Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
4 Οκτωβρίου 2023

Διαβούλευση της ΚΕΠΜ με τους δημοτικούς άρχοντες

 

Η Γραμματεία της Κίνησης Ενεργών Πολιτών Μεγανησίου στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της και σε επιταγή των διακηρυγμένων αρχών της για διάλογο ανταποκρίθηκε στις προσκλήσεις διαλόγου αφ΄ενός του Δήμαρχου Στ. Ζαβιτσάνου και αφετέρου της Δημ. Συμβούλου Κατ. Καββαδά, επικεφαλής της αντιπολίτευσης στο Δ.Σ. του Δήμου, με σκοπό την ενημέρωση και την ανταλλαγή απόψεων.

Χρονολογικά προηγήθηκε η συνάντηση των μελών της Γραμματείας με την κ. Καββαδά, η οποία ενημέρωσε για τις απόψεις της πάνω στα τρέχοντα θέματα που αφορούν την αποκομιδή και διαχείριση των απορριμμάτων και τον σχεδιαζόμενο Σταθμό Μεταφόρτωσης (Σ.Μ.Α.) καθώς και την εξελισσόμενη μελέτη εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού των υγρών αποβλήτων του νησιού.

Από την συζήτηση προέκυψε συμφωνία ότι τα θέματα αυτά αποτελούν σοβαρά προβλήματα που απασχολούν την κοινωνία του Μεγανησιού και μάλιστα πολλοί δημότες που διαφωνούν αντιδρούν  με έγγραφες διαμαρτυρίες.

Και το μεν θέμα του Σ.Μ.Α. ζητεί άμεση λύση γιατί έχουμε φθάσει στο σημείο το Μεγανήσι να στερείται χώρου απόθεσης απορριμμάτων (ούτε ΧΥΤΑ, ούτε ΧΑΔΑ) και επί πλέον απειλείται με  υπέρογκα πρόστιμα τα οποία αδυνατεί να πληρώσει.

Στο δε θέμα του βιολογικού καθαρισμού οι προτεινόμενες λύσεις συναντούν τις έντονες αντιδράσεις πολλών δημοτών για  ουσιαστικούς λόγους (χωροθέτηση) αλλά κυρίως γιατί η ενημέρωση που έχουν από την Δημοτική Αρχή, για τα κριτήρια των επιλογών της, είναι ελλιπής.

Στην συζήτηση με την κ. Καββαδά τα μέλη της Γραμματείας έθεσαν και τα θέματα της χρηματοδότησης του Δήμου, του Επιχειρησιακού Προγράμματος, αλλά και τα προβλήματα της παράνομης οικοδόμησης και κατάληψης Δημόσιου χώρου, φαινόμενα  που δίνουν την αίσθηση ότι στο Μεγανήσι ορισμένοι  ενεργούν και πράττουν ελεύθερα χωρίς να υπακούουν στους Νόμους και χωρίς έλεγχο από τους ταγούς του Νόμου.

 

Η συνάντηση με τον Δήμαρχο έγινε στα πλαίσια του δημόσιου διαλόγου για το   Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  του Δήμου Μεγανησίου (2012-2014).

Ο Δήμαρχος απεικόνισε την σημερινή δύσκολη κατάσταση του νησιού και περιέγραψε τις κατευθυντήριες γραμμές και τους στόχους του Προγράμματος.

Τα μέλη της Γραμματείας εξέφρασαν την έκπληξή τους από την κακή κατάσταση του νησιού, όπως αυτή αποτυπώνεται στο Πρόγραμμα  και διατύπωσαν την άποψη ότι η άσχημη οικονομική και κοινωνική συγκυρία που βιώνει η χώρα μας επιβάλλει την ρεαλιστική ιεράρχηση των στόχων του Προγράμματος που χρειάζονται κρατική χρηματοδότηση. Αυτό σημαίνει ότι η προσοχή και η προσπάθεια θα επικεντρωθούν σε ορισμένους στόχους και προτείνεται να προηγηθούν τα θέματα, της διαχείρισης των αποβλήτων (στερεά-υγρά), του ΣΧΟΑΠ, των περιφερειακών δρόμων, της ύδρευσης καθώς και μικρών έργων που σχετίζονται με την καθημερινότητα του Δημότη.

Τα μέλη της Γραμματείας έθιξαν και τα κοινωνικά θέματα του Προγράμματος (Παιδεία-Υγεία-Πρόνοια) αλλά και το θέμα της Κοινωνικής συνοχής.

Τέλος τα μέλη τόνισαν ότι απαραίτητη προυπόθεση για να υπάρχει ελπίδα επιτυχίας αποτελεί  η οργανωτική και διαχειριστική επάρκεια του Δήμου σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον Καλλικράτη. Αν αυτό δεν επιτευχθεί ο Δήμος θα απευθυνθεί για βοήθεια στις Υπηρεσίες του Δήμου Λευκάδας οι οποίες προφανώς θα δράσουν ανταγωνιστικά. Πικρή γεύση της ποιότητας των υπηρεσιών αυτών πήραμε στο παρελθόν.

Από τις τοποθετήσεις του Δημάρχου αντιληφθήκαμε ότι υπάρχει επικίνδυνη εκκρεμότητα στην διαχείριση των απορριμμάτων και απαιτούνται σύντονες ενέργειες και δράσεις για να υπάρξουν αποτελέσματα και να αποτραπεί η επερχόμενη ζημιά.

Στο θέμα του βιολογικού καθαρισμού των υγρών αποβλήτων του αποχετευτικού δικτύου του νησιού, έργο που βρίσκεται στην φάση της εκπόνησης των τεχνικών μελετών,  υπογραμμίσθηκε ότι οι προτεινόμενες από τους μελετητές λύσεις, κυρίως στις θέσεις  χωροθέτησης των μονάδων καθαρισμού, συναντούν την έντονη αντίδραση μεγάλου αριθμού δημοτών.

Τα μέλη της Γραμματείας τόνισαν ότι, ο στόχος υλοποίησης αυτού του σημαντικού για την ανάπτυξη του νησιού έργου, αφ ’ενός  δεν πρέπει να χαθεί με την παραπομπή του στις καλένδες και αφ’ ετέρου απαιτεί την μέγιστη κοινωνική συναίνεση και αποδοχή. Για τον λόγο αυτό απαιτείται, μέσα σε συνθήκες διαφάνειας, η λεπτομερής ενημέρωση των δημοτών από όλους τους συντελεστές του έργου αλλά και από ανεξάρτητους γνώστες και ειδήμονες και φυσικά από όσους διαφωνούν.

Τα μέλη επανέφεραν  την πρόσφατη πρόταση της ΚΕΠΜ  για την διενέργεια ημερίδας με θέμα « η διαχείριση των αποβλήτων του Μεγανησιού (στερεών και υγρών, συλλογή-αποκομιδή-επεξεργασία)».

Ο  Δήμαρχος συμφώνησε κατ’ αρχήν στην διενέργεια της ημερίδας με την απαίτηση να την διοργανώσει ο Δήμος.

Τα μέλη της Γραμματείας της ΚΕΠΜ αφού τόνισαν ότι ο σκοπός της ημερίδας θα πρέπει να είναι ενωτικός και όχι διχαστικός αποδέχθηκαν να έχει ο Δήμος την οργανωτική ευθύνη της ημερίδας με τις εξής προυποθέσεις:

Α. αντικείμενο της ημερίδας να αποτελέσει η παρουσίαση, από μεν τους μελετητές, όλων των τεχνικών μελετών που έχουν εκπονηθεί με παράθεση των κριτηρίων επιλογής των προτεινομένων λύσεων καθώς και όσων εναλλακτικών απoρρίφθηκαν, από δε τον Δήμο οι διαδικασίες, τα χρονοδιαγράμματα και οι πηγές χρηματοδότησης.

Τα στοιχεία αυτά θα αξιολογηθούν και θα σχολιασθούν από τους ειδικούς που θα προσκληθούν αλλά και από τους ενδιαφερόμενους Δημότες. Θα ζητηθούν να κατατεθούν προτάσεις βελτίωσης ή και εναλλακτικές  λύσεις κατά το δυνατόν  τεκμηριωμένες  και κοστολογημένες ώστε να είναι αξιόπιστες και συγκρίσιμες.

Με ευθύνη των επιτροπών τα πρακτικά της ημερίδας θα συνοψισθούν και συνοδευόμενα από τυχόν σχόλια θα υποβληθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο το μόνο αποφασιστικό  όργανο του Δήμου.

Β.  ο χρόνος διεξαγωγής της ημερίδας να ορισθεί από τον Φεβρουάριο του 2012 και μετά. Το θέμα είναι σύνθετο και απαιτεί σοβαρή προετοιμασία.

Γ.  στην οργανωτική επιτροπή να μετέχουν όλες οι κοινωνικές ομάδες που έχουν ενδιαφέρον για το θέμα. Ο Πρόεδρος της επιτροπής να είναι κοινής αποδοχής.

Δ. να ορισθεί επιστημονική ανεξάρτητη επιτροπή ή υποεπιτροπή που θα αναλάβει το επιστημονικό υπόβαθρο της ημερίδας.

Ε. να τεθούν υπ’ όψιν των ενδιαφερομένων οι τεχνικές μελέτες που έχουν μέχρι σήμερα εκπονηθεί.

 

Η ΚΕΠΜ  δηλώνει, ότι το θέμα της διάθεσης όλων των αποβλήτων του νησιού είναι πρωταρχικής σημασίας για την ανάπτυξή του αλλά και για την ποιότητα ζωής των κατοίκων του και ότι η αντιμετώπισή του απαιτεί απ’ όλους μας σοβαρότητα και υπευθυνότητα και προπαντός τεκμηριωμένες αποφάσεις.

Η ΚΕΠΜ  θα αγωνιστεί προς αυτή την κατεύθυνση για να δούμε στο Μεγανήσι, επιτέλους και ένα έργο ουσιαστικής ανάπτυξης.

 

Η Γραμματεία της Κίνησης

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights