Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
6 Φεβρουαρίου 2023

Σχέδιο Νόμου «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και Άλλες Διατάξεις» – Νομοτεχνικές βελτιώσεις προς την ολομέλεια (ΙΙ)

Η τροποποίηση του Άρθρου 9, Παρ.2, Περίπτωση Α για την αρτιότητα των 4 στρεμμάτων

Αθήνα, 9 Μαρτίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Σχέδιο Νόμου «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και Άλλες Διατάξεις»- Νομοτεχνικές βελτιώσεις προς την ολομέλεια (ΙΙ)
Άρθρο 5
Παράγραφος 7
Στη σειρά 1 αντικατάσταση του αριθμού 3 με τον αριθμό 3.1.

Άρθρο 9
Παράγραφος 2
Περίπτωση α

Στην πρώτη πρόταση, στη σειρά 7:
Διαγραφή της φράσης «της περίπτωσης β». Στο τέλος της πρότασης αντί του σημείου στίξεως τελεία (.) τίθεται σημείο στίξεως κόμμα (,) και προστίθεται η φράση «όπως ισχύει».
Διαγραφή της δεύτερης πρότασης «Κατ εξαίρεση θεωρούνται άρτια κατά παρέκκλιση, χωρίς δυνατότητα περαιτέρω κατάτμησης, γήπεδα έκτασης τουλάχιστον 4.000 τ.μ., τα οποία, σύμφωνα με τίτλους ιδιοκτησίας, που έχουν μεταγραφεί νόμιμα μέχρι και την 1η Μαρτίου 2011, θεωρούνταν άρτια και οικοδομήσιμα σύμφωνα με τις οικείες πολεοδομικές διατάξεις».
και αντικατάσταση με την πρόταση:
«Κατ΄ εξαίρεση θεωρούνται άρτια κατά παρέκκλιση γήπεδα έκτασης τουλάχιστον 4.000 τ.μ., τα οποία, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα, σύμφωνα με τις οικείες πολεοδομικές διατάξεις».
Περίπτωση δ
Στη σειρά 4 διαγραφή των λέξεων «τριακοσίων (300)» και αντικατάσταση με τη φράση «διακοσίων (200)»

Άρθρο 15
Παράγραφος 6

Στη σειρά 8, μετά τη φράση: «τον Οκτώβριο του 2010» διαγραφή της φράσης «η οποία δεν έχει» και αντικατάσταση με τη φράση: «όπως θα»
Άρθρο 28
Παράγραφος 3

Στο τέλος της δεύτερης πρότασης μετά τη φράση «του ν.2446/1996 (Α΄270)» διαγραφή του σημείου στίξεως τελεία (.) και αντικατάσταση με το σημείο στίξεως κόμμα (,) και προσθήκη της φράσης «με αποφάσεις των οριζόμενων στις διατάξεις αυτές οργάνων».
Διαγραφή της τρίτης και τέταρτης πρότασης «Το ποσοστό συμμετοχής αυτού του τέλους στην ανωτέρω δαπάνη καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από γνώμη του προβλεπόμενου στις διατάξεις αυτές οργάνου. Με την ίδια ή άλλη όμοια απόφαση θα ρυθμίζεται κάθε συναφές με την εν γένει δαπάνη ζήτημα και αναγκαία λεπτομέρεια»

 

 

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights