Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
18 Αυγούστου 2019

Πλήρης και αναίσχυντη κατάρρευση της Εθνικής Υγείας και του Κοινωνικού Κράτους!!!