Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
30 Σεπτεμβρίου 2022

Με όχημα τις Περιφέρειες προχωρά ο έλεγχος και η πλήρης ιδιωτικοποίηση του νερού

Έπειτα από Κοινοτική οδηγία, όλες οι πηγές, οι γεωτρήσεις, τα πηγάδια αλλά και υπό μία ερμηνεία του νόμου ακόμα και το βρόχινο νερό πρέπει να δηλωθούν στους δήμους και τις περιφέρειες έως το τέλος του 2012.  Υπό την ονομασία “Σχέδιο διαχείρισης των υδάτινων πόρων ” και με  πρόσχημα την προστασία  του υδάτινου πλούτου, ουσιαστικά παραδίνεται σε απόλυτο έλεγχο  το νερό, βασικό και ελεύθερο από την φύση του  αγαθό,  με τελικό σκοπό την πλήρη εμπορευματοποίησή του.

Ημερίδα διοργανώθηκε και στην ΠΙΝ, με  ομιλητή τον αντιπεριφερειάρχη  αναπτυξιακού περιφερειακού σχεδιασμού κ. Ιωάννη Μαλακάση

Ημερίδα με θέμα: «Διαβούλευση επί του Σχεδίου Διαχείρισης Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου – Λεκάνη Απορροής Κέρκυρας – Παξών», πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 Γιάννης Μαλακάσης: «Ενιαίο Υδατικό Διαμέρισμα για τα Ιόνια Νησιά»

  Τις εργασίες της Ημερίδας, εκ μέρους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, παρακολούθησε ο Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού – Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, Γιάννης Μαλακάσης, ο οποίος έκανε παρέμβαση – τοποθέτηση και ζήτησε, μεταξύ άλλων:

  • Να γίνει      άμεση θεσμοθέτηση ενός νέου και ενιαίου Υδατικού Διαμερίσματος Ιονίων      Νήσων, που θα περιλαμβάνει τα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο κ. Μαλακάσης εξέφρασε την άποψη ότι η κατάτμηση αυτή των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων θέτει προβλήματα τόσο στην εφαρμογή των σχεδίων διαχείρισης σε διοικητικό επίπεδο όσο και στην ενιαία θεώρηση και αντιμετώπιση της διαχείρισης των υδάτινων πόρων, δεδομένου του νησιωτικού χαρακτήρα της Περιφέρειας, καθώς και του διαφορετικού αναπτυξιακού της μοντέλου σε σύγκριση με τις γειτονικές ηπειρωτικές Περιφέρειες.

 Στόχος της Ημερίδας

 Σημειώνεται ότι στόχος της Ημερίδας ήταν η ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων της Π.Ε. Κέρκυρας επί του Σχεδίου Διαχείρισης του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου και συγκεκριμένα της Λεκάνης Απορροής Κέρκυρας – Παξών στο πλαίσιο της τελικής φάσης διαβούλευσης για τη διαμόρφωση των Σχεδίων Διαχείρισης της χώρας, προκειμένου να οριστικοποιηθούν και να εγκριθούν.

 Τι είναι το Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων

 Το Σχέδιο Διαχείρισης είναι ένα έγγραφο στρατηγικού σχεδιασμού που αντιστοιχεί σε ένα Υδατικό Διαμέρισμα και παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες και τις λειτουργικές οδηγίες για μια ολοκληρωμένη διαχείριση των νερών εντός μιας Λεκάνης Απορροής όπως καθορίστηκαν από την Εθνική Επιτροπή Υδάτων στις 16 Ιουλίου 2010 (ΦΕΚ 1383/Β).

Με την κατάρτιση των Σχεδίων Διαχείρισης ολοκληρώνεται η εφαρμογή των απαιτήσεων της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων (Οδηγία-Πλαίσιο για τα Νερά) η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 22 Δεκεμβρίου 2000 και εναρμονίστηκε στην ελληνική νομοθεσία με το νόμο 3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/09-12-2003) και το ΠΔ 51/2007 (ΦΕΚ 54/Α/08-03-2007). Η Οδηγία 2000/60/ΕΚ συνδυάζει ποιοτικούς, οικολογικούς και ποσοτικούς στόχους για την προστασία υδάτινων οικοσυστημάτων και την καλή κατάσταση όλων των υδατικών πόρων.

Άμεσος στόχος της οδηγίας είναι να σταματήσει άμεσα η υποβάθμιση της ποιότητας των νερών με μακροπρόθεσμο στόχο, ως το 2015, όλα τα νερά στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσουν “καλή ποιότητα” που θα ανταποκρίνεται σε αυστηρά οικολογικά και χημικά πρότυπα.

Στο Σχέδιο Διαχείρισης γίνεται μια γενική περιγραφή των χαρακτηριστικών των ποταμών, των λιμνών, των παράκτιων υδάτων, των υπόγειων υδάτων και των προστατευόμενων περιοχών που σχετίζονται με τα ύδατα. Ειδικότερα μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται:

•           σύνοψη των σημαντικών πιέσεων και επιπτώσεων που ασκούν οι ανθρώπινες δραστηριότητες στα νερά,

•           το δίκτυο παρακολούθησης των νερών και τα αποτελέσματα της παρακολούθησης, από τα οποία φαίνεται η οικολογική, η χημική και η ποσοτική κατάσταση των υδάτων,

•           κατάλογο των περιβαλλοντικών στόχων που καθορίζονται για τα ύδατα,

•           περίληψη της οικονομικής ανάλυσης των χρήσεων του νερού,

•           περίληψη των προγραμμάτων μέτρων που θα θεσπιστούν.

Το Σχέδιο Διαχείρισης για κάθε περιοχή Λεκάνης Απορροής καθορίζει, μια σειρά από απαραίτητες ενέργειες που θα πρέπει να υλοποιηθούν εντός των καθορισμένων προθεσμιών, ώστε ο βασικός στόχος της Οδηγίας που είναι η αποτροπή της περαιτέρω υποβάθμισης όλων των υδάτων και η επίτευξη “καλής κατάστασης” να επιτευχθεί μέχρι το 2015. Η επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της Οδηγίας στηρίζεται σε οικονομικές αρχές και εργαλεία καθώς και στην εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων μέτρων. Τα μέτρα περιλαμβάνουν κυρίως:

•           μέτρα περιορισμού ρύπανσης των επιφανειακών και υπόγειων νερών

•           μέτρα αύξησης των διαθέσιμων πόρων όπως εμπλουτισμός των υπόγειων νερών, επαναχρησιμοποίηση νερών, αφαλατώσεις κλπ

•           μέτρα μείωσης της ζήτησης νερού όπως μέτρα για τον περιορισμό των απωλειών, μέτρα για μείωση της σπατάλης στην χρήση του νερού

•           μέτρα περιορισμού των απολήψεων από επιφανειακά και υπόγεια νερά

•           μέτρα περιορισμού ταμίευσης νερών και μικρών υδροηλεκτρικών έργων

•           μέτρα ανασύστασης και αποκατάστασης υγροβιότοπων

•           μέτρα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης

 Τι συμβαίνει στα Ιόνια – Τρεις οι λεκάνες απορροής υδάτων

 Τα Ιόνια Νησιά αντιστοιχούν σε τρεις Λεκάνες Απορροής και μελετώνται ως τρία ανεξάρτητα μεταξύ τους υδατικά διαμερίσματα: Κέρκυρας – Παξών στο Υδατικό Διαμέρισμα Ηπείρου, Λευκάδας στο Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Στερεάς Ελλάδας και Κεφαλονιάς – Ιθάκης – Ζακύνθου στο Υδατικό Διαμέρισμα Βόρειας Πελοποννήσου.

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.