Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
31 Μαρτίου 2023

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Κατάρτιση προϋπολογισμού 2015

Με θέμα την κατάρτιση του προϋπολογισμού για το 2015 θα συνεδριάσει την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου (13:30 μμ) η Οικονομική Επιτροπή, […]

Αποφάσεις της 13ης συνεδρίασης του Δ.Σ. Δήμου Μεγανησίου και οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής (συνεδρίαση 11η, 12η)

Αποφάσεις 13ης τακτικής συνεδρίαση Δ.Σ. Δήμου Μεγανησίου (Τα θέματα της 13ης συνεδρίασης) Μέρος 1 Μέρος 2 Αποφάσεις  12ης Οικονομικής Επιτροπής […]

Απευθείας αναθέσεις για τον Αθερινό

Οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μεγανησίου, έτσι όπως αυτές αναρτήθηκαν στη “Διαύγεια” 1. Απευθείας ανάθεση Μελέτης «Τοπογραφική Αποτύπωση […]

Verified by MonsterInsights