Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
19 Σεπτεμβρίου 2019

“Καταργείται” η φορολογική δήλωση

"Καταργείται" η φορολογική δήλωση

 

 

Ξεχάστε ό,τι ξέρατε μέχρι σήμερα για την φορολόγηση των εισοδημάτων σας. Το υπουργείο Οικονομικών, θεωρώντας προφανώς πως το σύνολο των φορολογουμένων δεν είναι ειλικρινείς, προτίθεται να προχωρήσει στην επιβολή αυτόματου φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ για μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες, εισοδηματίες και επιχειρήσεις, λαμβάνοντας υπόψιν τα περιουσιακά τους στοιχεία, καθώς και αντικειμενικά κριτήρια και τεκμήρια.

 

Για το σκοπό αυτό θα συγκροτηθούν ειδικές ομάδες εφοριακών ελεγκτών, οι οποίοι θα προσδιορίζουν το ύψος του φόρου εισοδήματος και του ΦΠΑ, έχοντας ως κριτήρια την κινητή και την ακίνητη περιουσία, το είδος και τον τόπο της επαγγελματικής δραστηριότητας, το κόστος διαβίωσης κ.ά.

Με βάση τα παραπάνω θα επανακαθορίζεται το ύψος του φορολογητέου εισοδήματος και θα γίνεται νέα εκκαθάριση της δήλωσης.

Στελέχη του υπουργείου Οικονομικών υπογραμμίζουν ότι το ποσό του φόρου που θα πρέπει να καταβληθεί δεν θα υπολογίζεται με βάση τη δήλωση, αλλά από τη συλλογή πλήθους στοιχείων από τις αρμόδιες αρχές, και αναφέρουν ότι η βεβαίωση του φόρου μπορεί να γίνεται και από το γραφείο του προϊσταμένου της Εφορίας, ο οποίος θα ταχυδρομεί το σχετικό ραβασάκι στον υπόχρεο.

Η αρχή για το νέο σύστημα φορολόγησης εισοδημάτων και υπολογισμού του ΦΠΑ έγινε με την υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 9 Νοεμβρίου και προβλέπει τη συγκρότηση 24 ομάδων δράσης από 2.335 ελεγκτές στην κεντρική υπηρεσία, τις Εφορίες και το ΣΔΟΕ.

Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, το επιχειρησιακό σχέδιο για τους νέους «ελεγκτές βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης των εσόδων του κράτους», οι οποίοι θα υπογράφουν οκτάμηνο συμβόλαιο αποδοτικότητας με συγκεκριμένους στόχους, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

1 Συγκέντρωση στοιχείων για τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων, ώστε να γίνει εφικτός ο έμμεσος τρόπος υπολογισμού των φορολογικών υποχρεώσεων και ειδικότερα του ΦΠΑ.

2 Παρακολούθηση από τους ελεγκτές στοχευμένου δείγ¬ματος επιχειρήσεων αρμοδιότητας της ελεγκτικής υπηρεσίας που υπηρετούν.

3 Χρησιμοποίηση της αυτοματοποιημένης διαδικασίας υπολογισμού του ΦΠΑ για φορολογούμενους που δεν υπέβαλαν δηλώσεις ΦΠΑ με την εφαρμογή της μεθόδου του στατιστικού υπολογισμού του φόρου.

4 Έλεγχος υποθέσεων φορολογουμένων αυξημένου κινδύνου. Ηδη έχουν συγκροτηθεί συνεργεία για 1.700 φορολογούμενους που δεν δήλωσαν ως δραστηριότητα τις αγοραπωλησίες ακινήτων.

5 Έλεγχος με συνοπτικές διαδικασίες δείγματος επιχειρήσεων και επιτηδευματιών που δεν συμμετείχαν στις διατάξεις της περαίωσης.

6 Αύξηση των ελέγχων σε φο¬ρείς που δηλώνουν μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και σε πρόσωπα και υπηρεσίες του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

7 Συμμετοχή ελεγκτών του υπουργείου Οικονομικών στους ποιοτικούς ελέγχους που θα γίνουν από την ΕΛΤΕ για τη διαπίστωση αν οι προβλέψεις για φορολογικές υποχρεώσεις του ισολογισμού των επιχειρήσεων που αναφέρονται και στην ετήσια έκθεση έχουν αποδοθεί.

8 Έλεγχος φυσικών προσώπων που, αν και υπόχρεοι, δεν υπέβαλαν δήλωση ΦΜΑΠ το έτος 2007.

9 Έλεγχος από ειδικό συ¬νεργείο του ΦΜΑΠ εκατό φυσικών προσώπων οι οποίοι, αν και ήταν υπόχρεοι, δεν έχουν υποβάλλει δηλώσεις.

10 Έλεγχοι σε εταιρείες e-commerce, τεχνικές, διαφημιστικές κ.ά.

11 Έλεγχοι σε 150 περιπτώσεις φορολογουμένων υψηλού κινδύνου.

12 Αξιοποίηση των διασταυρώσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη στη ΓΓΠΣ από στοιχεία τραπεζών του εξωτερικού για την απόδοση των τόκων και την έρευνα για την άμεση φορολόγησή τους με τους έμμεσους τρόπους που δίνουν οι νομοθετικές αλλαγές.

13 Αξιοποίηση των πληροφοριών από το Κτηματολόγιο.

14 Επιχειρησιακές δράσεις για την αναγκαστική είσπραξη μεγάλων οφειλών.

Φορολογούμενοι που τα δηλωθέντα εισοδήματά τους δεν δικαιολογούν την αύξηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους (σπίτια, αυτοκίνητα, καταθέσεις κ.ά.). Για παράδειγμα, αν η αξία της ακίνητης περιουσίας αυξήθηκε κατά 200.000 ευρώ, αλλά το ποσό δεν δικαιολογείται από τα δηλωθέντα εισοδήματα, τότε για τα 200.000 ευρώ η Εφορία θα βεβαιώσει φόρο με βάση τη φορολογική κλίμακα, δηλαδή από 73.000 μέχρι 76.000 ευρώ ανάλογα με το έτος κτήσης. Επίσης αν διαπιστωθεί αύξηση των καταθέσεων κατά 50.000 ευρώ χωρίς το ποσό δεν δικαιολογείται, ο επιπλέον φόρος θα ανέλθει σε 11.800 ευρώ.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα θα αντιμετωπίσουν όσοι φορολογούνταν με τεκμαρτό καθεστώς, όπως αγρότες, μηχανικοί, ιδιοκτήτες ταξί, φορτηγών, ενοικιαζόμενων δωματίων και κάμπινγκ, αφού θα πρέπει με φορολογικά στοιχεία και παραστατικά να αποδείξουν ότι το πραγματικό τους εισόδημα ήταν υψηλότερο από το τεκμαρτό.

Όσοι έχουν καταθέσεις στις τράπεζες που δεν δικαιολογούνται από το ύψος των αποταμιεύσεων των προηγούμενων ετών. Για τον προσδιορισμό του ποσού της αποταμίευσης η Εφορία θα αφαιρέσει από το διαθέσιμο εισόδημα τα ποσά που αντιστοιχούν στις ελάχιστες δαπάνες διαβίωσης και τα τεκμήρια για σπίτια, αυτοκίνητα και άλλες δαπάνες συντήρησης,

Όσοι έχουν περιουσιακά στοιχεία υψηλής αξίας ή διάγουν πολυτελή βίο που δεν συνάδουν με το προφίλ που εμφανίζουν στις δηλώσεις.

Ελεύθεροι επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δηλώνουν χαμηλά εισοδήματα ή παρουσιάζουν απότομες μεταβολές στα έσοδα και τα ποσά του ΦΠΑ που αποδίδουν στο Δημόσιο. Οι ελεγκτές θα εφαρμόζουν τεχνικές έμμεσου προσδιορισμού των φορολογικών τους υποχρεώσεων με βάση μέθοδο ανάλυσης της ρευστότητας, των τραπεζικών καταθέσεων και δαπανών σε μετρητά, της καθαρής θέσης, της κοστολόγησης και του προσδιορισμού εισοδήματος βάσει αναλογιών, όπως το είδος και η χρονική διάρκεια της δραστηριότητας, ο τόπος και η έκταση της επαγγελματικής έδρας και τα λειτουργικά έξοδα. Επίσης θα λαμβάνονται υπόψη στοιχεία, πληροφορίες και στατιστικά δεδομένα για τα ακαθάριστα έσοδα της ελεγχόμενης επιχείρησης, αλλά και παρεμφερή στοιχεία και στατιστικά δεδομένα για τα ακαθάριστα έσοδα ομοειδών επιχειρήσεων.

Ιδιοκτήτες ακινήτων που εμφανίζουν χαμηλά έσοδα από ενοίκια, δυσανάλογα με την τοποθεσία και την έκταση του ακινήτου. Το ποσό του μισθώματος που θα πρέπει να δηλώσουν θα προσδιορίζεται από την εφαρμογή συντελεστή επί της μέσης πραγματικής τιμής της περιοχής στην οποία βρίσκεται το ακίνητο και ανάλογα με το είδος (διαμέρισμα, μονοκατοικία, μεζονέτα), την παλαιότητα και άλλα στοιχεία.

 

ΠΗΓΗ:dailynews24.gr

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *