Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
20 Σεπτεμβρίου 2019

Το προφίλ του νέου δημάρχου και των δημοτικών συμβούλων

Δήμαρχος γένους αρσενικού

Οπως προκύπτει, λοιπόν, από τα στοιχεία της έρευνας, το 97% των δημάρχων είναι άνδρες και μόλις το 3% γυναίκες. Εξ αυτών, το 11,1% είναι ηλικίας 41-45 ετών, το 20,1% μεταξύ 46-50 ετών, το 23,6% μεταξύ 51-55 ετών, το ίδιο ποσοστό αντιστοιχεί και για τις ηλικίες 56-60 ετών. Λιγότερο από 6% είναι οι δήμαρχοι ηλικίας 26-40 ετών, ενώ άνω των 65 ετών είναι το 5,6% των νέων δημάρχων. Ενδιαφέρον είναι το στοιχείο ότι σε μεγάλους δήμους, με πληθυσμό από 100 έως 150 χιλιάδες κατοίκους, στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι δήμαρχοι είναι μεταξύ 56 και 60 χρόνων. Αντιθέτως στους πολύ μικρούς δήμους με πληθυσμό μέχρι 5 χιλιάδες κατοίκους, η ηλικία αυτή συγκεντρώνει το μικρότερο σε πανελλαδική κλίμακα ποσοστό. Οι ηλικίες μεταξύ 46-50 έχουν πιο έντονη παρουσία σε δήμους με πληθυσμό από 5 έως 10 χιλιάδες κατοίκους και από 30 έως 60 χιλιάδες κατοίκους.

Με πτυχίο, μάστερ και διδακτορικό

Η συντριπτική πλειοψηφία των δημάρχων –73%– έχουν ανώτατη μόρφωση. Εξ αυτών, το 57% έχουν πτυχίο ΑΕΙ, το 13% έχουν Msc και το 3% Phd. Το 9% έχουν αποφοιτήσει από ΤΕΙ, το 14% από λύκειο, 1% από γυμνάσιο και 1% από δημοτικό. Πιο μορφωμένες είναι οι γυναίκες αναλογικά με τους άνδρες συναδέλφους τους. Συγκεκριμένα, όλες οι γυναίκες δήμαρχοι έχουν ανώτατη εκπαίδευση (ΑΕΙ και ΤΕΙ), ενώ οι μισές περίπου έχουν και μάστερ (Msc). Ολοι οι δήμαρχοι που έχουν εκλεγεί σε πόλεις με πληθυσμό άνω των 150 χιλιάδων κατοίκων έχουν ανώτατη μόρφωση. Το ίδιο και οι δήμαρχοι που είναι μεταξύ 26 και 30 ετών. Ψηλό ποσοστό ανώτατης μόρφωσης έχουν και οι εκλεγμένοι σε πόλεις με πληθυσμό από 30 έως 60 χιλιάδες κατοίκους. Οι πόλεις με πληθυσμό από 100 έως 150 χιλιάδες κατοίκους συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό των δημάρχων που έχουν μάστερ ή διδακτορικό.

Επάγγελμα εκπαιδευτικός, μηχανικός, δικηγόρος, γιατρός

Οσον αφορά το επάγγελμα του δημάρχου, σε ποσοστό 19% είναι εκπαιδευτικοί, 11% μηχανικοί, 11% νομικοί, 10% γιατροί, 7% επιχειρηματίες, 5% τραπεζοϋπάλληλοι, 5% δημόσιοι υπάλληλοι, 5% υπάλληλοι ΔΕΚΟ, 5% φαρμακοποιοί, 5% ελεύθεροι επαγγελματίες, 4% έμποροι, 4% οικονομολόγοι, 3% δημοτικοί υπάλληλοι, 3% οδοντίατροι και 3% στρατιωτικοί. Από τα παραπάνω φαίνεται πως και οι δήμαρχοι, εν πολλοίς, ταυτίζονται ως προς το επάγγελμα με το προφίλ του βουλευτή.

Μεσαία και άνω τα εισοδήματα των δημάρχων

Σε ό,τι αφορά την οικονομική κατάσταση, από τα στοιχεία φαίνεται πως η συντριπτική πλειοψηφία των δημάρχων ανήκει στα μεσαία και άνω εισοδήματα. Ομως ένα ποσοστό της τάξης του 1,4% καταγράφεται στα όρια της φτώχειας, αφού δηλώνουν εισόδημα από 0 έως 7.000 ευρώ, ενώ ένα ποσοστό 2,8% δηλώνει εισόδημα από 7 έως 15.000 ευρώ. Σύμφωνα, λοιπόν, με την έρευνα, τα εισοδήματα του 30,6% των δημάρχων κυμαίνονται από 15.000 έως 30.000 ευρώ, του 25,7% μεταξύ 30.000 και 45.000 ευρώ, του17,4% μεταξύ 45.000 και 60.000 ευρώ. Ανω των 60.000 ευρώ εισόδημα δηλώνει το 13,2%.

Γλωσσομαθείς και χρήστες νέων τεχνολογικών οι δήμαρχοι

Τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα μιλάνε οκτώ στους δέκα δημάρχους, στη συντριπτική τους πλειοψηφία –65%– αγγλικά. Ωστόσο, ποσοστό όχι ευκαταφρόνητο –26%– γνωρίζει δύο ξένες γλώσσες, 7% τρεις και 1% πέντε και έξι γλώσσες. Οι γλώσσες, δε, που μιλούν πέραν των αγγλικών είναι βουλγάρικα (1%), γαλλικά (10%), γερμανικά (9%), ισπανικά (1%), ιταλικά (10%), ρουμάνικα (1%), ρώσικα (1%), σερβοκροάτικα (1%), σουηδικά (1%), τουρκικά (1%) και τη γλωσσά της FYROM (1%). Στις μεγάλες πόλεις η συντριπτική πλειοψηφία των δημάρχων είναι γλωσσομαθείς. Οκτώ στους δέκα δημάρχους χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Στις ηλικίες 26-40 ετών η χρήση γίνεται από το 100% των δημάρχων. Αλλά και στις μεγαλύτερες ηλικίες τα ποσοστά παραμένουν πολύ ψηλά, για παράδειγμα οι μισοί δήμαρχοι ηλικίας άνω των 65 ετών χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό υπολογιστή, 46-50 ετών και 61-65 ετών οι χρήστες είναι στο 90%, λίγο πιο χαμηλά, περίπου 80%, είναι οι δήμαρχοι ηλικίας μεταξύ 51-55 ετών.

Με οικογένεια και παιδιά

Περίπου εννιά στους δέκα δημάρχους είναι παντρεμένοι, ενώ οκτώ στους δέκα έχουν και παιδιά. Συγκεκριμένα, το 87% των δημάρχων είναι έγγαμοι, το 6% άγαμοι και το 5% διαζευγμένοι. Επίσης, το 63% των εγγάμων έχουν δύο παιδιά και το 13,4% ένα παιδί.

Παλιές… καραβάνες

Η συντριπτική πλειοψηφία των δημάρχων –94,4%– έχει προηγούμενη θητεία στους ΟΤΑ α’ ή β’ βαθμού και μόλις το 5,6% εκλέγεται για πρώτη φορά, ενώ το 44% είναι επανεκλεγέντες.

Ταξίδεψαν στο εξωτερικό

Εως δύο φορές ταξίδεψε το 2010 στο εξωτερικό το 63,4% των νεοεκλεγέντων δημάρχων, το 15,9% μέχρι τέσσερις και 1,2% πάνω από δέκα φορές.

Το προφίλ των δημοτικών συμβούλων

Οι δημοτικοί σύμβουλοι που αναδείχθηκαν στις εκλογές του Νοέμβρη είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία άνδρες (81%), κυρίως μέσης ηλικίας. Ο κύριος όγκος των εκλεγέντων είναι σε ηλικίες μεταξύ 41-60 ετών. Μόλις το 1,9% είναι στην κατηγορία των 20-25 ετών, το 5,8% μεταξύ 26-30 ετών, το 6,2% μεταξύ 30- 35 ετών.Σε ό,τι αφορά το επίπεδο μόρφωσης, το 36% των δημοτικών συμβούλων είναι απόφοιτοι ΑΕΙ, το 2% είναι κάτοχοι διδακτορικών τίτλων σπουδών, το 7% μάστερ, το 14% είναι απόφοιτοι ΤΕΙ, το 28% είναι απόφοιτοι λυκείου, το 6% γυμνασίου, το 3% δημοτικού. Κατά επάγγελμα οι δημοτικοί σύμβουλοι κατανέμονται ως εξής: το 18% είναι εκπαιδευτικοί, το 10% δημόσιοι υπάλληλοι, το 9% μηχανικοί, το 8% ελεύθεροι επαγγελματίες, το 8% ιδιωτικοί υπάλληλοι, το 7% αγρότες, το 7% γιατροί, το 7% επιχειρηματίες, το 6% στρατιωτικοί, το 5% έμποροι, το 4% νομικοί, το 4% οικονομολόγοι, το 4% υπάλληλοι ΔΕΚΟ και το 3% λογιστές-φοροτεχνικοί. Ως προς το εισόδημα, το 41,5% κυμαίνεται από 15.000 έως 30.000 ευρώ ετησίως, το 6,3% μέχρι 7.000, το 16,2% μέχρι 15.000, το 13,8% από 30.000 έως 45.000, το 5,2% από 45.000 έως 60.000 και 3,9% άνω των 60.000 ευρώ. Και εδώ η γλωσσομάθεια είναι σε υψηλό επίπεδο, αφού το 76,2% των δημοτικών συμβούλων μιλάει τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα. Επίσης, σε υψηλό επίπεδο είναι το ποσοστό των δημοτικών συμβούλων που κάνουν χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (77,9%). Σε αντίθεση με τους δημάρχους, το σώμα των δημοτικών συμβούλων είναι ανανεωμένο, αφού το 45,6% έχει προηγούμενη θητεία, ενώ το 46,7% είναι νέοι. Επίσης, σε αντίθεση με τους δημάρχους μόνο το 34,9% δηλώνει ότι ταξίδεψε στο εξωτερικό το 2010.

Απόσπασμα από άρθρο στο localit.gr

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *