Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
5 Οκτωβρίου 2023

ΚΑΠ 2011 για έργα & επενδύσεις. Πόσα λαμβάνει ο δήμος Μεγανησίου

Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2011

Α.Π.: 45845

ΘΕΜΑ: Κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2011.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 και 5 του άρθρου 25 του Ν. 1828/89 (ΦΕΚ 2 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 29 του Ν. 3448/06 ( ΦΕΚ 57 Α΄) και τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 13 του Ν. 2539/97 (ΦΕΚ 244 Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2240/94.

3. Το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αρίθμ 65 (ΦΕΚ 147 Α΄/27-6-11) σχετικά με τη

διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Η.Δ. στα Υπουργεία α)

Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Η.Δ.

4. Το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αρίθμ 66 (ΦΕΚ 148 Α΄/27-6-11) σχετικά με το

διορισμό Υπουργών και Υφυπουργών.

5. Την αριθμ. 31973/7/7/2011 (ΦΕΚ 1602 Β΄/8-7-2011) κοινή απόφαση του

Πρωθυπουργού και Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών».

6. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 259 του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87 Α΄)

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –

Πρόγραμμα Καλλικράτης».

7. Την αριθμ. 20555/2-5-2011 ( ΦΕΚ 723 Β΄ /2-5-2011 ) Κοινή Υπουργική Απόφαση

των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Η.Δ., Οικονομικών και Οικονομίας,

Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας αναφορικά με τα κριτήρια κατανομής των

Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων έτους 2011.

Αποφασίζουμε

1. Τη δεύτερη κατανομή των πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων ύψους 56.700.000 €( πενήντα έξι εκατ. επτακοσίων χιλ. ευρώ), για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων αυτών, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα.

2. Οι δικαιούχοι φορείς θα χρησιμοποιούν τις σχετικές πιστώσεις αποκλειστικά για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες όπως τούτο ρητά προβλέπεται από το Νόμο και θα γνωστοποιούν άμεσα τα σχετικά έργα στις αρμόδιες Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων προκειμένου να ελεγχθεί αυστηρά η πιστή εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων και εγκυκλίων.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Π. ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

……

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ:  345.814,00

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ: 59.813,00

……

ΠΗΓΗ : ΔΙΑΥΓΕΙΑ απ’ όπου μπορείτε να “κατεβάσετε” το έγγραφο

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights