Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
16 Μαΐου 2021

Προϋπολογισμοί των δήμων. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση η κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Πενταετίας

Νέο τρόπο κατάρτισης των προϋπολογισμών των δήμων εισάγουν οι τελευταίες ρυθμίσεις περί ελέγχου των δημοσίων δαπανών. Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών πλέον  η εκτίμηση των αναμενόμενων  εσόδων των δήμων για το 2013 «δεν μπορεί να υπερβαίνει κατά περισσότερο από 30% το αντίστοιχο άθροισμα που εκτιμάται ότι προκύπτει για το έτος 2012».

«Η υπερεκτίμηση των εσόδων ή η εγγραφή εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν οδηγεί ουσιαστικά στην κατάρτιση ελλειμματικού προϋπολογισμού και αυτό απαγορεύεται από το νόμο».

Μάλιστα σύμφωνα με τον νόμο του Καλλικράτη σε περίπτωση που ο αρμόδιος επίτροπος για τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών διαπιστώσει αδράνεια, δόλο ή αμέλεια στην είσπραξη των εσόδων τόσο από τους υπαλλήλους όσο και από τις δημοτικές αρχές, τότε  θα γίνεται προσωπικός καταλογισμός με το ποσό της ζημίας που προξένησαν.

Η ρύθμιση αυτή, σύμφωνα με εκτιμήσεις, σε πρώτη φάση δεν θα δυσκολέψει τους δήμους στο να παρουσιάσουν ισοσκελισμένους τους προϋπολογισμούς για το 2013.

Με δεδομένο όμως ότι ο μέχρι τώρα μέσος όρος είσπραξης βεβαιωθέντων οφειλών προς  τους δήμους, σύμφωνα με εκτιμήσεις, κυμαίνεται στο 30%, αλλά και το γεγονός ότι λόγω της κρίσης μεγεθύνεται η αδυναμία των πολιτών να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς τους δήμους, τα προβλήματα απόκλισης αναμένονται να εμφανιστούν με την έναρξη της εκτέλεσης των προϋπολογισμών τους. Σε συνάρτηση δε με την συνεχή επιτροπεία που θα έχουν από  το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, που θα ελέγχει σε μηνιαία και τριμηνιαία βάση την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, πολλοί δήμοι θα υπαχθούν με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών «υποχρεωτικά  σε Πρόγραμμα Εξυγίανσης και με την υποχρέωση εφαρμογής συγκεκριμένων παρεμβάσεων», δηλαδή αυξήσεις τελών και φόρων, σύμφωνα με την τελευταία Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.

Απαρέγκλιτη όμως προϋπόθεση για την έγκριση του προϋπολογισμού των δήμων,  καταληκτική ημερομηνία 31η Ιανουαρίου, είναι ο κάθε δήμος να έχει  καταρτίσει και να έχει εγκριθεί Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης πενταετίας.

«Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης συνοψίζει το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσης, το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και τον ετήσιο προϋπολογισμό του ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων. Περιλαμβάνει υποχρεωτικά μηνιαίους και τριμηνιαίους στόχους, δράσεις και προθεσμίες και αποστέλλεται προς έγκριση στον Ελεγκτή Νομιμότητας».

Σε ότι αφορά το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας οι λεπτομέρειες για την λειτουργία του αναμένεται να ρυθμιστούν με κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών.

ΠΗΓΕΣ : localit.gr, ypes.gr

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *