Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
5 Οκτωβρίου 2023

29/5/11, 14:00. Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμάτων στο Μεγανήσι με ομόφωνη απόφαση της Περιφέρειας Ι.Ν.

ΕΚΤΑΚΤΟ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

Σύμφωνα με ασφαλείς και έγκυρες πληροφορίες του Meganisi News, στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/5/2011) αποφασίστηκε ομόφωνα να υιοθετηθεί η πρόταση του Δήμου Μεγανησίου να δημιουργηθεί Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμάτων στο Μεγανήσι και όχι ΧΥΤΑ που προέβλεπε το αρχικό πλάνο.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν ο δήμαρχος Μεγανησίου κ. Ζαβιτσάνος καθώς και η επικεφαλής της Αντιπολίτευσης κ. Αικ. Καββαδά.

Ιστορικό

Την Τρίτη 22 Μαρτίου 2011 είχε πραγματοποιηθεί συνάντηση για το συγκεκριμένο θέμα του δημάρχου Μεγανησίου και του βουλευτή Λευκάδας κ. Σπ. Μαργέλη με την Υφ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Θεοδώρα Τζάκρη, με αίτημα την ένταξη σε τρέχοντα προγράμματα της εγκατάστασης σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων στο Μεγανήσι.

 

Ο δε Δήμαρχος Μεγανησίου κ. Ζαβιτσάνος είχε αναλάβει την υποχρέωση,  μέχρι τις 31/3/2011 να υποβάλει τον σχετικό φάκελο του έργου.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση: Σπ. Μαργέλης: Για το Περιφερειακό Ιατρείο Μεγανησίου & για την εγκατάσταση σταθμού μεταφόρτωσης των απορριμμάτων στο Μεγανήσι

Τι είναι και πως λειτουργούν οι Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμάτων

Γενικά

Οι σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) είναι στεγασμένες κλειστές εγκαταστάσεις στις οποίες τα απορριμματοφόρα αυτοκίνητα μεταφέρουν και μεταφορτώνουν το περιεχόμενό τους σε αυτοκίνητα μεγαλύτερου ωφέλιμου φορτίου συνήθως με λόγο φορτίων 1:3 ή 1:4.Τα απορριμματοφόρα φθάνουν στο Σ.Μ.Α. (συνήθως σε κοινόχρηστα οικόπεδα εντός πόλης) μέσω σύντομου δρομολογίου ενώ τα φορτηγά του Σ.Μ.Α. μεταφέρουν τα απορρίμματα στην εγκατάσταση επεξεργασίας/διάθεσης η οποία είναι συνήθως εκτός πόλης.

Χρησιμοποιούνται κυρίως συστήματα κονταίηνερς (χαλυβδοκιβώτια) που παραλαμβάνουν 18-20 τόνους απορριμμάτων. Οι Σ.Μ.Α. χωροθετούνται κατά το δυνατό εγγύτερα στο κέντρο βάρους των δήμων που εξυπηρετούν.
Η ίδρυση και λειτουργία ενός Σ.Μ.Α. έχει σημαντικά πλεονεκτήματα:

-Οικονομικά. Συντομεύεται δραστικά το πλήρες δρομολόγιο κάθε απορριμματοφόρου με αποτέλεσμα καλύτερη αξιοποίηση του προσωπικού συλλογής ,μείωση των νεκρών χρόνων για τη διαδρομή προς την εγκατάσταση επεξεργασίας/διάθεσης, οικονομία στα καύσιμα, στη συντήρηση και τις επισκευές, αύξηση του χρόνου ζωής του δημοτικού εξοπλισμού καθαριότητας.

-Περιβαλλοντικά. Βελτίωση της καθαριότητας των εξυπηρετούμενων δήμων με την εξοικονόμηση και αξιοποίηση του προσωπικού. Δραστική μείωση των περιβαλλοντικών οχλήσεων (οσμές, σκόνη, διαρροή υγρών, διασπορά ελαφρών αντικειμένων) από τα πολλαπλά δρομολόγια των απορριμματοφόρων. Μείωση των αερίων ρύπων στην κυκλοφορία από τη μείωση των δρομολογίων των απορριμματοφόρων.

-Κυκλοφοριακά. Ένας σταθμός μεταφόρτωσης των 600τονων/ημέρα θα καταργήσει 130 δρομολόγια απορριμματοφόρων και θα προσθέσει 32-34 νέα δρομολόγια με κονταίηνερς δηλαδή θα έχουμε συνολική μείωση 25-30% των εκτελουμένων δρομολογίων και μάλιστα με ομαλή διασπορά στη διάρκεια της ημέρας. Μειώνεται ο κυκλοφοριακός φόρτος με ευεργετικά αποτελέσματα στο κυκλοφοριακό πρόβλημα των πόλεων ιδιαίτερα τις ώρες αιχμής.

Οι μικρές ενδεχόμενες περιβαλλοντικές οχλήσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά από την ορθή κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση των Σταθμών.

1. Περιγραφή τεχνολογιών Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων

Ως “Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ)” καλούνται οι σταθμοί διαφόρων μεγεθών και χαρακτηριστικών, όπου τα απορρίμματα μεταφορτώνονται σε ειδικά οχήματα κατάλληλα για κίνηση σε μεγάλες αποστάσεις. Οι σταθμοί αυτοί πρέπει να χωροθετούνται σε κεντροβαρικά σημεία ως προς τις πηγές δημιουργίας των απορριμμάτων, ώστε τα απορριμματοφόρα οχήματα μετά την συμπλήρωση του φορτίου τους να διανύουν την ελάχιστη δυνατή απόσταση μέχρι τον ΣΜΑ, όπου ξεφορτώνουν και επιστρέφουν και πάλι στο έργο της αποκομιδής. Στη συνέχεια, τα οχήματα από τον ΣΜΑ μεταφέρουν τα απορρίμματα σε μονάδα/ες επεξεργασίας ή/και τελικής διάθεσης, έχοντας πολλαπλάσιο ωφέλιμο φορτίο από εκείνο των απορριμματοφόρων.

Οι σταθμοί μεταφόρτωσης ταξινομούνται ως εξής:

Α) Ως προς τη δυναμικότητα υποδοχής και μεταφόρτωσης
 • από 60-150 τόν/ημ (μικρής δυναμικότητας ΣΜΑ)
 • από 150-500 τόν/ημ (μέσης δυναμικότητας ΣΜΑ)
 • από 500-3000 τόν/ημ (υψηλής δυναμικότητας ΣΜΑ)
Β) Ως προς τη μέθοδο συμπίεσης
 • χωρίς συμπίεση
 • με χρήση διατάξεων χαμηλής συμπίεσης (συμπίεση 1:3 περίπου)
 • με χρήση διατάξεων υψηλής συμπίεσης συμπίεση >1:3)
Γ) Ως προς τις πάγιες εγκαταστάσεις
 • σταθερός (οι διεργασίες συσκευασίας διενεργούνται σε πάγιες κτιριακές υποδομές)
 • κινητός (οι διεργασίες συσκευασίας λαμβάνουν χώρα σε φορτηγό όχημα ή συνδυασμό οχημάτων που φέρει κατάλληλο εξοπλισμό χωρίς μεσολάβηση πάγιων εγκαταστάσεων συμπίεσης)

2. Είδος Μεταφόρτωσης

Το είδος της Μεταφόρτωσης που πρόκειται να εφαρμοστεί στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ, είναι απ’ ευθείας φόρτωση των απορριμμάτων σε συρμούς μεταφόρτωσης μέσω ειδικών χοανών. Στην περίπτωση αυτή, οι συρμοί μεταφόρτωσης τοποθετούνται σε σημείο τέτοιο ώστε η θύρα φόρτωσης (η οποία βρίσκεται στην οροφή της υπερκατασκευής) να βρίσκεται ακριβώς κάτω από τη χοάνη. Έτσι, τα απορριμματοφόρα μπορούν να αδειάζουν συνεχώς τα απορρίμματα μέσα στη χοάνη, αφού ο μηχανισμός συμπίεσης είναι τέτοιος ώστε η φόρτωση να είναι συνεχής. Τέτοιου είδους οχήματα είναι χωρητικότητας μέχρι και 70m3.

Τα βασικά πλεονεκτήματα της περίπτωσης αυτής, είναι τα εξής:

 • Η εκφόρτωση από τα απορριμματοφόρα και η διοχέτευση προς τους συρμούς γίνεται με την ελάχιστη δυνατή δημιουργία σκόνης και οσμών, άρα με υγιεινό και ασφαλή τρόπο. Η συμπίεση, γίνεται σε κλειστό χώρο, άρα δεν δημιουργούνται πάλι σκόνη ή οσμές, όπως επίσης και κατά το στάδιο της μεταφοράς.
 • Οι συρμοί μεταφόρτωσης έχουν δυνατότητα συμπίεσης – εκφόρτωσης των απορριμμάτων, έτσι ώστε να μην χρειάζεται υποστήριξη από κάποιο πάγιο σύστημα στον ΣΜΑ.
 • Τα απορρίμματα που προσκομίζονται στον ΣΜΑ εκφορτώνονται και συμπιέζονται αμέσως, χωρίς καμιά ενδιάμεση εναποθήκευση, ενώ ο  ΣΜΑ διαστασιολογείται για μεγαλύτερο από το μέσο ρυθμό προσκόμισης απορριμμάτων, ώστε να μην δημιουργούνται  καθυστερήσεις στα προσερχόμενα απορριμματοφόρα.
 • Με μια μόνο διαδρομή μεταφέρεται μεγάλο φορτίο απορριμμάτων λόγω της μεγάλης χωρητικότητας του container (35-70m3). To στοιχείο αυτό σε συνδυασμό με τους μικρούς χώρους που απαιτούνται, έχει σαν αποτέλεσμα όλος ο κύκλος να ολοκληρώνεται στο μικρότερο δυνατό χρόνο, πράγμα που βεβαίως εκτός των άλλων κάνει οικονομικότερη τη λειτουργία της μονάδας.
 • Παρέχει μεγάλη ευελιξία ως προς την μελλοντική δυνατότητα αύξησης της δυναμικότητας του ΣΜΑ, που μπορεί να επιτευχθεί απλά με την αύξηση των ωρών λειτουργίας του σταθμού ή / και την αύξηση του αριθμού του χρησιμοποιούμενων containers.
Ενδεικτική κάτοψη ΣΜΑ. Πιέστε στην εικόνα για μεγέθυνση

 

ΠΗΓΗ : esdkna.gr, ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.A.E. Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δι.Σ.Α.) της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – Θράκης


0 Shares

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights