Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
26 Νοεμβρίου 2020

Προς τι ο αιφνιδιασμός; Αυτά δεν τα γνωρίζατε;

Γιατί σηκώνεται  τόση σκόνη;

Διαβάζουμε λοιπόν στο Καταστατικό ιδρύσεως του ΤΑΙΠΕΔ, άρθρο 4 :

Σκοπόςτου ΤΑΙΠΕΔ (άρθρο 4 καταστατικού του) είναι η αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων της Ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου και περιουσιακών στοιχείων ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ όπως ορίζεται στην §1 του άρθρου 5 του ν. 3986/2011.

Σημείωση: Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ): Χαρακτηρίζονται εκείνα των οποίων ο σκοπός αφορά την εξυπηρέτηση και την επιτέλεση κάποιας κρατικής λειτουργίας ή υπηρεσίας. Πρότυπο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου είναι (κατά λειτουργία) η ίδια η Πολιτεία (το Κράτος) άλλα χαρακτηριστικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου είναι οι Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (δήμοι και περιφέρειες) η Εκκλησία της Ελλάδος, το Ν.Α.Τ., το Ι.Κ.Α., η Τράπεζα της Ελλάδος κλπ.

Ας δούμε τα παράδοξα-περίεργα και πονηρά που έχει ο ν. 3986/2011.  Από το σκοπό (και τον τίτλο) του ΤΑΙΠΕΔ αναφέρεται η αξιοποίηση της ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ του Δημοσίου.

Τί λέμε όμως ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου;

Δεν υπάρχει ορισμός της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου. ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΜΩΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ. Άρα δια της αναγωγής ό,τι δεν εμπίπτει στη ΔΗΜΟΣΙΑ περιουσία του δημοσίου είναι η ΙΔΙΩΤΙΚΗ περιουσία του.

Ο ορισμός περιέχεται  (όσο και να φαίνεται περίεργο) στον “Νόμο περί διακρίσεως κτημάτων” της  21 Ιουνίου (3 Ιουλίου) 1837! (νόμος Όθωνος, βασικό Δίκαιο)

Στο νόμο αυτό διακρίνονται τα κτήματα σε δημόσια ή ιδιωτικά(άρθρο 13). Δημόσια κτήματα είναι όσα ανήκουν στην επικράτεια (άρθρο 14). Οι δρόμοικαι παράδρομοι(αγυιαί=διάβαση σημασμένη με στήλη, εκείνη την εποχή – κατ’ άλλους όρμοι ή ακρωτήρια, νοηματικά όμως απορρίπτεται αυτή η εκδοχή), οι ποταμοίμε τις όχθες τους, οι αιγιαλοί, τα λιμάνια, οι όρμοικαι εν γένει όλα τα μέρη της επικράτειας όσα δεν δύνανται να γίνουν ιδιωτική ιδιοκτησία, θεωρούνται δημόσια κτήματα. (άρθρο 15).  Ιδιωτικά κτήματα είναι αυτά που ανήκουν σε ένα η περισσότερα άτομα ή σε κάποια κοινότητα (άρθρο 19).

 

Ο νόμος περί διακρίσεως κτημάτων προέρχεται από το σύγγραμμα “Ο Νόμος των Υποθηκών μετά σημειώσεων και ο Νόμος περί Διακρίσεως Κτημάτων” εκδ 1938, από την ψηφιακή βιβλιοθήκη Ανέμη Παν/μίου Κρήτης http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/9/0/7/metadata-39-0000583.tkl

 Βλέπουμε ότι δρόμοι, λιμάνια, αιγιαλοί, ακτές κλπ. ανήκουν στη ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ και όχι στην ΙΔΙΩΤΙΚΗ περιουσία του Δημοσίου.

Μετά τη διεκρίνηση και αφού μάθαμε ποιά είναι η δημόσια περιουσία, δηλαδή αυτή που δεν ¨αξιοποιείται” από το ΤΑΙΠΕΔ, ας δούμε τις λέει και το περιβόητο άρθρο 5 §1 του ν. 3986/2011

1. Η αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου διενεργείται με κάθε πρόσφορο τρόπο και κατά προτίμηση, με:
α) Πώληση.
β) Σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων δικαιωμάτων οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας.
γ) Μεταβίβαση εμπραγμάτων δικαιωμάτων οποιασδήποτε φύσης επί αυτών.
δ) Εκμίσθωση.
ε) Παραχώρηση της χρήσης ή της εκμετάλλευσής τους.
στ) Ανάθεση της διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων.
ζ) Εισφορά τους σε ανώνυμες εταιρείες και στη συνέχεια πώληση των μετοχών που προκύπτουν.
η) Τιτλοποίηση απαιτήσεων, ανεξάρτητα από τον επιχειρηματικό ή μη χαρακτήρα τους, σύμφωνα με τα άρθρα 10, 11 και 14 του ν. 3156/2003

Και ποιά είναι τα περιουσιακά στοιχεία που μεταβιβάζονται στο ΤΑΙΠΕΔ;

Αυτά αναφέρονται στο άρθρο 2 του ν 3156/2003. Επειδή το άρθρο αυτό αναφέρει γενικά στοιχεία, παραπέμποντας στο Μεσοπρόθεσμο και τα Μνημόνια, ας δούμε τι λέει το ίδιο το ΤΑΙΠΕΔ ότι του έχει ΉΔΗ μεταβιβαστεί:

ΥΠΟΔΟΜΕΣ

 • ΟΣΕ (Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος): Διαχειριστής Σιδηροδρόμου (ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.), Σιδηροδρομικούς Σταθμούς, Συντήρηση Τροχαίου Υλικού και Σιδηροδρομικού Εξοπλισμού (ROSCO)
 • το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών
 • τα Τοπικά Αεροδρόμια
 • 4 αεροσκάφη τύπου Airbus 340 – 300
 • την Εγνατία Οδό
 • την Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι Α.Ε. (εταιρεία εκμετάλλευσης μεγάλων αυτοκινητοδρόμων)
 • την Εταιρεία Ύδρευσης κι Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (ΕΥΔΑΠ Α.Ε.)
 • την Εταιρεία Ύδρευσης κι Αποχέτευσης  Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ Α.Ε.)
 • 12 λιμάνια ως εταιρείες περιορισμένης ευθύνης
 • Μικρά λιμάνια και μαρίνες
 • Τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ)
 • Την Εγκατάσταση Αποθήκευσης Φυσικού Αερίου «Νότια Καβάλα»
 • Τις Άδειες Κινητής Τηλεφωνίας (Φάσμα Συχνοτήτων (900-1800 MHZ)

Βλέπουμε δηλαδή ότι έχει ήδη παραχωρηθεί στο ΤΑΙΠΕΔ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ κάτι που απαγορεύεται από το Σύνταγμα γιατί η δυνητική της πώληση αντιβαίνει στο άρθρο 5 §4 περί ελεύθερης μετακίνησης των πολιτών ανά την επικράτεια (σε περίπτωση ιδιοκτησίας δρόμων, λιμένων κλπ αυτό περιορίζεται και καθορίζεται από το νέο ιδιοκτήτη) και κάτι το οποίο επίσης ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ από το άρθρο 1 το ίδιου του ν 3869/2011(παραχώρηση ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ).

Πώς όμως δικαιολογείται αυτό από αυτούς που ψήφισαν και εξακολουθούν να ψηφίζουν νόμους και διατάγματα για παραχώρηση της περιουσίας του Δημοσίου στο ΤΑΙΠΕΔ;

Ισχυρίζονται ότι δεν παραχωρείται η γη, αλλά το χαρτοφυλάκιο Οργανισμών που είναι ΝΠΙΔ. Εν τούτοις η έννοια “κτήμα” δεν αφορά μόνο τη γη, αλλά ο,τιδήποτε μπορεί να είναι αντικείμενο δημόσιας ή ιδιωτικής ιδιοκτησίας (άρθρο 1 νόμου περί διακρίσεως κτημάτων).

Τα κτήματα μπορεί να είναι ενσώματα ή ασώματα, αντικαταστατά ή αναντικατάστατα, κινητά ή ακίνητα (άρθρο 2).

Ενσώματο είναι ο,τιδήποτε μπορούμε να το καταλάβουμε με τις αισθήσεις, ασώματα είναι τα άυλα κτήματα (άρθρο3).

Αντικαταστατό είναι το κτήμα που μπορεί να αντικατασταθεί με άλλο της ίδιας ποσότητας και ποιότητα, αυτά που δεν μπορούν να αντικατασταθούν λέγονται αναντικατάστατα (άρθρο 4) Αυτά τα κτήματα που μπορούν να μεταφερθούν από τόπου εις τόπον λέγονται κινητά και εκείνα που δεν μεταφέρονται ακίνητα (άρθρο 5). Τα κινητά κτήματα που αποτελούν παρακολούθημα ακινήτου λογίζονται ως ακίνητα (άρθρο 6). Παρακολούθημα λέγεται ο,τιδήποτε συνδέεται με κάποιο κτήμα και δεν μπορεί να ξεχωριστεί, αλλά και οτιδήποτε το οποίο είναι απαραίτητο για να γίνει χρήση του κυρίου κτήματος, ακόμη και υπηρεσίες οι οποίες είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του (άρθρο 7).

Εύλογα προκύπτει η ερώτηση. Και καλά πρέπει να ανατρέχουμε σε νόμο του Όθωνα, δεν έχουν αλλάξει αυτά;. Η απάντηση είναι ΟΧΙ, δεν έχουν αλλάξει αυτά. Ο συγκεκριμένος νόμος, μαζί με τον νόμο περί υποθηκών και τον εμπορικό νόμο αποτελούν το λεγόμενο “Βασικό Δίκαιο” ή “Διατάξεις βασικού δικαίου”, οι οποίες είναι αναλλοίωτες και πάνω σ’ αυτούς τους ορισμούς διέπεται ολόκληρο το Ελληνικό Δίκαιο.

Είναι προφανές λοιπόν ότι στο ΤΑΙΠΕΔ μεταφέρθηκαν παράνομα (αντίθετα με το άρθρο 1 του ν3869/2011) δημόσια κτήματα – δημόσια περιουσία. Είναι προφανές πχ. ότι o ΟΛΠ είναι παρακολούθημα της ακτής, του λιμανιού και των λοιπών υποδομων, οι οποίες είναι ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ. Ο ΟΛΠ δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς αυτά. Άρα ο ΟΛΠ είναι ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, μαζί με την ακτή, το λιμάνι κλπ. Άρα ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ και όχι ΙΔΙΩΤΙΚΗ

Άρα οποιαδήποτε πράξη γίνει στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ (την Ιδιωτικού Δικαίου Εταιρεία) είναι άκυρηγιατί περιλαμβάνει επέμβαση επί ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ, του οποίου η Ιδιωτική Εταιρεία είναι παρακολούθημα άρα ΑΚΙΝΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ και το δημόσιο κτήμα δεν επιτρέπεται να παραχωρηθεί στο ΤΑΙΠΕΔ εκ του ιδίου του νόμου ίδρυσής του. ΜΥΛΟΣ ΔΗΛΑΔΗ.

Τα πάντα είναι αίωλα και υπό αμφισβήτηση.

Συνεπώς δεν υπάρχει ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου; Ποιά είναι η η ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου;

Ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου υπάρχει και είναι τεράστια.

Πρώτα-πρώτα στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου ανήκουν όλα τα κτήματα (με τον ορισμό που δίνουμε παραπάνω) που έχουν προέλθει στην κυριότητα του Δημοσίου από τρίτους είτε μέσω αγοράς, κληροδοτήσεως,  δωρεάς κλπ. Επίσης στην ιδιωτική περιουσία του δημοσίου ανήκουν εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες όπως πχ. τα Κρατικά Λαχεία, ο ΟΠΑΠ, ο ΟΔΙΕ και οι υπόλοιπες επιχειρήσεις του Δημοσίου. Οι περισσότερες όμως από αυτές τις επιχειρήσεις δημιουργήθηκαν για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, άρα αποτελούν παρακολουθήματα δημόσιας περιουσίας (πχ ΔΕΗ, Ελληνικό, η Κασιώπη της Κέρκυρας στην περίπου μισή της έκταση (λίμνη, αιγιαλός ακτές), η ΔΕΠΑ, η ΕΥΔΑΠ, κλπ). Αυτές μορούν να μεταφερθούν στο ΤΑΙΠΕΔ μόνο ως προς την εταιρική τους μερίδα, δηλαδή την επιχειρηματική εκμετάλλευση και όχι την πλήρη κυριότητα των δημόσιων κτημάτων. Φυσικά αυτό δεν ισχύει και για το λόγο αυτό η λειτουργία του ΤΑΙΠΕΔ είναι παράνομη σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 3896/2011 (νόμος ίδρυσης ΤΑΙΠΕΔ).

Περίεργα και μυστήρια του ΤΑΙΠΕΔ.

Το ΤΑΙΠΕΔ ουσιαστικά δημιουργήθηκε στα πρότυπα του αντίστοιχου Γερμανικού Οργανισμού Αξιοποίησης Περιουσίας (Ιδιωτικοποίησης) της πρώην Ανατολικής Γερμανίας, της γνωστής Τρόεχαντ! Για το πώς λειτούργησε η Τρόεχαντ και ποιά ήταν τα αποτελέσματά της, ώστε εμείς να τη θεωρήσουμε καλή πρακτική, με δεδομένες τις δομικές διαφορές του κρατικού μηχανισμού στην Ελλάδα και τη Γερμανία και της επιχειρηματικότητας ανάμεσα στις δύο χώρες, καλό είναι να κάνετε τον κόπο να δείτε (ή να ξαναδείτε) το εξαιρετικό ντοκυμαντέρ CATASTROIKA του Άρη Χ”Στεφάνου .

Το ΤΑΙΠΕΔ παρακάμπτει το νόμο εκποίησης – πώλησης δημόσιας περιουσίας, η οποία γίνεται μετά από αποτίμησή του από δημόσια υπηρεσία (Δ.Ο.Υ και Κτηματική Υπηρεσία Δημοσίου) και στη συνέχεια πλειοδοτική δημοπρασία. Αντ΄αυτού το ΤΑΙΠΕΔ που ΔΕΝ αποτελείται από δημόσιους λειτουργούς, ορίζει ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ, ιδιωτική εταιρεία, η οποία συμβάλλει (με το αζημίωτο) στην αποτίμηση της περιουσίας καθορίζοντας “εμπορική αξία” και τρόπο “αποκρατικοποίησης“. Παρκάμπτεται δηλαδή το δημόσιο συμφέρον προς όφελος των ενδιαφερομένων.

ΠΗΓΗ

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *