Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
24 Σεπτεμβρίου 2021

ΜΕΛΕΤΗ

Περιφερειακοί Βαθέος και Κατωμερίου

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγανησίου αποφάσισε κατά πλειοψηφία την απευθείας ανάθεση της Τεχνικής Βοήθειας για τους Περιφερειακούς Βαθέος και […]