Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
14 Ιουνίου 2021

ΡΥΘΜΙΣΗ

Ο …ανώτατος κατώτατος μισθός

Οι άνεργοι που θα απασχοληθούν σε ολιγόμηνα προγράμματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα λαμβάνουν καθαρές αμοιβές έως 19,6 ευρώ ημερησίως και […]