Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
3 Οκτωβρίου 2022

Επί της ανάκλησης του Αντιδημάρχου Κου Αθ. Κονιδάρη (ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ)

NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3852 (Καλλικράτης), άρθρο 59, παράγραφος 5:

«Η θητεία των αντιδημάρχων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δυόμισι ετών. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.»

Με αφετηρία τη συγκεκριμένη διάταξη, παρατηρούμε ότι για την ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του απαιτείται ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου. Διαβάζοντας επίσης προσεκτικά την απόφαση του Δημάρχου Μεγανησίου, Κου Ζαβιτσάνου Ε., παρατηρούμε ότι ναι μεν υπάρχει αιτιολόγηση, αλλά απουσιάζει το «ειδικά», το οποίο απαιτεί αναφορά σε συγκεκριμένες παραλήψεις, παρατυπίες, παραβάσεις, κτλ του Κου Αντιδημάρχου με σαφείς επίσης αναφορές στον τόπο, το χρόνο, τα πρόσωπα και τις δεσμευτικές διατάξεις και αποφάσεις. Συνακόλουθα, οι όποιοι λόγοι στην απόφαση του Κου Δημάρχου έχουν μάλλον την μορφή φημών και κουτσομπολιών (Αυτό δημιουργεί και ένα άσχημο προηγούμενο με κατεύθυνση τη θεσμική εκτροπή, αφού ο εκάστοτε Δήμαρχος με γενικόλογες και ατεκμηρίωτες κατηγορίες θα μπορεί να αποπέμπει τον όποιον αντιδήμαρχο δεν του αρέσει).

Θεωρώ ότι η απόφαση του Κου Δημάρχου είναι έωλη και προσχηματική, καθώς όπως όλοι γνωρίζουμε άλλα είναι τα πραγματικά αίτια αυτής της απόφασης, και συγκεκριμένα η άρνηση του Κου Αντιδημάρχου, να συνταχθεί όχι ως Αντιδήμαρχος, αλλά ως απλός Δημοτικός Σύμβουλος, με τη γνώμη του Κου Δημάρχου στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και όλα όσα  αναφέρει στη δήλωσή του ο ίδιος ο Κος Κονιδάρης. Πιθανόν να υπήρξε και άρνηση κάποιων μελών της Παράταξης που ανήκουν οι Κοι Δήμαρχος και Αντιδήμαρχος να διαγραφεί ο Κος Κονιδάρης ως μέλος της παράταξης, το οποίο θα σήμαινε αυτομάτως και την ανάκλησή του ως Αντιδημάρχου (η ορθότερη ίσως από νομικής πλευράς λύση), και μη θέλοντας ο Κος Δήμαρχος να εμφανιστεί η παράταξή του ξανά διχασμένη και μερικώς απειθούσα προς αυτόν, να επέλεξε αυτή την οδό. Ή και να μην ήθελε να βρεθεί πρόσωπο με πρόσωπο με το Κο Κονιδάρη σε μια συνεδρίαση της παράταξής τους ενώπιον των άλλων Συμβούλων.

Τελικά το βάρος όχι μόνο για την απόφαση αυτή του Δημάρχου, αλλά και για όσα καταγγέλλει ο Κος Κονιδάρης στην απάντησή του, πέφτει στους ώμους των Συμβούλων της συμπολίτευσης. Δεν είναι άμοιροι ευθυνών και πρέπει να ανταποκριθούν στο ρόλο τους με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους νόμους, τους δημοκρατικούς θεσμούς και την κοινωνία, τα συμφέροντα και δικαιώματα της οποίας οφείλουν να υπερασπιστούν έξω και πέρα από τη νοοτροπία του κοπαδιού που τόσο έχει ταλαιπωρήσει την Ελληνική κοινωνία και τα πολιτικά πράγματα του τόπου μας.

Επειδή ο νόμος που ρυθμίζει αυτά τα θέματα είναι νέος, παραθέτω τη μοναδική περίπτωση που έχω υπόψη μου και που με βάση τον Καλλικράτη γίνεται ανάκληση Αντιδημάρχου. Παρατηρήστε πόσο ειδικά αιτιολογημένη είναι η εν λόγω ανάκληση.

«ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ. 139/2011
Η Δήμαρχος Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 5 του Ν. 3852/10 («Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης») περί ανάκλησης Αντιδημάρχων.
2. Το γεγονός ότι ο ορισθείς με την υπ’ αρ. 16/2011 απόφαση της κας Δημάρχου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος, ως Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – Πολεοδομίας και Ποιότητας Ζωής, Ε’ Αναπληρωτής Δημάρχου, κ. Χωρινός Ζαχαρίας του Κων/νου, παρά το γεγονός ότι ενημέρωσε την Εκτελεστική Επιτροπή την 28/4/2011 περί του μη δυνατού της εκτελέσεως της υπ’ αρ. 53/11 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου «περί εκ περιτροπής λειτουργίας της λαϊκής αγοράς στις οδούς Σ. Σταματιάδη (Ραιδεστού) και Επταλόφου της Φιλαδέλφειας» λόγω του γνωμοδοτικού χαρακτήρα της ως άνω υπ’ αρ. 53/11 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, της μη ύπαρξης σύμφωνης γνώμης της Τροχαίας, κλπ., παρά ταύτα προέβη την 2/5/2011 αναιτιολόγητα, αυθαίρετα και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση της Δημάρχου και της Εκτελεστικής Επιτροπής, ως όφειλε και υπεχρεούτο προς τούτο σε εκτέλεση της ως άνω υπ’ αρ.53/11 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου τοποθετώντας πινακίδες στην οδό Επταλόφου, ενέργεια αυθαίρετη, εσφαλμένη, αντιδεολογική και καθ’ υπέρβαση των αρμοδιοτήτων του, δεδομένου ότι η ανωτέρω απόφαση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τον Ν. 3852/10 έχει γνωμοδοτικό προς τις υπερκείμενες αρχές χαρακτήρα και συνεπώς δεν είναι δυνατόν μετά τη λήψη της από το Δημοτικό Συμβούλιο να εκτελεσθεί.
Μετά ταύτα και επειδή η ως άνω ενέργεια του Αντιδημάρχου κ. Ζαχαρία Χωρινού δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Αρχής, θέτει δε εν αμφιβόλω ενώπιον της Τοπικής Κοινωνίας της πόλη μας, τη σοβαρότητα και την υπευθυνότητα με την οποία η Δημοτική Αρχή χειρίζεται θέματα μείζονος σημασίας ως εν προκειμένω, τα οποία άπτονται των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής των δημοτών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ανακαλούμε την υπ’ αριθ.16/2011 Απόφαση της κας Δημάρχου, κατά το μέρος που αφορά τον ορισμό του κ. Ζαχαρία Χωρινού του Κωνσταντίνου ως Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών – Πολεοδομίας και Ποιότητας Ζωής και Ε’ Αναπληρωτή Δημάρχου για τους αναφερόμενους στο σκεπτικό της παρούσας λόγους.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ – ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ»

 

Από ΜΑΝΤΖΑΡΗ ΦΙΛΙΠΠΟ

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.