Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
20 Αυγούστου 2022

Αιρετοί της Αυτοδιοίκησης προς την (συγ)κυβέρνηση: Μην κόβετε (και) από τους μισθούς μας αλλά από τους ΚΑΠ

Περιφερειάρχες, Αντιπεριφερειάρχες, Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι αντιδρούν με κοινή δήλωση των οργάνων τους –

Η κοινή δήλωση των ΕΝΠΕ και ΚΕΔΕ (ΠΗΓΗ) αναφέρει:

«Η προβλεπόμενη εξοικονόμηση πόρων από όλες τις μειώσεις και περικοπές στις αντιμισθίες των αιρετών (Περιφερειαρχών, Δημάρχων, Αντιπεριφερειαρχών, Αντιδημάρχων, Προέδρων Περιφερειακών και Δημοτικών Συμβουλίων και Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης) και την κατάργηση των μετακλητών υπαλλήλων είναι περίπου 5 εκατ. Ευρώ σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τον αρμόδιο Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών. Η ΕΝΠΕ και η ΚΕΔΕ αντιπροτείνουν την αφαίρεση του ισόποσου από τους ΚΑΠ του εκάστοτε έτους, προκειμένου να μπορέσουν οι Δήμοι και οι Περιφέρειες να συνεχίσουν εύρυθμα τη λειτουργία τους.

Η Αυτοδιοίκηση έχει συνεισφέρει όσο κανένας άλλος φορέας της Κεντρικής και Γενικής Κυβέρνησης στη δημοσιονομική προσαρμογή της χώρας. Οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου εξυπηρετούν άλλες σκοπιμότητες και όχι την εξοικονόμηση πόρων. Σε μια τέτοια κρίσιμη περίοδο που διέρχεται η χώρα, οι λογικές αυτές μας βρίσκουν τελείως αντίθετους».

Δηλαδή τι λέει η κοινή δήλωση. Σαφώς και υπάρχει υπερεπιβάρυνση των πολιτών, σαφώς και υπάρχει στασιμότητα στα έργα ανάπτυξης  σε σχέση με τους μειωμένους ΚΑΠ, όμως τα “5 εκατ. Ευρώ σε ετήσια βάση” (όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση στην 1η παράγραφο που σε αυτά τα 5 εκ. συμπεριλαμβάνεται και η αντιμισθία), αυτά να βρεθούν από την μείωση των ήδη μειωμένων ΚΑΠ και όχι και από την μείωση των αντιμισθιών που λαμβάνουν οι αιρετοί! Βέβαια, στο “από όλες τις μειώσεις” προφανώς εννοούνται οι  μειώσεις κατά 60% των έσοδα των δήμων την τελευταία τριετία αλλά και τη μείωση των μισθών των υπαλλήλων στην Τ.Α.

ΠΗΓΗ : aftodioikisi.gr

(Η έντονη γραφή και η υπογράμμιση δική μας)

Σημείωση Meganisi News:

1. Από που προέρχονται οι ΚΑΠ (Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι), οι οποίοι λόγω των Μνημονίων έχουν μειωθεί δραματικά και συνεπεία τούτου πολλοί δήμοι θα αναγκαστούν να βάλουν λουκέτο και στις κοινωνικές δομές τους, Περιφέρειες και Δήμοι δεν θα μπορούν να ανταπεξέλθουν στα λειτουργικά τους έξοδα.

Οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (Κ.Α.Π.) των δήμων προέρχονται από τις παρακάτω πηγές εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού:

α) το Φόρο Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων (Φ.Ε.Φ.Ν.Π.) σε ποσοστό 20% των συνολικών ετήσιων εισπράξεων του φόρου αυτού,

β) το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) σε ποσοστό 12% των συνολικών ετήσιων εισπράξεων του φόρου αυτού,

γ) το Φόρο Ακίνητης Περιουσίας σε ποσοστό 50% των συνολικών ετήσιων εισπράξεων του φόρου αυτού.

2. Διαβάστε και το ψήφισμα του ΔΣ της ΚΕΔΕ για τον Προϋπολογισμό και το Μεσοπρόθεσμο εδώ.

3. Από το Μεσοπρόθεσμο 2013-2016

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Γ. 1. : ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

1.             Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας, που προβλέπονται από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη, ή ρήτρα ή όρο συλλογικής σύμβασης εργασίας, διαιτητική απόφαση ή με ατομική σύμβαση εργασίας ή συμφωνία, για λειτουργούς, υπαλλήλους και μισθωτούς του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., και Ο.Τ.Α., καθώς και για τα μόνιμα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και αντίστοιχους της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος,  καταργούνται από 1.1.2013.

2.             Αναστέλλεται μέχρι 31.12.2016, η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 και της περίπτωσης β’ του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4024/2011 (Α’ 226). Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν από 31.10.2012.

3.       Από 1.1.2013 η αντιμισθία των προέδρων των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) επί του ποσού που καταβάλλεται στις 31.12.2012.

4.             Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 140 του ν. 3463/2006 (Α’ 114) και της παραγράφου 4 του άρθρου 184 του ν. 3852/2010, καταργούνται από 1.1.2013.

5.             α. Από 1.1.2013, οι αποδοχές, οι αποζημιώσεις, τα έξοδα παράστασης και οι πάσης φύσεως αμοιβές των Διοικητών, Υποδιοικητών, των Προέδρων, Αντιπροέδρων, Διευθυνόντων Συμβούλων, καθώς και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Ιδρυμάτων και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των Δήμων και των Περιφερειών, καθώς και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου αυτών, συμπεριλαμβανομένων των Συνδέσμων των Ο.Τ.Α., αλλά και των ανωνύμων εταιρειών, στις οποίες οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατέχουν ποσοστό πάνω από το 50% του μετοχικού κεφαλαίου, μειώνονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

β.   Από 1.1.2013 τα μέλη των δημοτικών συμβουλίων, των οικονομικών επιτροπών των δήμων,  των επιτροπών ποιότητας ζωής και των λοιπών επιτροπών των δημοτικών συμβουλίων των δήμων, καθώς και των διοικητικών επιτροπών του άρθρου 164 του ν.3852/2010 (Α’ 87) δεν λαμβάνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των ανωτέρω οργάνων.

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Εντολή Πεπόνη στο ΣΔΟΕ για έρευνα σε ολόκληρη τη χώρα για φορολογικό έλεγχο δημάρχων και περιφερειαρχών της τελευταίας δεκαετίας

Μεγάλη έρευνα σε ολόκληρη τη χώρα για φορολογικό έλεγχο δημάρχων και περιφερειαρχών της τελευταίας δεκαετίας, αλλά και επιθεωρητών συγκεκριμένων υπουργείων, […]

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *