Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
4 Οκτωβρίου 2023

Η Έλλη Καββαδά ορίστηκε Αντιδήμαρχος Δ. Μεγανησίου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Ημερομηνία :  06/09/2011

 ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ                                              Αριθμός απόφασης:  68

     Γραφείο Δημάρχου

Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχου

 & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του  (άρθρο 59)

 

Ο Δήμαρχος Μεγανησίου

αφού έλαβε υπόψη:

 • το άρθρο 59 του Ν.3852/10
 • Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2001 της Ε.Σ.Υ.Ε. για τον Δήμο Μεγανησίου , σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 1092 κατοίκους.
 • Τη παρ. 3 του   άρθρου 59 του Ν.3852/10  και το γεγονός ότι ο Δήμος δεν έχει Δημοτικές Κοινότητες.
 • Τις αριθ.2/04-01-2011 και 34/ 08-07-2011 αποφάσεις Δημάρχου σχετικά με τον ορισμό και την ανάκληση Αντιδημάρχου,
 • Την παρ.16 του άρθρου 282 του Ν.3852/2010

 Σημείωση συντάκτη Meganisi News: Η παρ.16 του άρθρου 282 του Ν.3852/2010 ορίζει:  Ειδικά για την περίοδο 2010- 2014, όπου στις διατάξεις του παρόντος προβλέπεται πενταετής θητεία, νοείται θητεία, η οποία αρχίζει την 1.1.2011 και λήγει την 31η Αυγούστου 2014. Για όσα αιρετά όργανα προβλέπεται θητεία διάρκειας δυόμιση ετών, για την ίδια περίοδο,νοείται θητεία δύο (2) ετών, η δε δεύτερη διετία της θητείας λήγει την 31η Αυγούστου 2014.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α.  Ορίζει Αντιδήμαρχο του Δήμου Μεγανησίου, με θητεία εντός της τρέχουσας πρώτης φάσης της δημοτικής περιόδου, δηλαδή από 9/09/2011 έως 31/12/2012,  την Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Καββαδά Έλλη του Παναγιώτη και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α.

 1. Εποπτεία Πολιτικής προστασίας
 2. Γεωργικών- κτηνοτροφικών και αλιευτικών θεμάτων
 3. Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού του Δήμου.
 4. Να συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τον εκπρόσωπο της  τοπικής κοινότητας για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 5. Να αναπληρώνει το Δήμαρχο, όταν αυτός  απουσιάζει ή κωλύεται.
 6. Για  θέματα διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 7. Να υπογράφει με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες

β.

 1. Τις υπηρεσίες,  Ύδρευσης, Καθαριότητας,  ηλεκτροφωτισμού.
 2. Την  διαχείριση των λυμάτων, την διαχείριση των απορριμμάτων και την ανακύκλωση.
 3. Την συντήρηση και  λειτουργία των κοινοχρήστων χώρων, παιδικές χαρές, πλατείες, και το πράσινο.
 4. Τον συντονισμό των συνεργείων του Δήμου, τη λειτουργία  του αμαξοστασίου, την  οργάνωση και την ευταξία των αποθηκών του Δήμου.
 5. Την επίβλεψη της υπηρεσίας ιδίων εκμεταλλεύσεων και ειδικότερα της τοπικής συγκοινωνίας.
 6. Την λειτουργία, συντήρηση  και ευπρεπισμό των δημοτικών νεκροταφείων.

Β. Ο ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.

Γ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

Δ. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον εφημερίδα του νομού  και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου. Ισχύει από την δημοσίευσή της.

Ο Δήμαρχος Μεγανησίου

Ευστάθιος Ζαβιτσάνος

ΠΗΓΗ : ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ (ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ)

0 Shares

Σχετικά άρθρα

1 Σχόλιο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights