Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
28 Ιουλίου 2021

Αναλύσεις και συμπεράσματα από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΜΕΝΗΣ ΨΗΦΟΥ

Του ΑΘΑΝ. ΣΟΥΜΠΛΗ *

Από τους δύο παρακάτω πίνακες προκύπτει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε διαρκή ανοδική τάση, καταφέρνοντας κατά τον μέσο όρο, μέσα σε διάστημα πέντε ημερών, να περιορίσει την διαφορά του από την ΝΔ από 27,22% – 26,19% = 1,03% και 65.138 ψήφους, σε 27, 74% – 27,33% = 0,41% και 25.928 ψήφους. Για καλύτερη προσέγγιση της διαφοράς των δύο, θα εξετάσουμε την αναγωγή στην διευκρινισμένη ψήφο, η οποία δεν δίδει ισόμετρα αποτελέσματα και για τα 2 κόμματα.

Συγκεκριμένα η αναγωγή γίνεται με 4% για άκυρα-λευκά-αποχή που φαίνεται ισόμετρη από όλα τα κόμματα και 8% αναποφάσιστους και δεν ξέρω-δεν απαντώ, που σίγουρα δεν είναι ισόμετρη αν απλά και μόνο ληφθεί υπόψη ότι η συσπείρωση της ΝΔ είναι 90% και του ΣΥΡΙΖΑ 83%, με μεγαλύτερα περιθώρια λόγω και περισσότερων δικών του αναποφάσιστων. Έτσι οι διενεργηθείσες μετρήσεις δίδουν εισροή αναποφάσιστων προς την ΝΔ το 20% του συνόλου των και προς τον ΣΥΡΙΖΑ το 27% του συνόλου των. Με βάση αυτά το ποσοστό της ΝΔ πριν τις αναγωγές είναι 27,74% x0,88 = 24,41%, ήτοι επί των 6.324.096 εγκύρων της 6/5/2012, 24,41% x 6.324.096 = 1.543.787 ψήφοι και αντίστοιχα για τον ΣΥΡΙΖΑ 27,33 x 0,88 = 24,05% ή 24,05 x 6.324.096 = 1.520.970 ψήφοι. Το 4% της αποχής και των ακύρων-λευκών των ψηφοφόρων που ψήφισαν έγκυρο στις 6/5/2012, αντιπροσωπεύει 4% x 6.324.096 = 252.964 ψήφους και αυτοί θα αντικατασταθούν από 252.964 ψήφους προερχόμενους κυρίως από κατοίκους του λεκανοπεδίου, που είτε δεν πήγαν στις επαρχίες τους να ψηφίσουν ή απείχαν, γιατί στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας παρουσιάστηκε η μεγαλύτερη αποχή. Στο λεκανοπέδιο ο ΣΥΡΙΖΑ υπερέχει σημαντικά της ΝΔ. Από τους νέους 252.964 ψηφοφόρους η ΝΔ θα λάβει 252.964 x 25% = 63.241 ψήφους και ο ΣΥΡΙΖΑ 252.964 x 35% = 88.537 ψήφους. Ακόμη από όλους τους αναποφάσιστους που είναι 8% x 6.324.096 = 505.928 ψηφοφόροι, βάση των διενεργηθεισών μετρήσεων η ΝΔ θα λάβει 505.928 x 20% = 101.186 ψήφους και ο ΣΥΡΙΖΑ 505.928 x 27% = 136.600 ψήφους. Έτσι συνολικά σε 6.324.096 έγκυρα, η ΝΔ προκύπτει ότι θα λάβει 1.543.787 + 63.241 + 101.186 = 1.708.214 ψήφους ή 27,01% και ο ΣΥΡΙΖΑ 1.520.970 + 88.537 + 136.600 = 1.746.107 ψήφους ή 27,61%.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ 10 ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙΣΕΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 29/5/2012 ΕΩΣ 1/6/2012
ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΆΘΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ή ΟΙ ΑΝΑΓΩΓΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΜΕΝΗΣ ΨΗΦΟΥ

Επιμέλεια Ν.Α.ΣΟΥΜΠΛΗΣ

MARC KAPPA RASS PULSE VPRC PYBLIC ISSUE MRB METRON ALCO GPO ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΕΔΡΕΣ ΜΕ ΔΗΞ. ΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΒΟΥΛΗΣ ΕΔΡΕΣ ΜΕ ΔΗΞ.ΔΡΑΣ. ΕΝΤΟΣ ΒΟΥΛΗΣ * ΕΔΡΕΣ ΕΠ/ΤΕΙΑΣ
ΝΔ 28,8 30,4 30,0 27,0 26,5 25,5 27,6 27,1 27,96 26,59 27,74 125 122 3
{27,7} {28,9} { 27,6 } { 26,5 } {26   } {26 } { 27,1} {27 } {28,16 } { 27,22} { 121} { 3}
ΠΑΣΟΚ 13,9 11,5 13,7 14,5 12,5 13,5 14,6 13,4 13,98 15,34 13,70 37 36 2
{15,2} {14,6} { 15,3 } { 15,5 } { 12,5 } {15,5 } {14,7 } {14,8 } {15,4 } {14,83 } {39 } { 2}
ΣΥΡΙΖΑ 27,0 27,5 27,5 27,0 30,0 31,5 26,0 26,4 25,39 25,11 27,33 74 71 3
{25,5} {22,5} { 25,2 } { 26 } { 28,5 } {30 } { 25,6} {27,2 } {25,19 } {26,19 } { 69} {3 }
ΚΚΕ 6,3 6,6 5,9 5,5 5,5 5,5 4,7 5,2 5,59 6,70 5,75 15 15 1
{5,5} {7,1} { 5,60 } {5 } {5 } {5 } {5,2 } {5,2 } {6,16 } {5,53 } { 15} { 1}
ΑΝΕΞ.ΕΛ. 7,0 6,2 6,6 7,5 7,5 5,5 7,1 6,9 7,27 8,40 7,00 19 18 1
{7,7} {6,1} {6,8 } { 7,5 } { 7 } { 8} {7,7 } {7,2 } {7,04 } { 7,23} { 19} {1 }
ΔΗΜ.ΑΡ. 5,9 5,1 6,1 5,5 7,5 7,5 6,6 8,0 5,82 5,79 6,38 17 17 1
{6,3} {5,9} { 7,3 } { 5,5 } { 7 } { 6,5} { 6,1} {6,2 } {5,06 } {6,21 } {16 } { 1}
ΧΡ.ΑΥΓΗ 4,6 5,9 4,1 5,5 4,5 4,5 5,4 4,7 5,03 4,77 4,90 13 13 1
{4,4} {5,8} { 4,4 } { 5,5 } {5,5 } { 4} { 5,2} { 4,9} {5,06 } { 4,97} {13 } { 1}
ΛΑΟΣ 1,1 1,8 0,8 1,5 1,0 1,5 1,2 1,19 2,27 1,37
{1,7} {2,2} { 0,9 } { 1,5 } { 0,5 } { 1,1} {1,2 } { 1,30}
ΟΙΚ.ΠΡ 1,1 1,5 0,9 1,0 1,5 1,3 1,6 1,57 0,57 1,23
{1,8} {2,4} { 2,1 } { 1 } { 2 } { 1,1} {1,6 } {1,65 } {1,70 }
ΔΗΞ. ΔΡΑΣ 2,8 1,8 2,7 3,0 2,0 2,5 3,3 3,6 2,46 2,96 2,71 8
{2,4} {2,7} { 2,8 } { 3 } { 3 } {3 } { 4,4} {3 } {3,08 } {3,04 } {8 }
ΛΟΙΠΑ 1,5 1,9 1,7 2,0 1,5 3,5 1,9 1,9 3,74 1,50 1,89 0 0 0
{1,8} {1,8} { 2,00 } { 3 } { 3 } { 2} {1,8 } {1,7 } { 3,2} { 1,78}
ΣΥΝΟΛΟ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 300 300 12

* Εξετάζονται και οι έδρες με ΔΗΞ. ΔΡΑΣ 3% και ΛΟΙΠΑ 1,60%. Οι έδρες επικρατείας έναι ίδιες και στις δυο περιπτώσεις.
*Εντός αγκύλης τα ποσοστά της προηγούμενης εβδομάδας

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

*Στη περίπτωση που η συμμετοχή και τα έγκυρα αυξηθούν, αυτό καθολικώς ομολογείται ότι θα αποβεί εις βάρος της ΝΔ και υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΜΕΝΗΣ ΨΗΦΟΥ

Συμπερασματικά λοιπόν προκύπτει ότι με διόρθωση της αναγωγής στην διευκρινισμένη ψήφο και για ίσο αριθμό εγκύρων ψηφοδελτίων ως της 6/5/2012, ο ΣΥΡΙΖΑ προηγείται της ΝΔ κατά 27,61% – 27,01% = 0,60%.

Εάν δε ληφθεί υπόψη ότι, από όλες τις έρευνες συνάγεται ότι οι εκλογές της 17/6/2012, παρ όλο τις πανελλαδικές εξετάσεις, προσελκύουν το ενδιαφέρον περισσότερων πολιτών, αναμένονται περισσότερα έγκυρα ψηφοδέλτια. Έτσι λαμβανομένου υπόψη ότι το 2009 είχαμε 6.858.000 έγκυρα, το 2007 7.150.000 έγκυρα και το 2004 7.404.000 έγκυρα, προκύπτει ότι α) με συνολικά έγκυρα 6.500.000 ή 175.904 περισσότερα από τις 6/5/2012 ο ΣΥΡΙΖΑ θα λάβει 1.746.107 + 175.904 x 35% = 1.807.673 ψήφους ή 27,81% και η ΝΔ 1.708.214 + 175.904 x 25% = 1.752.190 ψήφους ή 26,96% και β) με συνολικά έγκυρα 6.858.000 όπως το 2007, ο ΣΥΡΙΖΑ θα λάβει 1.932.973 ψήφους ή 28,18% και η ΝΔ 1.841.690 ψήφους ή 26,85%.

Τέλος ολοκληρώνοντας την έρευνα για το ποιος θα βγει πρώτος, παραθέτουμε τις δεξαμενές ψήφων, που ο καθένας μπορεί δυνητικά να λάβει ψήφους, λαμβανομένων υπόψη των ισοζυγίων εισροών-εκροών μεταξύ των κομμάτων.

Στη ΝΔ καθαρή εισροή από:

ΨΗΦΟΙ 6/5/2012 ΠΟΣΟΣΤΟ ΨΗΦΟΙ
1 ΠΑΣΟΚ 833.527 3% 25.006
2 ΑΝΕΞ. ΕΛΛΗΝΕΣ 670.957 20% 134.191
3 ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 441.018 18% 79.383
4 ΔΗΜ. ΣΥΜΜΑΧΙΑ 161.595 70% 113.116
5 ΛΑΟΣ 183.467 50% 91.733
6 ΔΗΞ. ΔΡΑΣΗ 250.023 25% 62.505
7 ΟΙΚ.-ΠΡΑΣΣΙΝΟΙ 185.410 18% 33.374
8 ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΩΝ 38.376 35% 13.432
9 ΣΥΝΔ. ΕΘΝ. ΕΝΟΤ. 38.225 50% 19.113
10 ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛ. 3.614 50% 1.807
ΣΥΝΟΛΟ 573.660

Στο ΣΥΡΙΖΑ καθαρή εισροή από:

ΨΗΦΟΙ 6/5/2012 ΠΟΣΟΣΤΟ ΨΗΦΟΙ
1 ΠΑΣΟΚ 833.527 3% 25.006
2 ΑΝΕΞ. ΕΛΛΗΝΕΣ 670.957 12% 80.515
3 ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 441.018 13% 57.332
4 ΚΚΕ 536.072 30% 160.882
5 ΔΗΜ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 386.263 20% 77.253
6 ΑΝΤΑΡΣΥΑ 75.428 50% 37.714
7 ΟΙΚ. ΠΡΑΣΙΝΟΙ 185.410 18% 33.374
8 ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΩΝ 38.376 17% 6.524
9 ΚΟΙΝ. ΣΥΜΦΩΝΙΑ 60.597 60% 36.358
10 ΟΧΙ (Παπαθ.-Καζάκης) 58.426 60% 35.056
11 ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ 55.675 50% 27.837
12 ΠΕΙΡΑΤΕΣ 32.484 50% 16.242
13 ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ 28.511 50% 14.255
14 ΚΚΕ μ-λ , ΜΛΚΚΕ 16.033 50% 8.016
15 ΕΕΚ 6.098 25% 1.524
16 ΟΑΚΚΕ 2.579 20% 515
17 ΟΚΔΕ 1857 40% 743
ΣΥΝΟΛΟ 610.636

 

Τελικό Συμπέρασμα: Αν και μέχρι τώρα στην παράσταση νίκης εμφανίζεται στις δημοσκοπήσεις ότι η ΝΔ προηγείται, ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να πάρει την πρώτη θέση με ποσοστό 28% και πάνω, ενώ η ΝΔ θα κυμανθεί γύρω και κάτω του 27%. Με μεγαλύτερη πόλωση και συμμετοχή η διαφορά θα αυξηθεί υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ.

Τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να φθάσει τις 130 έδρες και συμμαχώντας με τη ΔΗΜ.ΑΡ και με την ανοχή ή στήριξη των Ανεξαρτήτων Ελλήνων να πάρει τη δεδηλωμένη.

Για τα υπόλοιπα κόμματα έχουμε:

Το ΠΑΣΟΚ συμπιέζεται πλέον και από την ΝΔ γιατί αρκετοί ψηφοφόροι του αντιλαμβάνονται ότι μόνο αν η ΝΔ έλθει πρώτο κόμμα μπορεί και το ΠΑΣΟΚ να συμμετάσχει σε κυβέρνηση. Αν κατακτήσει το ποσοστό της 6/5/2012 θα πρέπει να είναι ευχαριστημένο.

Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες συμπιεζόμενοι από δύο πλευρές δείχνουν να ισορροπούν στο 7% (από 10,60%).

Το ΚΚΕ μετά από μία καθοδική πορεία, φαίνεται να ανακάμπτει σχετικά και να μπορεί να ισορροπήσει λίγο κάτω από το 6% (από 8,45%). Πληρώνει την έλλειψη μεταβατικού σχεδίου μέχρι την εγκαθίδρυση της λαϊκής εξουσίας.

Η ΔΗΜ. ΑΡΙΣΤΕΡΑ μπορεί να εμφανίζει διαρροές προς τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά εισπράττει και αυτή από τους Οικολόγους και άλλα αντιμνημονιακά κόμματα που δεν συγκέντρωσαν το 3%. Μπορεί να ισορροπήσει στο ποσοστό της που κατέκτησε στις 6/5/2012 (6,17%).

Η Χρυσή Αυγή διεμβολίζεται και από τα δύο πρώτα κόμματα, γιατί κατέστη πλέον φανερό ότι πρόσφατα πήρε και αντιμνημονιακούς ψήφους, αλλά και ψήφους που ήθελαν να καταδικάσουν γενικώς τα υπάρχοντα κόμματα. Η εθνικιστική της βάση αυξήθηκε μεν, αλλά δεν μπορεί να συγκρατήσει τους υπόλοιπους. Θα ισορροπήσει κάτω του 5% (από 6,97%).

Ο ΛΑΟΣ έχασε την εθνικιστική του βάση και διεμβολίστηκε από τη ΝΔ. Αναμένεται να ισορροπήσει κάτω από το 1,40% (από 2,90%).

Οι Οικολόγοι-Πράσινοι χάνουν ψήφους προς ΝΔ, ΔΗΜΑΡ και ΣΥΡΙΖΑ. Αναμενόμενο ποσοστό κάτω από το μισό του 2,93% που κατέκτησαν πρόσφατα.

Η Συμμαχία της Δημιουργίας Ξανά με την Δράση φαίνεται τελικά να υποκύπτει στην πίεση της ΝΔ και να μην φθάνει το 3,00%.

Τα λοιπά κόμματα συρρικνώνονται πολύ (τα νεοφιλελεύθερα και τα αντιμνημονιακά). Από 19% που είχαν συγκεντρώσει πρόσφατα όλα τα κόμματα που έμειναν εκτός βουλής, τώρα αναμένεται να κυμανθούν λίγο πάνω από το 7%.

Τέλος αναδημοσιεύουμε μία ενδιαφέρουσα έρευνα της MRB που δημοσιεύτηκε στη Real News στις 27/5/2012 και στην οποία φαίνεται ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων δεν δέχεται την παραμονή στο Ευρώ με την πλήρη εφαρμογή των όρων του μνημονίου (ποσοστά στο σύνολο και ανά κόμμα). Μπορεί δηλαδή οι Έλληνες να θέλουν το Ευρώ αλλά δεν αντέχουν και το μνημόνιο. Καλό θα είναι οι εταιρείες δημοσκοπήσεων κατά τη λήψη των απαντήσεων των exit polls να θέσουν και αυτά την ερώτηση, γιατί επ’ αυτού μπορεί να έχουμε και δημοψήφισμα.

 

 

Αθήνα 1/6/2012

*Ο Ν. Α. ΣΟΥΜΠΛΗΣ είναι Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Μετά-αναλυτής δημοσκοπήσεων

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *