Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
26 Οκτωβρίου 2021

Ξεκινά το έργο (προκήρυξη) για την οριοθέτηση 443 περιοχών Natura από την Κτηματολόγιο Α.Ε. – Το εσωτερικό αρχιπέλαγος Ιονίου (Μεγανήσι κλπ) Τόπος Κοινοτικής Σημασίας

Η Κτηματολόγιο ΑΕ προκήρυξε σήμερα το έργο για την «Ανάθεση μελετών ανάπτυξης υποδομής χωρικών δεδομένων μεγάλης κλίμακας για τις χερσαίες προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου Natura», συνολικού προϋπολογισμού περίπου 2,6 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση ΕΣΠΑ 2007-2013» και θα ολοκληρωθεί μέχρι το 2015, οπότε και θα παραδοθεί στην αρμόδια Διεύθυνση Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ.

Πρόκειται για ένα σημαντικό περιβαλλοντικό και αναπτυξιακό έργο, αντικείμενο του οποίου είναι ο ακριβής προσδιορισμός των εξωτερικών ορίων των περιοχών Natura, καθώς και η επικαιροποίηση, περιγραφή και οριοθέτηση των τύπων οικοτόπων με βάση τις έγχρωμες ορθοφωτογραφίες μεγάλης ακρίβειας (κλίμακας 1:5.000) της  Κτηματολόγιο ΑΕ, αλλά και αυτοψίες στο έδαφος.

Το έργο καλύπτει όλες τις χερσαίες περιοχές του δικτύου «Natura 2000» της χώρας, συνολικής έκτασης 20,1 εκατ. στρέμματα  περίπου.

Το δίκτυο «Natura 2000» είναι ένα δίκτυο ζωνών προστασίας της φύσης που εκτείνεται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει ως στόχο να διασφαλίσει τη βιοποικιλότητα, μέσω της διατήρησης των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας στο έδαφος των κρατών μελών. Αντιπροσωπεύει σήμερα περίπου το 18% του χερσαίου εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι το μεγαλύτερο οικολογικό δίκτυο παγκοσμίως.

Ειδικότερα, στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί 241 Τόποι Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ), περιοχές σημαντικές για τη διατήρηση των ζωικών και φυτικών ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος και 202 Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ), πολύτιμες περιοχές για την επιβίωση και την αναπαραγωγή ειδών ορνιθοπανίδας.

Με την ανάληψη του συγκεκριμένου έργου από το ΥΠΕΚΑ, η Κτηματολόγιο ΑΕ επεκτείνει τις δραστηριότητές της στον τομέα του φυσικού περιβάλλοντος και στην υλοποίηση και διαχείριση περιβαλλοντικών έργων πέραν των δασικών χαρτών. Tο υπουργείο ανέθεσε στην Κτηματολόγιο ΑΕ την υλοποίηση του έργου λόγω της μεγάλης εμπειρίας της να διαχειρίζεται σύνθετα συγχρηματοδοτούμενα έργα.

Με την ακριβή οριοθέτηση των χερσαίων περιοχών του δικτύου «Natura 2000» εξασφαλίζεται η αποτελεσματική προστασία τους, ενώ με την επικαιροποίηση των φυσικών οικοτόπων που περιλαμβάνουν, η Πολιτεία θα έχει την ευκαιρία να εφαρμόσει σχέδια διαχείρισης με βάση τις πραγματικές συνθήκες που επικρατούν. Επιπλέον, η παραγόμενη πληροφορία για τις χερσαίες περιοχές του δικτύου «Natura 2000» θα μπορεί να απεικονίζεται επί των κτηματολογικών διαγραμμάτων, έτσι ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν πριν κάνουν μια δικαιοπραξία αν υφίστανται περιορισμοί στη δυνατότητα χρήσης και αξιοποίησης ενός ακινήτου.

ΠΗΓΗ : ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. (2/7/2012), ΥΠΕΚΑ

Σχετικά

Χάρτης των περιοχών NATURA 2000 στο Μεγανήσι

Ενιαίος κατάλογος περιοχών Natura 2000

Οι Ζώνες Ειδικής Προστασίας με τα είδη χαρακτηρισμού τους

Συνοπτικοί χάρτες των περιοχών Natura 2000

Βάση δεδομένων των περιοχών Natura 2000

Ενιαίος κατάλογος περιοχών Natura 2000

Οι Ζώνες Ειδικής Προστασίας με τα είδη χαρακτηρισμού τους

Συνοπτικοί χάρτες των περιοχών Natura 2000

Προστατευόμενες Περιοχές στην Ελλάδα

2η Έκθεση εφαρμογής της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ

Νέα Επικαιροποιημένη έκδοση της βάσης δεδομένων, Αύγουστος 2009

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *