Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
15 Ιουλίου 2024

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Πρόσληψη χιλίων εξακοσίων πενήντα (1.650) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας επτά (7) μηνών, σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Δεκαεννιά από αυτές αφορούν την Λευκάδα Εγκρθηκε η κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης, χιλίων εξακοσίων πενήντα (1.650) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, με […]

Verified by MonsterInsights