασίας  NATURA,  στην πλειοψηφία τους παραθαλάσσιες, οι οποίες, σύμφωνα με τον τελευταίο «αναπτυξιακό» νόμο, μπορούν κατ εξαίρεση να οικοδομούνται με υψηλότερους συντελεστές δόμησης και γενικότερα οι μελλοντικοί ιδιοκτήτες να λειτουργούν έξω από κάθε έλεγχο.

2.   Ανάμεσα στα ακίνητα που μεταβιβάστηκαν, εκ των οποίων πάνω από 2700 στρεμ. στα Ιόνια, περιλαμβάνεται και η ΠΑΡΑΝΟΜΗ μεταβίβαση έκτασης 31,35 στρ., ιδιοκτησίας του Δήμου Λευκάδας που βρίσκεται στη περιοχή Βαρδάνια.

Το μεταβιβαζόμενο ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή NATURA και ανήκει στο Δήμο Λευκάδας από την εποχή της Ένωσης της Επτανήσου (Καπιτουλάριο). Έχει καταγραφεί στο κτηματολόγιο ως περιουσία του Δήμου και η Κτηματολόγιο ΑΕ απέρριψε το 2006 το αίτημα της ΚΥΔ για εγγραφή του ως περιουσιακό στοιχείο του Δημοσίου.

Στο εν λόγω ακίνητο από 16-07-2007 δρομολογήθηκε έργο του Δήμου για την δημιουργία Αθλητικού Κέντρου.

Η τελευταία μεθοδευμένη προσπάθεια αλλαγής ιδιοκτησίας του ακινήτου, με διοικητική πράξη του ΟΚΧΕ αμφιβόλου νομιμότητας και με παράκαμψη της δικαστικής οδού, συνιστά επιστροφή στο «αποφασίζομεν και διατάσσομεν» άλλων εποχών κάτι το οποίο δεν πρόκειται να αποδεχθούμε.

3.   Η έναρξη εκποίησης της δημοτικής και δημόσιας περιουσίας στην περιοχή μας, όχι μόνο δεν προωθεί έναν ολοκληρωμένο περιφερειακό χωροταξικό και αναπτυξιακό σχεδιασμό, αλλά αντίθετα υπονομεύει ευθέως το μέλλον της Λευκάδας και των κατοίκων της.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λευκάδας είναι αποφασισμένο να προστατεύσει με κάθε μέσον τα περιουσιακά δικαιώματα του Δήμου και δεν θα επιτρέψει να του στερήσουν περιουσιακά στοιχεία που κατέχει επί 150 χρόνια.

Στην κατεύθυνση αυτή θα υλοποιηθούν τα παρακάτω μέτρα:

α)  Αξιοποίηση κάθε νομικής διαδικασίας για να προσβληθεί η διϋπουργική απόφαση που μεταβιβάζει την δημόσια περιουσία στο ΤΑΙΠΕΔ (π.χ. ασφαλιστικά μέτρα, αγωγές, προσφυγή στο ΣτΕ, κ.α.).

β)  Επιτάχυνση κάθε διαδικασίας που θα διασφαλίζει τα ευρύτερα συμφέροντα του Δήμου στην περιοχή.

γ)  Συντονισμό με τους άλλους φορείς του νομού και κινητοποιήσεις, για την από κοινού αντιμετώπιση του προβλήματος.

δ)  Κοινή συνέντευξη τύπου (και με παρουσία Λευκαδίων δημοσιογράφων του αθηναϊκού τύπου), με τη συμμετοχή του Δημάρχου και των επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων.

ε)  Παρεμβάσεις στο χώρο, όπως: καθαρισμός, δενδροφύτευση, τοποθέτηση παγκακιών, πινακίδες από τις οποίες να προκύπτει η ιδιοκτησία του Δήμου, πανώ με σύνθημα κατά της εκποίησης, κ.λπ..

4.   Δεν παραχωρούμε σε κανέναν το δικαίωμα (τώρα αλλά και στο μέλλον) να πουλήσει, πόσο μάλλον να ξεπουλήσει σε τιμή ευκαιρίας, τη δημοτική και δημόσια περιουσία αφαιρώντας έτσι  τον εθνικό – δημόσιο χαρακτήρα της και στερώντας την από όλο τον ελληνικό λαό.

Η πρόταση αυτή έλαβε 6 ψήφους, των κ.κ. Κ.Δρακονταειδή, Μ.Νικητάκη, Γ.Φίλιππα, Ν.Μπραντζουκάκη, Γ.Αραβανή, Σ.Βλάχου.

Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ.

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

         1) Εγκρίνει την επιστολή του Δημάρχου προς τον Υπουργό Οικονομικών ως ψήφισμα του Δ.Σ.

2) Να ασκηθεί διεκδικητική αγωγή κατά της απόφασης της διϋπουργικής επιτροπής  αναδιαρθρώσεων και αποκρατικοποιήσεων που μεταβίβασε στο ΤΑΙΠΕΔ το ακίνητο του Δήμου μετά από εισήγηση του Υπουργείου Οικονομικών.

3) Να ασκήσει προσφυγή κατά της διοικητικής πράξης καθορισμού αιγιαλού και παραλίας του 2005.

4) Να σταλεί εξώδικο στην ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.  να μην προχωρήσει σε διοικητική πράξη διόρθωσης του Κτηματολογίου.

5) Να γίνει ενημέρωση  των Δημοτών για το πρόβλημα και την απόφαση του Δ.Σ. και κινητοποιήσεις φορέων για την από κοινού αντιμετώπιση του προβλήματος, καθώς και ενημέρωση των Μ.Μ.Ε.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 153/13.

                             Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Τα παρόντα μέλη

 

                   ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Σε κλείσιμο καταστημάτων καλεί το Επιμελητήριο και ο Εμπορικός Σύλλογος Λευκάδας τα μέλη του , αύριο Παρασκευή

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Το Επιμελητήριο Λευκάδας και ο Εμπορικός Σύλλογος Λευκάδας καλούν τα μέλη τους […]

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *